Personálne obsadenie

22.09.2016

Vedúca katedry:

pplk. Mgr. Iveta NOVÁKOVÁ, PhD.
E-mail: iveta.novakova2@minv.sk
Telefón : 09610 57360
Kancelária: blok B, 1. posch., č. dv. 226
Konzultačné hodiny: streda 12.30 – 14.00

 

Odborní asistenti:

mjr. PaedDr. Martina BINDEROVÁ, PhD.  
E-mail: martina.binderova@minv.sk                 
Telefón: 09610 57381                      
Kancelária: blok B, 1. posch., č. dv. 229
Konzultačné hodiny: pondelok 11.00 - 12.30

mjr. Mgr. Jelena ONDREJKOVIČOVÁ, PhD.
E-mail: jelena.ondrejkovicova@minv.sk
Telefón: 09610 57226
Kancelária: blok B, 1. posch., č. dv. 217
Konzultačné hodiny: pondelok 9.30 – 11.30

mjr. Mgr. Petra FERENČÍKOVÁ, PhD.
E-mail: petra.ferencikova@minv.sk
Telefón: 09610 57251
Kancelária: blok B, 1. posch., č. dv. 219
Konzultačné hodiny: utorok 9.15 – 10.45

mjr. Mgr. Patrik AMBRUS, PhD.
E-mail: patrik.ambrus@minv.sk
Telefón: 09610 57253
Kancelária: blok B, 1. posch., č. dv. 218
Konzultačné hodiny: pondelok 8.30 – 10.30

 

Asistenti:

PaedDr. Mária MASÁROVÁ
E-mail: maria.masarova@minv.sk
Telefón: 09610 57242
Kancelária: blok B, 1. posch., č. dv. 220
Konzultačné hodiny: utorok 11.00 – 12.30

mjr. Mgr. Mária FERENČÍKOVÁ
E-mail: maria.ferencikova2@minv.sk
Telefón: 09610 57549
Kancelária: blok B, 1. posch., č. dv. 228
Konzultačné hodiny: streda 11.30 – 13.30

Mgr. Katarína MEŽDEJOVÁ
E-mail: katarina.mezdejova2@minv.sk
Telefón: 09610 57385
Kancelária: blok B, 1. posch., č. dv. 227
Konzultačné hodiny: streda 8.00 – 9.00, štvrtok 8.00 – 9.00

 

Referent špecialista:

Edita LETENAYOVÁ
E-mail: edita.letenayova@minv.sk
Telefón  09610 57241
Kancelária: blok B, 1. posch., č. dv. 226

Táto stránka používa cookies. Viac informácií TU.