AFCEA - Memorandum o spolupráci

18.10.2019

            Oblasť informačných technológií a bezpečnosti kybernetického prostredia sú oblasti, ktoré predstavujú výzvu pre činnosť bezpečnostných zložiek. Na podporu vzdelávania a prenos poznatkov praxe do prostredia bezpečnostných zložiek bolo dňa 8.1. 2018 podpísané Memorandum o spolupráci medzi Akadémiou PZ a občianským združením AFCEA Slovakia.

 

            Cieľom je vytvorenie platformy pre spájanie  subjektov z verejného, akademického a súkromného sektora,  vytváranie  podmienok na podporu rozvoja odborného vzdelávania, prístupu k najnovším informáciám  o technickom a technologickom pokroku formou distribúcie odbornej tlače, organizovaní seminárov,  konferencií a prednášok, podpory vedeckých projektov ako aj praktických kurzov.

            Medzinárodné zázemie a aktivity AFCEA  Slovakia umožňujú zúčastňovať sa  množstva podujatí, zapájanie  sa  do vzdelávacích aktivít, projektov, výstav,  seminárov a podpora šikovných študentov pri štúdiu, vzdelávaní a publikačnej činnosti.

AFCEA Slovakia

 

Stanovy AFCEA Slovakia

Memorandum o spolupráci APZ-AFCEA Slovakia

 

Táto stránka používa cookies. Viac informácií TU.