Materiály na prevzatie

02.04.2019

Zamerania na skúšky

( Platí pre novoakreditované študijné programy od akademického roka 2015/2016 )

831 - Ochrana osôb a majetku

Bakalárske štúdium

Zameranie na postupovú skúšku z predmetu Trestné právo hmotné I

 

Zameranie na postupovú skúšku z predmetu Trestné právo procesné I

 

Magisterské štúdium

Zameranie na postupovú skúšku z predmetu Trestné právo hmotné II

 

Zameranie na postupovú skúšku z predmetu Trestné právo procesné II

 

Magisterské štúdium - Konverzný študijný program (KNV)

Zameranie na postupovú skúšku z predmetu Trestné právo 1/1 - KNV

Zameranie na postupovú skúšku z predmetu Trestné právo 1/2 - KNV

Zameranie na postupovú skúšku z predmetu Trestné právo 2/1 - KNV

Zameranie na postupovú skúšku z predmetu Trestné právo 2/2 - KNV

 

832 - Bezpečnostné verejno-správne služby

Bakalárske štúdium

Zameranie na postupovú skúšku z predmetu Trestné právo hmotné

 

Zameranie na postupovú skúšku z predmetu Trestné právo procesné

 

 


 

Spracovanie záverečných prác na Akadémi Policajného zboru v Bratislave

V roku 2013 bola JUDr. Markovou, PhD. vydaná publikácia Spracovanie záverečných prác na Akadémii Policajného zboru v Bratislave, ktorej cieľom je snaha o zavedenie jednoty a systemizácie záverečných prác na Akadémii Policajného zboru v Bratislave (predovšetkým zjednotenie štruktúry a spôsobov citovania v zmysle STN ISO 690:2012.

Publikácii boli pridelené dve rôzne ISBN čísla, podľa toho, či ide o tlačenú verziu, alebo verziu online, ktorá je dostupná na stránke Akadémie PZ v Bratislave.

Publikáciu si môžete stiahnutť tu

 


 

   

Záverečné práce

 

Záverečnú prácu na katedre trestného práva je potrebné písať do šablóny, ktorú je možné stiahnuť tu.

Vzor záverečnej práce KTP

 

 

V zmysle najnošej akreditácie sú študetni denného bakalárskeho a magisterského štúdia a teiž aj študetni externého bakalárskeho šúdia povinní splniť podmienky preiebžného hodnotenia, ktoré sú uvedené v infoliste:

- spracovanie projektu

- spracovanie seminárnej práce

Vzor projektu

Táto stránka používa cookies. Viac informácií TU.