Aktuality

Výsledky 15. ročníka medzinárodného kola ŠVOČ

24. 04. 2015 14:51:45

Vyhodnotenie medzinárodného kola ŠVOČ konaného na Akadémii Policajného zboru v Bratislave v akademickom roku 2014/2015  Dňa 22. apríla 2015 sa na Akadémii Policajného ...

Univerzitná regata Bratislava 2015

24. 04. 2015 09:24:36

25.4.2015 sa uskutočnia v poradí tretie univerzitné preteky vo veslovaní na nábreží Eurovea   O podujatí Podujatie má za cieľ zvi ...

Dominika Bajdgovská štvrtá na MSR junioriek v bodyfitness

22. 04. 2015 12:23:53

Dňa 18.04.2015 sa v Hnúšti uskutočnili MSR juniorov a junioriek v kategórii bodyfitness federácie SAKFST. Medzi súťažiacimi bola aj študentka Akadémie PZ v Bratislave Dominika Bajdgovsk&a ...

Športový deň APZ - 2015

20. 04. 2015 10:19:49

ŠPORTOVÝ DEŇ AKADÉMIE POLICAJNÉHO ZBORU V BRATISLAVE pod záštitou REKTORKY Akadémie Policajného zboru v Bratislave Doc. JUDr. Lucie Kurilovskej, PhD. Úspech človeka nie je ...

Výsledky I. kola PK 2015/2016

10. 04. 2015 12:13:12

Úspešní uchádzači z I. kola prijímacieho konania budú písomne pozvaní na II. kolo prijímacieho konania (vedomostný test).   Úspešní uchádzači v ...

ERASMUS+ ponuka - mobilita študenta na zahraničný študijný pobyt

07. 04. 2015 13:27:58

          ERASMUS+ PONUKA - MOBILITA ŠTUDENTA na zahraničný ...

Vedecká konferencia - Kriminológia ako samostatný vedný odbor v rovine ved.výsk. a akad. výučby na vys. školách v SR, ČR a PR

07. 04. 2015 14:00:57

    Vážené kolegyne, vážení kolegovia, srdečne Vás pozývame na medzinárodnú vedeckú konferenciu „Kriminológia ako samostatný vedný odbor v  ...

Uchádzači - žiadatelia o prijatie do Policajného zboru

02. 04. 2015 11:33:31

Uchádzači - žiadatelia o prijatie do Policajného zboru, sa zúčastnia previerok fyzickej zdatnosti a ovládania štátneho jazyka dňa 13.04.2015 od 7:30  na SOŠ PZ Pezinok, ul. Faj ...

Harmonogramy obhajob ZP 2014/2015

26. 03. 2015 07:31:11

HARMONOGRAM  OBHAJOB BAKALÁRSKYCH A DIPLOMOVÝCH PRÁC  V AKADEMICKOM  ROKU  2014/2015   Obhajoby ZP 2014-2015 .slink a:link {color: 330099} a:hover {back ...

Harmonogramy štátnych skúšok 2014/2015

19. 03. 2015 13:28:09

.slink a:link {color: 330099} a:hover {background-color: #87ceeb} .slink {} HARMONOGRAM  ŠTÁTNYCH  SKÚŠOK ŠTUDENTOV  3. ROČNÍKA  BAKALÁRSKEHO  ...

Kvapka krvi na Akadémii PZ v Bratislave

18. 03. 2015 08:50:07

Dňa 09.03.2015 sa na Akadémii Policajného zboru v Bratislave konala v miestnosti U1 „Kvapka krvi“. Darovanie krvi prebiehalo od 7:50 a pokračovalo až do 13:15. Počas tejto doby sa zúčastnilo takmer 80 & ...

Office 365 zadarmo pre pedagógov APZ

19. 03. 2015 10:46:44

Pedagógovia Akadémie Policajného zboru v Bratislave, Microsoft Office je pre každého pedagóga zdarma. To znamená, že najnovšia verzia Office 365, vrátane aplikácií Word, Excel ...

Office 365 zadarmo pre študentov APZ

19. 03. 2015 10:48:07

Študenti Akadémie Policajného zboru v Bratislave, Microsoft Office je pre každého študenta zdarma. To znamená, že najnovšia verzia Office 365, vrátane aplikácií Word, Excel, P ...

Kariérne dni 2015 - I.ročník

14. 03. 2015 11:09:37

Dňa 11. marca 2015 otvoril prorektor pre pedagogickú činnosť a medzinárodnú policajnú spoluprácu JUDr. Marek Kordík, LL.M., PhD. v aule  Akadémie Policajného zboru v Bratislave I. r ...

„EURÓPSKY POLICAJNÝ VÝMENNÝ PROGRAM 2015“ (EPEP) - Výzva na prihlasovanie -

12. 02. 2015 13:08:50

        Program a jeho ciele: podpora mobility a umožniť výmenu policajným a iným úradníkom presadzujúcim právo v rámci prakticky zam ...