Pedagogická činnosť

19.12.2017Predmety vyučované podľa novej akreditácie

Študijný odbor: 8.3.1 Ochrana osôb a majetku

Študijný program:     Bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku

 

Bakalárske štúdium (*.pdf) :

831 D 13 PP 6 Hraničný a cudzinecký režim 1

831 D 15 PVP 2 Hraničný a cudzinecký režim 2

831 D 16 PVP 4 Hraničný a cudzinecký režim 3

831 D 12 PP 4 Dopravno-bezpečnostná činnosť 1

831 D 15 PVP 1 Dopravno-pezpečnostná činnosť 2

831 D 16 PVP 2 Dopravno-bezpečnostná činnosť 3

831 D 12 PP 3 Verejno-poriadková činnosť 1

831 D 14 PP 5 Verejno-poriadková činnosť 2

831 D 16 PVP 1 Verejno-poriadková činnosť 3

831 D 13 PP 5 Ochrana určených osôb a objektov 1

831 D 15 PP 3 Ochrana určených osôb a objektov 2

831 D 16 PVP 3 Ochrana určených osôb a objektov 3

831 13 PVP 2 Bezpečnostné technológie

831 D 12 PVP 1 Bezpečnostné služby Slovenskej republiky

831 D 14 PVP 1 Policajná kynológia a hipológia

831 D 11 PP 3 Teória policajných a bezpečnostných činností

 

Magisterské štúdium (*.pdf) :

831 D 23 PVP 4 Teória kontroly hraničného a cudzineckého režimu 1

831 D 24 PVP 4 Teória kontroly hraničného  a cudineckého režimu 2

831 D 23 PVP 2 Teória dopravno-bezpečnostných činností 1

831 D 24 PVP 2 Teória dopravno-bezpečnostných činností 2

831 D 23 PVP 1 Teória verejno-poriadkových činností 1

831 D 24 PVP 1 Teória verejno-poriadkových činností 2

831 D 23 PVP 3 Teória ochrany určených osôb a objektov 1

831 D 24 PVP 3 Teória ochrany určených odôb a objaktov 2

831 D 21 PP 2 Teória policajných a bezpečnostných vied

 

Doktorandské štúdium (*.pdf) :

831 D 32 PP 2 Koncepcie vývoja bezpečnostných technológií ochrany osôb a majetku

831 D 31 PVP 1 Koncepcie bezpečnostných systémov krajín EÚ

 

Konverzné štúdium (*.pdf) :

831 E K 22 PP 3 Teória policajných a bezpečnostných činností

831 E K 23 PVP 1 Bezpečnostné technológie

831 E K 25 PP  4 Dopravno-bezpečnostná činnosť

831 E K 25 PP 3 Verejno-poriadková činnosť

831 E K 25 PP 5 Ochrana určených osôb a objektov

831 EK 21 PP 4 Bezpečnostné služby Slovenskej republiky

831 EK 23 PVP 5 Policajná kynológia a hipológia

831 EK 26 PP 4 Hraničný a cudzinecký režim

831 E K 26 PVP 1 ŠS 3 1 Teória verejno poriadkových činností

831 E K 26 PVP 2 ŠS 3 2 Teória dopravno-bezpečnostných činností

831 E K 26 PVP 3 ŠS 3 3 Teória ochrany určených osôb a objektov

831 E K 26 PVP 4 ŠS 3 4 Teória kontroly hraničného  a cudzinecký režimu

 

Študijný odbor: 8.3.2 Bezpečnostné verejno-správne služby

Študijný program: Bezpečnostnoprávne služby vo verejnej správe

 

Bakalárske štúdium (*.pdf) :

832 D 12 PVP 1 Bezpečnostné služby Slovenskej republiky

832 D 13 PP 5 Systém ochrany verejného poriadku

 

Doktorandské štúdium (*.pdf) :

832 D 31 PVP 1 Koncepcie bezpečnostných systémov krajín EÚ

 

 Predmety vyučované podľa starej akreditácie

Študijný odbor: 8.3.1 Ochrana osôb a majetku

Študijný program:     Bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku

Bakalárske štúdium (*.pdf) :

  831 12 PP 7          Teória policajno-bezpečnostných vied I.

  831 12 PP 8          Bezpečnostno-právna úprava verejno-poriadkových služieb

  831 13 PP 5          Bezpečnostné technológie

  831 13 PP 6          Bezpečnostno-právna úprava dopravno-bezpečnostných služieb

  831 13 PP 7          Bezpečnostno-právna úprava ochrana určených osôb a objektov

  831 14 PP 5          Cudzinecký a hraničný režim

Povinne voliteľný predmet 1:

         831 15 PVP 1/1    Policajná kynológia a hipológia

 

Povinne voliteľný predmet 2- Špecializácia:

  831 15 PVP II/1vp          Verejno-poriadkové služby 1

  831 15 PVP II/1dp         Dopravno-bezpečnostné služby 1

  831 15 PVP II/1oo         Ochrana objektov a chránených záujmov 1

  831 15 PVP II/1 šč         Špeciálne činnosti služieb cudzineckej a hraničnej polície 1

  831 15 PVP II/1 ch         Služby cudzineckej a hraničnej polície 1

  831 16 PVP II/2vp          Verejno-poriadkové služby 2

  831 16 PVP II/2dp          Dopravno-bezpečnostné služby 2

  831 16 PVP II/2oo          Ochrana objektov a chránených záujmov 2 

  831 16 PVP II/2 šč          Špeciálne činnosti služieb cudzineckej a hraničnej polície 2 

  831 16 PVP II/2 ch         Služby cudzineckej a hraničnej polície 2

 

Magisterské štúdium (*.pdf) :

  831 21 PP 1          Teória policajno-bezpečnostných vied II

  831 21 PP5           Bezpečnostné služby SR

  831 22 PP 1          Bezpečnostné organizácie krajín EÚ

Povinne voliteľný predmet 2- Špecializácia:

  831 23 PVP II/1 vp          Teória verejno-poriadkových služieb 1

  831 23 PVP II/1 dp          Teória dopravno-bezpečnostných služieb 1

  831 23 PVP II/1 oo          Teória ochrany určených osôb a objektov 1

  831 23 PVP II/1 ch          Teória kontroly cudzineckého a hraničného režimu 1

  831 24 PVP II/2 vp          Teória verejno-poriadkových služieb 2

  831 24 PVP II/2 dp          Teória dopravno-bezpečnostných služieb 2

  831 24 PVP II/2 oo          Teória ochrany určených osôb a objektov 2

  831 24 PVP II/2 ch          Teória kontroly cudzineckého a hraničného režimu 2

 

Doktorandské štúdium:

  831 31 PVP 3        Právna úprava koncepcie bezpečnostných systémov krajín EÚ

  831 32 PP 1          Projektovanie bezpečnostnej OOaM

  831 32 PP 2          Koncepcia vývoja technických systémov OOaM

 

Študijný odbor: 8.3.2 Bezpečnostné verejno-správne služby

Študijný program: Bezpečnostnoprávne služby vo verejnej správe

Bakalárske štúdium (*.pdf) :

  832 14 PP 3          Ochrana verejného poriadku

Magisterské štúdium (*.pdf) :

  832 21 PP 5          Bezpečnostné služby SR

  832 22 PP 1          Bezpečnostné organizácie krajín EÚ

 

Táto stránka používa cookies. Viac informácií TU.