Pedagogická činnosť

04.02.2016

 


Študijný odbor: 8.3.1 Ochrana osôb a majetku

Študijný program:     Bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku

Bakalárske štúdium (*.pdf) :

 831 12 PP 7          Teória policajno-bezpečnostných vied I.

  831 12 PP 8          Bezpečnostno-právna úprava verejno-poriadkových služieb

  831 13 PP 5          Bezpečnostné technológie

  831 13 PP 6          Bezpečnostno-právna úprava dopravno-bezpečnostných služieb

  831 13 PP 7          Bezpečnostno-právna úprava ochrana určených osôb a objektov

  831 14 PP 5          Cudzinecký a hraničný režim

Povinne voliteľný predmet 1:

         831 15 PVP 1/1    Policajná kynológia a hipológia

 

Povinne voliteľný predmet 2- Špecializácia:

  831 15 PVP II/1vp          Verejno-poriadkové služby 1

  831 15 PVP II/1dp         Dopravno-bezpečnostné služby 1

  831 15 PVP II/1oo         Ochrana objektov a chránených záujmov 1

  831 15 PVP II/1 šč         Špeciálne činnosti služieb cudzineckej a hraničnej polície 1

  831 15 PVP II/1 ch         Služby cudzineckej a hraničnej polície 1

  831 16 PVP II/2vp          Verejno-poriadkové služby 2

  831 16 PVP II/2dp          Dopravno-bezpečnostné služby 2

  831 16 PVP II/2oo          Ochrana objektov a chránených záujmov 2 

  831 16 PVP II/2 šč          Špeciálne činnosti služieb cudzineckej a hraničnej polície 2 

  831 16 PVP II/2 ch         Služby cudzineckej a hraničnej polície 2

 

Magisterské štúdium (*.pdf) :

  831 21 PP 1          Teória policajno-bezpečnostných vied II

  831 21 PP5           Bezpečnostné služby SR

  831 22 PP 1          Bezpečnostné organizácie krajín EÚ

Povinne voliteľný predmet 2- Špecializácia:

  831 23 PVP II/1 vp          Teória verejno-poriadkových služieb 1

  831 23 PVP II/1 dp          Teória dopravno-bezpečnostných služieb 1

  831 23 PVP II/1 oo          Teória ochrany určených osôb a objektov 1

  831 23 PVP II/1 ch          Teória kontroly cudzineckého a hraničného režimu 1

  831 24 PVP II/2 vp          Teória verejno-poriadkových služieb 2

  831 24 PVP II/2 dp          Teória dopravno-bezpečnostných služieb 2

  831 24 PVP II/2 oo          Teória ochrany určených osôb a objektov 2

  831 24 PVP II/2 ch          Teória kontroly cudzineckého a hraničného režimu 2

 

Doktorandské štúdium:

  831 31 PVP 3        Právna úprava koncepcie bezpečnostných systémov krajín EÚ

  831 32 PP 1          Projektovanie bezpečnostnej OOaM

  831 32 PP 2          Koncepcia vývoja technických systémov OOaM

 

Študijný odbor: 8.3.2 Bezpečnostné verejno-správne služby

Študijný program:     Bezpečnostnoprávne služby vo verejnej správe

Bakalárske štúdium (*.pdf) :

  832 14 PP 3          Ochrana verejného poriadku

Magisterské štúdium (*.pdf) :

  832 21 PP 5          Bezpečnostné služby SR

  832 22 PP 1          Bezpečnostné organizácie krajín EÚ

 

Táto stránka používa cookies. Viac informácií TU.