Aktuality

Výsledky prijímacieho konania 2016/2017

30. 06. 2016 07:21:06

  Zoznam uchádzačov prijatých na štúdium na Akadémii Policajného zboru v Bratislave v akad. r. 2016/2017   ...

Prehľad denných výsledkov vedomostného testu PK 2016-2017

13. 06. 2016 08:29:00

Prehľad denných výsledkov vedomostného testu prijímacieho konania na akademický rok 2016-2017     Vedomostný test 13.06.2016 Vedomostn ...

PROMÓCIE ABSOLVENTOV 2015/2016

18. 05. 2016 10:17:35

...

Zvoľ si nový predmet

29. 06. 2016 15:14:50

V zimnom semestri I. roč. Mgr. štúdia 8.3.1 a 8.3.2 sa od akademického roka 2016/2017 otvára nový výberový predmet, ktorého absolvent získa vedomosti pri riadení a implement&aacut ...

Sadenie lipy v aleji absolventov - 30.06.2016 o 10.30 hod

30. 06. 2016 08:17:41

Milí študenti, absolventi našej akadémie, aj v tomto roku si budete môcť vysadiť svoju lipu do aleje absolventov, ktorú spolu s pani rektorkou zasadíte 30. júna 2016 po slávnostnom akte ...

Veda pod mikroskopom

20. 06. 2016 13:47:26

V roku 2016 sa uskutoční štvrtý ročník fotografickej súťaže v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku. Fotografická súťaž je určená študentom gymnázi&iacut ...

Nová ponuka doktorandského štúdia študijného odboru 8.3.2 Bezpečnostné verejno-správne služby

10. 06. 2016 12:06:15

  Akadémia Policajného zboru v Bratislave otvára v akademickom roku 2016/2017 pre záujemcov štúdium v novoakreditovanom študijnom programe Bezpečnostnoprávne služby vo ver ...

1. ročník vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou - Sebaobrana a jej súčasné uplatňovanie v praxi

31. 05. 2016 14:56:16

  Katedra telesnej výchovy a športu zorganizovala dňa 24.5. 2016 prvý ročník vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou s názvom „Sebaobrana a jej súčasne ...

Nová ponuka štúdia na Akadémii PZ v Bratislave

31. 05. 2016 15:02:02

Akadémia Policajného zboru v Bratislave otvára v akademickom roku 2016/2017 pre záujemcov z radov príslušníkov PZ a ďalších bezpečnostných služieb štúdium v n ...

ÚSPEŠNÍ UCHÁDZAČI NA ZAHRANIČNÝ ŠTUDIJNÝ POBYT V RÁMCI PROGRAMU ERASMUS+ V ZIMNOM SEMESTRI AKAD.ROKA 2016/2017

24. 05. 2016 14:07:39

      ERASMUS+ úspešní uchádzači o zahraničnú mobilitu v zimnom semestri akademického roka 2016/2017       ...

Strelecká súťaž a silový trojboj na APZ - 2016

18. 05. 2016 12:24:16

"Dňa 28. apríla 2016 sa pod záštitou rektorky Akadémie Policajného zboru v Bratislave, doc. JUDr. Lucie Kurilovskej, PhD., konal na strelnici MV SR Rača III. ročník streleckej súťaže o poh&aa ...

Študentka Akadémie PZ v Bratislave Dagmar Backová získala 7. miesto na MSR junioriek v Trenčíne v kategórií bikini fitness nad 163cm

18. 05. 2016 11:25:35

Fotogaléria MSR junioriek Trenčín bikini fitness - 7. miesto - Dagmar Backová ...

Študentka Akadémie PZ v Bratislave Dominika Bajtgovská získala krásne 2. miesto na Majstrovstvách Slovenska žien - Body Fitness v Nitre

18. 05. 2016 11:15:55

  Fotogaléria Body Fitness Nitra 2016 - 2. miesto - Dominika Bajtgovská ...

Udalosti MEPA v prvom polroku 2016

17. 05. 2016 13:50:26

  Stredoeurópska policajná akadémia vznikla v r. 1992 z Rakúsko-maďarskej policajnej akadémie ako reakcia na organizovanú kriminalitu, ktorá prekročila štátne hranice, a ...

Táto stránka používa cookies. Viac informácií TU.