Aktuality

Imatrikulácie študentov 2014/2015

16. 09. 2014 11:05:44

Imatrikulácie študentov I. ročníkov v aule Akadémie Policajného zboru v Bratislave: Externé štúdium - 18.09.2014 o 13:30. Denné štúdium - 23.09.2014 o 13:30. & ...

Oznámenie - voľby do AS APZ

16. 09. 2014 11:12:19

Oznámenie o konaní volieb do študentskej časti Akademického senátu Akadémie Policajného zboru v Bratislave   Akademický senát v zmysle ustanovení Zá ...

Doplňujúce voľby člena Študentskej rady vysokých škôl

16. 09. 2014 11:12:03

O Z N Á M E N I E     Akademický senát Akadémie Policajného zboru v Bratislave v zmysle čl. 3 ods. 3 Zásad pre uskutočnenie volieb do Študentskej rady vysok&ya ...

Deň Polície 2014

05. 09. 2014 15:53:41

Dňa 26. septembra 2014 sa pod záštitou ministra vnútra Slovenskej republiky a prezidenta Policajného zboru Slovenskej republiky uskutoční v areáli pod Pamätníkom SNP v Banskej Bys ...

Harmonogram výučby a organizácia AR 2014/2015

11. 09. 2014 11:41:29

 Harmonogram výučby  a organizácia  akademického roka  2014/2015 ...

Študijná príručka pre Akademický rok 2014/2015

09. 09. 2014 10:17:05

  Študijná príručka pre Akademický rok 2014/2015 (pdf 1,11 MB)   (Študijná príručka bude priebežne podľa zmien aktualizovaná.) ...

Odborná prax študentov prvého ročníka magisterského štúdia

19. 08. 2014 16:53:32

Prax študentov I. ročníka magisterského študijného programu „Bezpečnostnoprávne služby vo verejnej správe“ - špecializácia CO a PO &nb ...

Výsledky prijímacieho konania na magisterské štúdium

18. 07. 2014 13:05:34

8.3.1. Ochrana osôb a majetku - IN 8.3.1. Ochrana osôb a majetku - EX 8.3.2. Bezpečnostné verejno-správne služby - IN 8.3.2. Bezpečnostné verejno-správne služby - EX ...

FRONTEX - Tréningové workshopy

09. 07. 2014 12:48:59

Training in English Communication for Border Guards Train the Trainers´ Session   V dňoch 9. – 13. júna 2014 sa na Akadémii PZ v Bratislave konali dva tréningové workshopy pre nominovaných ...

Výsledky prijímacieho konania na externé doktorandské štúdium

03. 07. 2014 11:06:08

Prijatí uchádzači ŠP 831 PHD externá forma štúdia na ak.r. 2014/2015 ...

FOTOGRAFICKÁ SÚŤAŽ EUROPOLU 2014

19. 06. 2014 08:26:46

MINISTERSTVO VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY   Prezídium Policajného zboru úrad medzinárodnej policajnej spolupráce národná ústredňa EUROPOL ...

Testovanie príslušníkov HCP a NJBPNM z odborného anglického jazyka

19. 06. 2014 08:02:44

  Testovanie vedomostí z odborného anglického jazyka na základe multimédia “Mid-Level English for Border Guards at Airports“ Dňa 11.6.2014 sa pod záštitou Úradu hrani ...

FRONTEX - 5. učiteľská mobilita - Rumunsko

19. 06. 2014 08:02:31

FRONTEX - Spoločné učebné osnovy – 5. učiteľská mobilita 26. máj – 6. jún 2014, Galati, Iasi, Rumunsko    V rámci aktivít agentúry FRONTEX sa v dňoch 26. m&aac ...

Prijímacie konanie na akademický rok 2014/2015

13. 06. 2014 09:03:21

VÝSLEDKY VEDOMOSTNÉHO TESTU PRIJÍMACIE KONANIE NA AKADEMICKÝ ROK 2014/2015     09.06.2014 10.06.2014 11.06.2014 12.06.2014   Poradie prijatých uchád ...

FRONTEX: Spoločné učebné osnovy – 3. cvičenie učiteľskej mobility

02. 06. 2014 17:17:14

  Fotogaléria FRONTEX: Spoločné učebné osnovy – 3. cvičenie učiteľskej mobility Common Core Curriculum – 3rd  Teachers Mobility Excercise   V dňoch 19. – 30. mája 2014 sa ...