Personálne obsadenie

22.04.2020

DOCENTI

doc. Karol  MURDZA, PhD.
E-mail:
karol.murdza@minv.sk
Telefón : 09610 57407
Kancelária: blok B, 2. posch. č. dv. 331
Konzultačné hodiny: konzultácie podľa dohody

 

ODBORNÍ  ASISTENTI

mjr. Ing. Mária SABAYOVÁ, PhD.
E-mail: maria.sabayova@minv.sk
Tefón : 09610 57213
Kancelária: Blok B, 2. posch. č. dv. 316
Konzultačné hodiny: štvrtok 1300 - 1500

mjr. PhDr. Andrea PASTUCHOVÁ NEUMANNOVÁ, PhD.
E-mail:
andrea.neumannova@minv.sk
Telefón : 09610 57455
Kancelária: Blok B, 2. posch. č. dv. 314
Konzultačné hodiny: Pondelok 1300 -1500

kpt. PhDr. Vladimír MALÍČEK, PhD.
E-mail: vladimir.malicek@minv.sk
Telefón : 09610 57012
Kancelária: Blok B, 2. posch. č. dv. 332
Konzultačné hodiny: Pondelok 1330 - 1500

mjr.  Ing. Marianna PRESPERÍNOVÁ, PhD.
E-mail: marianna.presperinova@minv.sk
Telefón : 09610 57117
Kancelária: Blok B, 2. posch. č. dv. 317
Konzultačné hodiny: konzultácie podľa dohody

Mgr. Dominika DINUŠOVÁ, PhD.
E-mail: dominika.dinusova@minv.sk
Telefón : 09610 57462
Kancelária: Blok B, 2. posch. č. dv. 313
Konzultačné hodiny: konzultácie podľa dohody

PhDr. Ľuboš BLAHA, PhD.
E-mail: lubos.blaha@akademiapz.sk
Telefón : 
Kancelária: Blok B, 2. posch. č. dv. 326
Konzultačné hodiny: konzultácie podľa dohody

ASISTENTI

npor. Mgr.  Ivana CIPRO
E-mail: ivana.sabolova2@minv.sk
Telefón : 09610 57071
Kancelária: Blok B, 2. posch. č. dv. 318
Konzultačné hodiny: konzultácie podľa dohody

 

Externí učitelia v oblasti spoločenských vied

Etika:

PaedDr. Ľudovít SPUCHĽÁK, PhD.
E-mail:
ludovit.spuchlak@minv.sk
Telefón : 09610 57264
Kancelária: Blok U, 2. posch. č. dv. 324
Konzultačné hodiny: konzultácie podľa dohody

Sociálna komunikácia:

PhDr. Ernest KOVÁČ
E-mail: ernest.kovac@gmail.com
Telefón : 0905 661273
Kancelária: Blok U, 2. posch.
Konzultačné hodiny: konzultácie podľa dohody

 

Táto stránka používa cookies. Viac informácií TU.