Materiály na prevzatie

17.03.2020

Zamerania na skúšky a štátnu skúšku

 

Bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku

Bakalárske štúdium

Zameranie na postupovú skúšku z predmetu Trestné právo hmotné I

 

Zameranie na postupovú skúšku z predmetu Trestné právo procesné I

 

Magisterské štúdium

Zameranie na postupovú skúšku z predmetu Trestné právo hmotné II

 

Zameranie na postupovú skúšku z predmetu Trestné právo procesné II

 

Magisterské štúdium - Konverzný študijný program (KNV)

Zameranie na postupovú skúšku z predmetu Trestné právo 1/1 - KNV

 

Zameranie na postupovú skúšku z predmetu Trestné právo 1/2 - KNV

 

Zameranie na postupovú skúšku z predmetu Trestné právo 2/1 - KNV

 

Zameranie na postupovú skúšku z predmetu Trestné právo 2/2 - KNV

 

ŠTÁTNA SKÚŠKA Trestné právo

 

 

Zameranie na štátnu skúšku z TP - časť Trestné právo hmotné

 

Zameranie na štátnu skušku z TP - časť Trestné právo procesné

 

 

Bezpečnostné verejno-správne služby

Bakalárske štúdium

Zameranie na postupovú skúšku z predmetu Trestné právo hmotné

 

Zameranie na postupovú skúšku z predmetu Trestné právo procesné

 

 


 

Spracovanie záverečných prác na Akadémi Policajného zboru v Bratislave

V roku 2013 bola JUDr. Markovou, PhD. vydaná publikácia Spracovanie záverečných prác na Akadémii Policajného zboru v Bratislave, ktorej cieľom je snaha o zavedenie jednoty a systemizácie záverečných prác na Akadémii Policajného zboru v Bratislave (predovšetkým zjednotenie štruktúry a spôsobov citovania v zmysle STN ISO 690:2012.

Publikácii boli pridelené dve rôzne ISBN čísla, podľa toho, či ide o tlačenú verziu, alebo verziu online, ktorá je dostupná na stránke Akadémie PZ v Bratislave.

Publikáciu si môžete stiahnutť tu

 


 

   

Záverečné práce

 

Záverečnú prácu na katedre trestného práva je vhodné písať do priamo do šablóny, ktorá uľahčuje formálnu úpravu záverečnej práce.

Šablónu vo formáte .dotx je možné stiahnu tu:

Vzor záverečnej práce KTP

 

 

V zmysle najnošej akreditácie sú študetni denného bakalárskeho a magisterského štúdia a teiž aj študetni externého bakalárskeho šúdia povinní splniť podmienky preiebžného hodnotenia, ktoré sú uvedené v infoliste:

- spracovanie projektu

- spracovanie seminárnej práce

Vzor projektu

Táto stránka používa cookies. Viac informácií TU.