AKTUÁLNE INFORMÁCIE O SPÔSOBE PREDĹŽENIA PLATNOSTI PREUKAZU ŠTUDENTA PRE AKADEMICKÝ ROK 2017/2018

30.08.2017

 

Preukaz denného študenta ISIC je aktuálne platný už len do 30.9.2017.

Po zápise do vyššieho ročníka je potrebné predĺžiť platnosť preukazu, vizuálne aj elektronicky. Preukaz bude mať po predĺžení platnosť až do 30.9.2018.

Predlžovanie platnosti preukazu bude pre ak. rok 2017/2018 realizované počas zápisov i následne do konca  septembra 2017

 

Od 01.10.2017 budú nepredĺžené preukazy zablokované (v interných aj externých systémoch).

 

Predĺženie platnosti preukazu bude možné až po uhradení poplatku:

  • nový preukaz (študenti 1. ročníka Bc štúdia) 23 € na účet akadémie
  • prolongácia (študenti 2. a 3. ročníka Bc štúdia 1. a 2. ročníka Mgr. štúdia ) 13 € na účet akadémie

 

Využite naplno svoj študentský preukaz ISIC a predĺžte si jeho platnosť známkou ISIC 09/2018

Bez tejto známky po 1.10.2017 nemáte platnú licenciu ISIC a Váš preukaz bude vyradený z medzinárodnej databázy platných ISIC preukazov!

Svet zliav sa pred Vami uzavrie nielen vo svete, ale aj na Slovensku.

K známke ISIC 09/2018 dostanete aj kupónovú knižku s 58 špeciálnymi kupónmi na extra zľavy, ktoré si viete aj opakovane stiahnuť po prihlásení na stránke www.isic.sk.

 

POSTUP PREDĹŽENIA PLATNOSTI ŠTUDENTSKÉHO PREUKAZU ZNÁMKOU ISIC 09/2018

 

  1. zistite si, v ktorý deň prebieha zápis do nového akademického roku
  2. uhraďte do 31.8. poplatok za ISIC a dopravu  na číslo účtu 7000409772/8180, vs 99999, šs číslo študenta v MAIS-e. Doklad o prevode  financií si vytlačte a prineste so sebou
  3. absolvujte zápis
  4. po zápise si môžete prísť predĺžiť platnosť preukaz na pracovisko ISIC blok U, č. dverí 122
  5. na svoj preukaz ISIC dostanete známku 09/2018 a kupónovú knižku s 58 extra zľavami
  6. preukaz si aktivujete na univerzitnom termináli

 

Táto stránka používa cookies. Viac informácií TU.