Aktuality

ERASMUS+ úspešní uchádzači o zahraničnú mobilitu v ak. roku 2014/2015

15. 10. 2014 09:50:34

VÝSLEDKY  VÝBEROVÉHO  KONANIA  NA  ZAHRANIČNÝ  ŠTUDIJNÝ            POBYT   V  R& ...

Železný hasič 2014

08. 10. 2014 08:08:25

Katedra verejnej správy a krízového manažmentu v spolupráci s Katedrou informatiky a manažmentu organizujú 2. ročník športovej súťaže s názvom Železný hasič.   Na s ...

Inaugurácia rektorky Akadémie Policajného zboru v Bratislave doc. JUDr. Lucie Kurilovskej, PhD.

01. 10. 2014 13:55:19

  Dňa 29. septembra 2014 na pôde Akadémie Policajného zboru v Bratislave bola slávnostne inaugurovaná nová rektorka školy Lucia Kurilovská. Slávnostný akt inaugurá ...

Slávnostná inaugurácia rektorky Akadémie Policajného zboru v Bratislave

26. 09. 2014 07:07:51

  Dňa 29.09.2014 o 11.00 h sa  v aule Akadémie Policajného zboru v Bratislave  uskutoční slávnostná inaugurácia rektorky doc. JUDr. Lucie Kurilovskej, PhD.,  za ú ...

ERASMUS+ PONUKA - MOBILITA ŠTUDENTA A ZAMESTNANCOV

17. 09. 2014 14:45:58

Ponuka na zahraničný študijný pobyt pre študentov na:   Mykolas Romeris University vo Vilniuse, Litva National University of Public Service v Budapešti, Maďarsko Hochschule für W ...

Imatrikulácie študentov 2014/2015

16. 09. 2014 11:05:44

Imatrikulácie študentov I. ročníkov v aule Akadémie Policajného zboru v Bratislave: Externé štúdium - 18.09.2014 o 13:30. Denné štúdium - 23.09.2014 o 13:30. & ...

Oznámenie - voľby do AS APZ

16. 09. 2014 11:12:19

Oznámenie o konaní volieb do študentskej časti Akademického senátu Akadémie Policajného zboru v Bratislave   Akademický senát v zmysle ustanovení Zá ...

Doplňujúce voľby člena Študentskej rady vysokých škôl

16. 09. 2014 11:12:03

O Z N Á M E N I E     Akademický senát Akadémie Policajného zboru v Bratislave v zmysle čl. 3 ods. 3 Zásad pre uskutočnenie volieb do Študentskej rady vysok&ya ...

Deň Polície 2014

05. 09. 2014 15:53:41

Dňa 26. septembra 2014 sa pod záštitou ministra vnútra Slovenskej republiky a prezidenta Policajného zboru Slovenskej republiky uskutoční v areáli pod Pamätníkom SNP v Banskej Bys ...

Harmonogram výučby a organizácia AR 2014/2015

11. 09. 2014 11:41:29

 Harmonogram výučby  a organizácia  akademického roka  2014/2015 ...

Študijná príručka pre Akademický rok 2014/2015

22. 10. 2014 07:13:20

  Študijná príručka pre Akademický rok 2014/2015 (pdf 1,11 MB)   (Študijná príručka bude priebežne podľa zmien aktualizovaná.) ...

FRONTEX - Tréningové workshopy

09. 07. 2014 12:48:59

Training in English Communication for Border Guards Train the Trainers´ Session   V dňoch 9. – 13. júna 2014 sa na Akadémii PZ v Bratislave konali dva tréningové workshopy pre nominovaných ...

Testovanie príslušníkov HCP a NJBPNM z odborného anglického jazyka

19. 06. 2014 08:02:44

  Testovanie vedomostí z odborného anglického jazyka na základe multimédia “Mid-Level English for Border Guards at Airports“ Dňa 11.6.2014 sa pod záštitou Úradu hrani ...

FRONTEX - 5. učiteľská mobilita - Rumunsko

19. 06. 2014 08:02:31

FRONTEX - Spoločné učebné osnovy – 5. učiteľská mobilita 26. máj – 6. jún 2014, Galati, Iasi, Rumunsko    V rámci aktivít agentúry FRONTEX sa v dňoch 26. m&aac ...

FRONTEX: Spoločné učebné osnovy – 3. cvičenie učiteľskej mobility

02. 06. 2014 17:17:14

  Fotogaléria FRONTEX: Spoločné učebné osnovy – 3. cvičenie učiteľskej mobility Common Core Curriculum – 3rd  Teachers Mobility Excercise   V dňoch 19. – 30. mája 2014 sa ...