Deň otvorených dverí 2015

16.11.2017

Akadémia Policajného zboru v Bratislave

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

Akadémia Policajného zboru v Bratislave otvorila svoje brány pre širokú verejnosť a uchádzačov o štúdium v utorok 15. decembra 2015. Deň otvorených dverí zahájil kpt. JUDr. Marek Kordík, LL.M., PhD., prorektor pre pedagogickú činnosť a medzinárodnú policajnú spoluprácu.

Doc. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD., rektorka Akadémie Policajného zboru v Bratislave, vo svojom príhovore všetkých hostí srdečne privítala a vyjadrila potešenie z tak početnej účasti na tomto podujatí. V krátkosti predstavila úspechy i plány do budúcnosti. Pripomenula dôležité termíny pre podanie prihlášok na štúdium a  popriala všetkým príjemne a hodnotne strávený deň.

V nasledujúcom programe sa prítomní oboznámili s podmienkami prijímacieho konania na štúdium, s programom Erasmus+ a informáciami o športe, s ním súvisiacimi aktivitami aj s úspechmi našich študentov. Vybrané katedry svojimi blokmi o vyučovaných predmetoch dotvorili obraz o zameraní vzdelávania na Akadémii Policajného zboru v Bratislave. Hostia nahliadli nie len do nových, zrekonštruovaných priestorov (ktorými sme sa s radosťou pochválili), ale aj do učební a miestností, ktoré rekonštrukcia ešte len čaká a v plnej vyťaženosti slúžia na výučbu.

K Univerzite tretieho veku, ktorej poslaním je poskytnúť priestor pre rozšírenie poznania a odborných vedomostí ľudí v seniorskom veku, zdravotne postihnutých, ako aj pre ďalších záujemcov, boli na tomto podujatí pripravené podrobnejšie informácie. Veľmi nás teší návšteva záujemcov o štúdium v uvedenom projekte.

Ďakujeme všetkým, ktorí nás počas Dňa otvorených dverí navštívili za účasť, za kladné a povzbudzujúce hodnotenia tohto podujatia a tešíme sa na opätovné stretnutie na pôde Akadémie Policajného zboru v Bratislave.

 

Fotogaléria - DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

 

Táto stránka používa cookies. Viac informácií TU.