Aktuality

Beánia Akadémie Policajného zboru v Bratislave 2014

29. 10. 2014 11:00:33

Pozvaní hostia a zamestnanci Akadémie PZ v Bratislave potvrdia účasť na: hertellukas@gmail.com do 09.11.2014. ...

Oznam o zmene výčby

29. 10. 2014 10:54:36

Z poverenia rektorky Akadémie Policajného zboru v Bratislave doc. JUDr. Lucie Kurilovskej, PhD. sa dňa 13.11.2014 (štvrtok) výučba začne treťou vyučovacou hodinou.

Výsledky súťaže - Železný hasič 2014

28. 10. 2014 15:03:44

Výsledková listina súťaže Železný hasič 2014  Fotogaléria 2. ročníka súťaže "Železný hasič" 2014 Video 2. ročníka pohára APZ v Bratislave, Železn&yacu ...

Študentský beh 2014

28. 10. 2014 12:05:15

Štvrtý ročník Študentského behu sa uskutoční v nedeľu 16. novembra 2014. Študentský beh organizujeme pri príležitosti Medzinárodného dňa študentov. Cieľom ...

Rektorské voľno

23. 10. 2014 10:53:01

Rektorka Akadémie Policajného zboru v Bratislave doc. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD., udeľuje rektorské voľno študentom denného štúdia na deň   31. októbra 2014 (piatok). &n ...

ERASMUS+ úspešní uchádzači o zahraničnú mobilitu v ak. roku 2014/2015

15. 10. 2014 09:50:34

VÝSLEDKY  VÝBEROVÉHO  KONANIA  NA  ZAHRANIČNÝ  ŠTUDIJNÝ            POBYT   V  R& ...

Železný hasič 2014

08. 10. 2014 08:08:25

Katedra verejnej správy a krízového manažmentu v spolupráci s Katedrou informatiky a manažmentu organizujú 2. ročník športovej súťaže s názvom Železný hasič.   Na s ...

Inaugurácia rektorky Akadémie Policajného zboru v Bratislave doc. JUDr. Lucie Kurilovskej, PhD.

01. 10. 2014 13:55:19

  Dňa 29. septembra 2014 na pôde Akadémie Policajného zboru v Bratislave bola slávnostne inaugurovaná nová rektorka školy Lucia Kurilovská. Slávnostný akt inaugurá ...

Slávnostná inaugurácia rektorky Akadémie Policajného zboru v Bratislave

26. 09. 2014 07:07:51

  Dňa 29.09.2014 o 11.00 h sa  v aule Akadémie Policajného zboru v Bratislave  uskutoční slávnostná inaugurácia rektorky doc. JUDr. Lucie Kurilovskej, PhD.,  za ú ...

ERASMUS+ PONUKA - MOBILITA ŠTUDENTA A ZAMESTNANCOV

17. 09. 2014 14:45:58

Ponuka na zahraničný študijný pobyt pre študentov na:   Mykolas Romeris University vo Vilniuse, Litva National University of Public Service v Budapešti, Maďarsko Hochschule für W ...

Imatrikulácie študentov 2014/2015

16. 09. 2014 11:05:44

Imatrikulácie študentov I. ročníkov v aule Akadémie Policajného zboru v Bratislave: Externé štúdium - 18.09.2014 o 13:30. Denné štúdium - 23.09.2014 o 13:30. & ...

Oznámenie - voľby do AS APZ

16. 09. 2014 11:12:19

Oznámenie o konaní volieb do študentskej časti Akademického senátu Akadémie Policajného zboru v Bratislave   Akademický senát v zmysle ustanovení Zá ...

Doplňujúce voľby člena Študentskej rady vysokých škôl

16. 09. 2014 11:12:03

O Z N Á M E N I E     Akademický senát Akadémie Policajného zboru v Bratislave v zmysle čl. 3 ods. 3 Zásad pre uskutočnenie volieb do Študentskej rady vysok&ya ...

Deň Polície 2014

05. 09. 2014 15:53:41

Dňa 26. septembra 2014 sa pod záštitou ministra vnútra Slovenskej republiky a prezidenta Policajného zboru Slovenskej republiky uskutoční v areáli pod Pamätníkom SNP v Banskej Bys ...

Harmonogram výučby a organizácia AR 2014/2015

11. 09. 2014 11:41:29

 Harmonogram výučby  a organizácia  akademického roka  2014/2015 ...