Akreditované študijné programy

13.07.2018

Akadémia Policajného zboru v Bratislave poskytuje vzdelanie vo všetkých stupňoch vysokoškolského štúdia v akreditovaných študijných programoch:

 

1. Bakalárske štúdium (interná - I, externá forma štúdia - E)

    Titul

     Kód

Názov študijného programu

Forma

Bc.

924507

Bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku

I

Bc.

921602

Bezpečnostnoprávne služby vo verejnej správe

I, E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Magisterské štúdium (interná - I, externá forma štúdia - E)

   Titul

    Kód     

Názov študijného programu

Forma

    Mgr.

  924507

Bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku

I

    Mgr.

  924507 Bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku - konverzný E

    Mgr.

  921602

Bezpečnostnoprávne služby vo verejnej správe

I, E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Doktorandské štúdium (interná - I, externá forma štúdia - E)

 

   Titul

    Kód     

Názov študijného programu

Forma

   PhD.

  924507

Bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku

I, E

   PhD.

  921602

Bezpečnostnoprávne služby vo verejnej správe E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podrobnejšie informácie nájdete v lište prijímacie konanie 2018/2019.

Táto stránka používa cookies. Viac informácií TU.