Aktuality

Výsledky I. kola PK 2016/2017

20. 04. 2016 09:23:32

Úspešní uchádzači z I. kola prijímacieho konania budú písomne pozvaní na II. kolo prijímacieho konania (vedomostný test).   Úspešní uchádzači v ...

Deň narcisov 2016

12. 04. 2016 13:42:05

Dňa 15.4.2016 sa Akadémia Policajného zboru v Bratislave zapojí do 20.ročníka jedinečnej celoslovenskej finančnej zbierky na podporu onkologických pacientov a ich rodín. Deň narcisov je jedinečná ...

OCENENIE EURÓPSKA ZNAČKA PRE JAZYKY 2015 PRE AKADÉMIU PZ V BRATISLAVE

11. 04. 2016 11:45:44

  Katedra jazykov získala pre Akadémiu Policajného zboru v Bratislave ocenenie „EURÓPSKA ZNAČKA PRE JAZYKY 2015“, ktoré si prevzala 6. apríla 2016 na slávnostnej ceremóni ...

Odborná prax civilných študentov 8.3.1. Ochrana osôb a majetku v LS 2015/2016 (1.ročník Bc/Mgr. štúdium a 2.ročník Bc. štúdium)

08. 04. 2016 12:35:13

      V zmysle čl. 12 ods. 7 Študijného poriadku sa odborná prax civilných študentov 8.3.1. Ochrana osôb a majetku v LS 2015/2016 pre 1.ročník Bc. štúdia, 2.r ...

ERASMUS+ PONUKA - MOBILITA ŠTUDENTA na zahraničný študijný pobyt

06. 04. 2016 15:52:39

    ERASMUS+ PONUKA- MOBILITA ŠTUDENTA na zahraničný študijný pobyt na Policejní akademii České republiky v Prahe, Česká republika, pre študentov 1. ročníka Bc. ...

Výberové konanie do zahraničnej jednotky Policajného zboru 2

24. 03. 2016 08:55:21

  22. marca 2016 sa v priestoroch Akadémie Policajného zboru v Bratislave uskutočnilo ďalšie výberové konanie s cieľom doplniť personálnu databázu zahraničnej jednotky Policajn&eac ...

Sokratov inštitút 2016/2017- PONUKA

16. 03. 2016 08:57:16

Ako písať dobrý projekt a dotiahnuť jeho realizáciu do konca? Ako napísať tlačovú správu a komunikovať s médiami? Ako viesť diskusiu a riešiť problémy? Ako poze ...

Harmonogram štátnych skúšok 2015/2016

14. 03. 2016 15:18:20

HARMONOGRAM  ŠTÁTNYCH  SKÚŠOK ŠTUDENTOV  3. ROČNÍKA  BAKALÁRSKEHO  ŠTÚDIA  A 2. ROČNÍKA MAGISTERSKÉHO ŠT&Uacu ...

Harmonogram obhajob ZP 2015/2016

14. 03. 2016 15:17:59

HARMONOGRAM  OBHAJOB BAKALÁRSKYCH A DIPLOMOVÝCH PRÁC  V AKADEMICKOM  ROKU  2015/2016   Obhajoby ZP 2015-2016 .slink a:link {color: 330099} a:hover {back ...

Vedecká konferencia - Monitoring výkonu vybraných trestno-právnych sankcií

07. 03. 2016 09:50:57

  Vážené kolegyne, Vážení kolegovia,   Spoločnosť pre trestné právo a kriminológiu, Akadémia Policajného zboru v Bratislave a Fakulta práva Paneuró ...

Usmernenie k odovzdávaniu záverečných prác

22. 03. 2016 11:54:36

Usmernenie k odovzdávaniu záverečných prác ...

Prezentácia možností vášho kariérneho uplatnenia ako príslušníka Policajného zboru SR

22. 02. 2016 08:12:14

  Vážené študentky, vážení študenti,     dovoľujeme si vás pozvať na prezentáciu možností vášho kariérneho uplatnenia ako príslu&scar ...

Témy dizertačných prác pre akademický rok 2016/2017

19. 02. 2016 15:12:51

Témy dizertačných prác pre akademický rok 2016/2017 ...

Predbežný zápis PVP1/VP na a. r. 2016/2017

03. 02. 2016 15:14:26

Podľa čl. 19 ods. 4 Študijného poriadku Akadémie PZ v Bratislave vykoná v priebehu akademického roka študent I. a II. ročníka Bc. stupňa štúdia I. ročníka Mgr. stupňa ...

Odborný jazykový kurz nemeckého jazyka MEPA a kurz odborného anglického jazyka

27. 01. 2016 15:39:16

  Odborný jazykový kurz nemeckého jazyka MEPA a kurz odborného anglického jazyka pre mierové misie a operácie civilného krízového manažmentu V čase od 11. janu& ...

Táto stránka používa cookies. Viac informácií TU.