Aktuálne otázky trestného práva v teórii a praxi

12.01.2015

  Aktuálne otázky trestného práva

v teórii a praxi

Katedra trestného práva v roku 2015 pokračuje v tradícii organizovania konferencie na tému "Aktuálne otázky trestného práva v teórii a praxi."

V tomto roku ide už o 3. ročník organizovania tejto konferencie.


Touto formou si Vás katedra trestného poráva dovoľuje pozvať na 3. ročník konferencie

interdisciplinárnej celoštátnej vedeckej konferencie

s medzinárodnou účasťou

Aktuálne otázky trestného práva

v teórii a praxi

ktorá sa bude konať

19. 03. 2015

v priestoroch

Akadémie Policajného zboru v Bratislave

 

Cieľ konferencie:

Hlavným cieľom interdisciplinárnej celoštátnej konferencie je na základe tradície pokračovať v organizovaní konferencie k aktuálnym otázkam trestného práva v teórii a praxi. Základným prvkom konferencie je výmena poznatkov z oblastí trestného práva  hmotného ako aj trestného práva procesného, ale taktiež riešenie otázok týkajúcich sa vedných disciplín súvisiacich s trestným právom. Súčasťou konferencie je tiež výmena poznatkov z riešenia vedeckovýskumných úloh v oblastiach, ktoré sú príbuznými teórii trestného práva, ale aj aplikačným problémom.

  Pozvánka na konferenciu

  Prihláška na konferenciu

  Pokyny na spracovanie príspevku

  Vzor príspevku

 

 


Katedra trestného práva sa uvedenú konferenciu rozhodla zorganizovať v roku 2010, v ktorom zahájila 0. ročník tejto konferencie, pričom v tejto aktivite chcela pokračovať aj  nasledujúcom období. Po organizačno-personálnych zmenách, ktoré nastali na Akadémii Policajného zboru v Bratislave sa prerušilo organizovanie tejto konferencie, no v roku 2014 sa katedra (po jej opätovnom vzniku) rozhodla o ďalšiu organizáciu. V súčasnosti má katedra za sebou 3. ročníky jej organizovania.

Katedra trestného práva dúfa, že aj naďalej bude pokračovať v tradícií jej organizovania aj v nasledujúcich akademických rokoch.

(2. ročník je už elektronická publikácia s pridelným ISBN)

     

 

 

Táto stránka používa cookies. Viac informácií TU.