Coordinating national Research Programmes and Policies on Security at Major Events in Europe

10.01.2013

 

Cieľom  projektu je koordinácia výskumu a kooperácia pri bezpečnostnej podpore významných a rozsiahlych podujatí v EÚ.

V priebehu roka 2011 sa pokračovalo v projekte pracovnými balíkmi – WP 5 - WP 6 a záverom projektu. Prebiehalo plnenie rámcových úloh záverečnej etapy v  pracovných skupinách. Závery boli formulované hodnotiacim pracovným stretnutím v Štokholme v januári 2011 - Task 5. Ako výstup bol pripravený Manuál pre koordinovanie výskumných a kooperačných aktivít. Výskum slovenskej časti bol ukončený podľa predĺženého plánu. Ukončenie sa uskutočnilo v Bruseli  v októbri 2011.  Záverečná správa z výskumu je v editácii po preklade, pripravená na zaradenie do knižnice akadémie.

Koordinátor tímu, zodpovedný riešiteľ za SR: doc. JUDr. Jozef Meteňko, PhD.

Zodpovední riešitelia: 24 zástupcov z členských krajín EÚ

Manažér projektu: Alberto Contaretti, UNICRI – OSN.  

Táto stránka používa cookies. Viac informácií TU.