Aktualizované - výsledky prijímacieho konania 2019/2020

20.05.2020
 

Zoznam uchádzačov prijatých na štúdium na Akadémii Policajného zboru v Bratislave v akad. r. 2019/2020

V prípade, že prijatý uchádzač neprejaví o štúdium záujem alebo informáciu o tom, či sa na štúdium zapíše neposkytne v určenom čase, vysoká škola zruší rozhodnutie, ktorým nebol ďalší uchádzač v poradí podľa výsledkov prijímacieho konania na štúdium prijatý, a vydá nové rozhodnutie o jeho prijatí na štúdium (§ 58 ods. 9 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách).

 

Bakalárske štúdium

8.3.1. ochrana osôb a majetku - IN (občianska mládež)

8.3.1. ochrana osôb a majetku - EX (ďalšie BS)

8.3.2. bezpečnostné verejno-správne služby - IN (občianska mládež)

8.3.2. bezpečnostné verejno-správne služby - EX

8.3.1. ochrana osôb a majetku - EX (príslušníci PZ)*

* Zoznam prijatých uchádzačov bol dňa 25.06.2019 aktualizovaný po udelení výnimky zo zásad karierného postupu príslušníkov PZ.

 

Magisterské štúdium

8.3.1. ochrana osôb a majetku - IN

8.3.2. bezpečnostné verejno-správne služby - IN

8.3.1. ochrana osôb a majetku - EX*

8.3.1. ochrana osôb a majetku - EX konverzný*

* Zoznam prijatých uchádzačov bol dňa 01.08.2019 aktualizovaný po udelení výnimky zo zásad karierného postupu príslušníkov PZ.

 

Doktorandské štúdium

8.3.1. OOM (IN, EX) + 8.3.2. BVSS (EX)

 

 

 

Prehľad denných výsledkov vedomostného testu PK 2019-2020

 

 

 

Táto stránka používa cookies. Viac informácií TU.