Personálne obsadenie

08.09.2020

 

Vedúca katedry

pplk. doc. PhDr. Magdaléna ONDICOVÁ, PhD.
tel.: 09610 57 478
e-mail: magdalena.ondicova@minv.sk, magdalena.ondicova@akademiapz.sk
konzultačné hodiny: Utorok 13:30 - 14:30 h, Štvrtok 13:00 - 14:30 h
kancelária: Blok "B", 1. posch., č. dv. 232

Docent

doc. JUDr. PhDr. Ivo SVOBODA, Ph.D.
tel.: 09610 57 093
e-mail: ivo.svoboda@minv.sk, ivo.svoboda@akademiapz.sk
konzultačné hodiny: Podľa dohody s vyučujúcim
kancelária: Blok "B", 1. posch., č. dv. 230

Odborní asistenti

mjr. JUDr. Michaela JURISOVÁ, PhD.
tel.: 09610 57 113
e-mail: michaela.jurisova@minv.sk, michaela.jurisova@akademiapz.sk
konzultačné hodiny: Utorok 12:15 - 13:15 h, Štvrtok 11:00 - 12:00 h
kancelária: Blok "B", 1. posch., č. dv. 215

kpt. Mgr. Michaela KIŠŠOVÁ, PhD.
tel.: 09610 57 357
e-mail: michaela.kissova@minv.sk, michaela.kissova@akademiapz.sk
konzultačné hodiny: Utorok 14.00 - 15.00h,  Piatok 13.00 -14.00 h
kancelária: Blok "B", 1. posch., č. dv. 231

npor. JUDr. Patrícia KRÁSNÁ, PhD., LL.M.
tel.: 09610 57 425
e-mail: patricia.krasna@minv.sk, patricia.krasna@akademiapz.sk
konzultačné hodiny: Pondelok 11:00 - 12:00 h, Štvrtok 9:00 - 10:00 h
kancelária: Blok "B", 1. posch., č. dv. 234

Asistenti

JUDr. Petra KRIVOSUDSKÁ, LL.M.
tel.: 09610 57 294
e-mail: petra.krivosudska@minv.sk, petra.krivosudska@akademiapz.sk
konzultačné hodiny:
kancelária: Blok "B", 1. posch., č. dv. 235

Táto stránka používa cookies. Viac informácií TU.