4. ročník vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou - Aktuálne otázky trestného práva v teórii a praxi

16.11.2017

 

 

 

Aktuálne otázky trestného práva

v teórii a praxi

 

Katedra trestného práva v roku 2016 pokračuje v tradícii organizovania konferencie na tému "Aktuálne otázky trestného práva v teórii a praxi."

V tomto roku ide už o 4. ročník organizovania tejto konferencie.

 


Touto formou si Vás katedra trestného práva dovoľuje pozvať na 4. ročník

interdisciplinárnej celoštátnej vedeckej konferencie

s medzinárodnou účasťou

Aktuálne otázky trestného práva

v teórii a praxi

ktorá sa bude konať

15. 03. 2016

v priestoroch

Akadémie Policajného zboru v Bratislave

 

 

Cieľ konferencie:

 

Hlavným cieľom interdisciplinárnej celoštátnej konferencie je na základe tradície pokračovať v organizovaní konferencie k aktuálnym otázkam trestného práva v teórii a praxi. Základným prvkom konferencie je výmena poznatkov z oblastí trestného práva  hmotného ako aj trestného práva procesného, ale taktiež riešenie otázok týkajúcich sa vedných disciplín súvisiacich s trestným právom. Súčasťou konferencie je tiež výmena poznatkov z riešenia vedeckovýskumných úloh v oblastiach, ktoré sú príbuznými teórii trestného práva, ale aj aplikačným problémom.

 

Na stiahnutie/ Downloads:

  Pozvánka na konferenciu

  Prihláška na konferenciu

  Pokyny na spracovanie príspevku

  Vzor príspevku

 

Táto stránka používa cookies. Viac informácií TU.