OZNAM - ORGANIZÁCIA VÝUČBY 12.09.2018

13.09.2018

Z dôvodu otvorenia akademického roka 2018/2019 a imatrikulácie študentov bude dňa 12.09.2018 od 13:30 výučba v študijných odboroch 8.3.1 OOM a 8.3.2 BVSS v bakalárskom a magisterskom stupni denného štúdia prerušená na čas 7. a 8. vyučovacej hodiny a nahradená účasťou študentov a pedagógov na slávnostnom otvorení akademického roka v aule. Výučba 1. ročníkov v študijných odboroch 8.3.1 OOM a 8.3.2 BVSS v bakalárskom stupni denného štúdia bude zrušená od 5. vyučovacej hodiny.

Študijné oddelenie

Táto stránka používa cookies. Viac informácií TU.