CCC – 3rd Teachers' Mobility Exercise - 3rd Teachers' Mobility Exercise – Tretia mobilita učiteľov

14.09.2015

 

Common Core Curriculum - 3rd Teachers' Mobility Exercise – Tretia mobilita učiteľov v Rumunskom Galati organizovaná agentúrou FRONTEX

V dňoch 17. 08. – 28. 08. 2015 sa Mgr. Petra Ferenčíková, PhD:, zúčastnila na „výmennom programe pre učiteľov „CCC – 3rd Teachers' Mobility Exercise" (tretia mobilita učiteľov) organizovanou agentúrou Frontex. Mobilita učiteľov pozostáva z dvoch častí. Prvá časť, teoretická, je zabezpečovaná na partnerskej akadémii Frontexu a druhá časť, praktická, prebieha v teréne, kde sa účastníci vo funkcii pozorovateľa oboznamujú s priamym výkonom príslušníkov pohraničnej stráže. V poradí už tretia mobilita v tomto roku bola organizovaná v Rumunsku na akadémii  - Scoala de Formare Initiala si Continua a Personalului Politiei de Frontiera v meste Iasi a Politia de Frontiera v služobnom obvode OHK Galati. Výmeny sa zúčastnili aj ďalší pedagógovia z Bulharska, Slovenska a Slovinska.

 

 

Mesto Galati sa nachádza v blízkosti rumunsko-moldavských a ukrajinských hraníc. Je tu situované nové hraničné oddelenie zodpovedné za výkon hraničného dozoru na vonkajšej hranici s Moldavskou republikou, ako aj za výkon hraničnej kontroly na troch hraničných priechodoch (ďalej len „HP“) – na cestnom a železničnom HP Galati – Giurgiulesti a na námornom HP Galati – Dunaj. Účastníci sa oboznámili s hraničným dozorom a hraničnými kontrolami vykonávanými rumunskou Pohraničnou strážou na hraničnom prechode Oancea a Foltesti. Zúčastnili sa nočnej služby v rámci hraničného dozoru v služobnom obvode OHK Galati. Počas služby mali možnosť oboznámiť sa s prácou psovodov a vyskúšať technické prostriedky využívané na hraničný dozor. Týmito technickými prostriedkami boli ručné aj mobilné termokamery, nainštalované v hliadkovacom vozidle Range Rover.

Táto stránka používa cookies. Viac informácií TU.