Aktuality

Kariérne dni 2015

27. 02. 2015 11:04:41

Microsoft Day - Prezentácia služieb Office 365

19. 02. 2015 08:46:38

Dňa 25.2.2014 v stredu od 11.00 h do 12.30 h bude v aule Akadémie PZ uskutočnená prezentácia služieb Office 365 pre študentov a zamestnancov APZ. Prednášajúcimi budú zástupcovia z firm ...

„EURÓPSKY POLICAJNÝ VÝMENNÝ PROGRAM 2015“ (EPEP) - Výzva na prihlasovanie -

12. 02. 2015 13:08:50

        Program a jeho ciele: podpora mobility a umožniť výmenu policajným a iným úradníkom presadzujúcim právo v rámci prakticky zam ...

Elektronický zápis PVP1 na akademický rok 2015/2016

03. 02. 2015 14:28:54

V zmysle čl. 19 ods. 4 Študijného poriadku Akadémie PZ v Bratislave vykoná v priebehu akademického roka študent 1. a 2. ročníka Bc. stupňa štúdia   1. ročníka ...

Témy dizertačných prác 2015/2016

23. 02. 2015 07:37:41

Témy dizertačných prác na akademický rok 2015- 2016 ...

Zverejnenie tém záverečných prác 2015/2016

02. 02. 2015 11:52:18

Oznamujeme študentom II. roč. Bc. a I. roč. Mgr. štúdia v dennej i externej forme štúdia, že v IS MAIS Akadémie PZ v Bratislave sú zverejnené a sprístupnené pre výber t&e ...

Kurz odborného anglického jazyka pre mierové misie a operácie civilného krízového manažmentu

29. 01. 2015 15:45:49

  V dňoch 12. - 23. januára 2015 Katedra jazykov APZ v Bratislave zorganizovala v spolupráci s Oddelením policajných pridelencov a mierových misií Úradu medzinárodnej policajnej spol ...

Návšteva veľvyslanca Maltskej republiky v SR na Akadémii Policajného zboru v Bratislave

21. 01. 2015 11:39:49

       Rektorka Akadémie Policajného zboru v Bratislave doc. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD.,  a prorektor pre pedagogickú činnosť a medzinárodnú policajnú spoluprá ...

Mesačný letný program v Číne – Summer Law Institute in China – Executive Education Training Program.

21. 01. 2015 10:49:44

  Vážení zástupcovia univerzity, Dovoľte, aby sme ponúkli vašim študentom, doktorandom i vyučujúcim mesačný letný program v Číne – Summer Law Institute in Ch ...

Študentky APZ obsadili 2.miesto na celoslovenských majstrovstvách MV SR a PZ vo volejbale žien

17. 12. 2014 11:21:40

  V dňoch 10.12.– 12.12.2014 sa v Tatranskej Lomnici konal XXII. ročník celoslovenských majstrovstiev Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a Policajného zboru vo volejbale žien pre rok 2014. Jedný ...

Špecializovaný kurz anglického jazyka pre členov národnej rezervy Slovenskej republiky

16. 12. 2014 13:00:49

  V spolupráci s Úradom hraničnej a cudzineckej polície P PZ sa v dňoch 1. – 12. decembra 2014 uskutočnil  v priestoroch Katedry jazykov Akadémie PZ v Bratislave špecializovan ...