Oznámenia a informácie

05.05.2020

,,Terciárna prevencia v širšom sociálnom kontexte" (26. a 27.05. 2020)

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

vzhľadom na súčasnú situáciu v súvislosti s ochrannými opatreniami predchádzania vzniku a šírenia COVID-19 si Vás dovoľujeme informovať, že medzinárodný odborný seminár „Terciárna prevencia v širšom sociálnom kontexte“, ktorého organizátorom je Katedra kriminológie Akadémie Policajného zboru v Bratislave  je preložený na neurčito.

 

Samozrejme o náhradnom termíne medzinárodného odborného seminára Vás budeme včas informovať.

 

Organizačný výbor medzinárodného odborného seminára

 

,,Šanca na návrat"(2020)

VIII. Kriminologické dny v Brne  (2020) 

„NIL MINUS QUAM IRASCI PUNIENTEM DECET“(2019)

Medzinárodná vedecká konferencia „Prevencia kriminality - výzva spoločnosti“(2019)

Medzinárodný odborný seminár „Kriminológia v rovine vedecko-výskumnej a v rovine výučby na vysokých školách v Slovenskej, Českej a Poľskej republike“(2018)

Informácia o učiteľskej mobilite PaedDr. Petra Přecechtěla a Mgr. Tomáša Najmana v rámci programu Erasmus plus na pôde Akadémie Policajného zboru v Bratislave(09.04.2018)

„Aktuálne problémy kriminologickej prognostiky VIII“ [2017]

Medzinárodný odborný seminár „Terciárna prevencia kriminality v širšom sociálnom kontexte [03.05.2016]

Deň bezpečnejšieho internetu [07.03.2016]

Informácia k Workshopu konaného dňa 19.11.2015 v priestoroch A PZ v Bratislave miestnosť P 5  [04.12.2015]

Informácia o medzinárodnej konferencii „Výkon väzby a výkon trestu odňatia slobody žien – matiek s deťmi“  [04.12.2015]

Informácia o medzinárodnej vedeckej konferencii  „Kriminológia ako samostatný vedný odbor v rovine vedeckovýskumnej a akademickej výučby na vysokých školách v Slovenskej republike, Českej republike a Poľskej republike“ [04.12.2015]

Medzinárodná vedecká konferencia KK - Kriminológia ako samostatný vedný odbor v rovine vedeckovýskumnej a akademickej výučby na vysokých školách v Slovenskej republike, Českej republike a Poľskej republike  [02.04.2015]

Exkurzia v Reedukačnom centre Zlaté Moravce [31.03.2015]

Informácia o workshope KK APZ zameranom na oblasť riešenia problémov rómskej národnostnej menšiny v SR [27.11.2014]

Pozvánka na workshop zameraný na oblasť riešenia problémov rómskej národnostnej menšiny v SR  [13.11.2014]

Realizácia praktického zamestnania v Diagnostickom centre pre deti v Bratislave [3.10.2014]

Program pracovného stretnutia riešiteľov DVÚ 3/4 [2.10.2014]

Informácia o konferencii II. KRIMINOLOGICKÉ DNY v Českých Budějoviciach [12.2.2014]

Realizácia praktického zamestnania v Reedukačnom centre Zlaté Moravce [07.4.2014]

Účasť na konferencii „Rozvoj V.“ v Českých Budějoviciach [07.4.2014]

Realizácia praktického zamestnania v Diagnostickom centre Záhorská Bystrica [11.4.2014]

Medzinárodná Vedecká konferencia - Prevencia kriminality – výzva spoločnosti [11.4.2014]

Informácia o medzinárodnej vedeckej konferencii „Prevencia kriminality – výzva spoločnosti“ [11.6.2014]

Táto stránka používa cookies. Viac informácií TU.