DEŇ PRE BEZPEČNEJŠÍ INTERNET a CENTRUM PREVENCIE INTERNETOVEJ ZÁVISLOSTI - otvorenie

16.11.2017

 

Každoročne si 8. februára pripomíname Deň pre bezpečnejší internet (ktorého zmyslom je upozornenie na ochranu súkromných údajov na internete, najmä na webových stránkach sociálnych sieti).

Občianske združenie eSlovensko (cieľom projektov združenia je vzdelávanie, prevencia, ochrana detí a mládeže v SR) opäť raz aj tento rok prišlo s niečím novým - kreatívnym projektom a pri tejto príležitosti otvára Centrum prevencie internetovej závislosti, ktoré je v Slovenskej republike nepochybne prvým a jedinečným svojho druhu. Názov a hlavná doména projektu je neZavislost.sk. Vzhľadom na zámer projektu - poukázať na nebezpečenstvo závislosti na internete, zvolili jeho tvorcovia najlepšiu formu využívania akú mohli, a to mobilnú aplikáciu. Názov „appky“ je neZávislosť a jej slogan (motto): „Online život vo vlastných rukách“. Aplikácia anonymne meria čas trávený na mobile a v jednotlivých aplikáciách. Prehľadne zobrazuje denný, týždenný, celkový graf a ponúka aj test internetovej závislosti, otáčaciu kartu odporúčaní, zápisník radostí a starostí, časovú stopku, motivačnú skupinu či funkciu zdieľania a exportu údajov. Aplikácia má preventívno-informatívny účel a nestanovuje diagnózu používateľov.

Výstupom (a zároveň cieľom) projektu neZavislost.sk je:

  • mobilná aplikácia,
  • informačný portál,
  • výskumná činnosť,
  • vytvorenie siete odborníkov a centier pomoci v regiónoch.

Ikonami aplikácie sú:

Projekt je určený:

  • Používateľom mobilov a internetu. Pre nich je určená androidová mobilná aplikácia, ktorá má informatívno-preventívny cieľ. Pomáha k sebapoznaniu a získaniu rovnováhy medzi časom tráveným online a offline.
  • Odbornej verejnosti, ktorej aplikovaný výskum prinesie informácie o rizikových, sociálnych faktoroch a predispozíciách k závislostiam a návykovému správaniu používateľov. Projekt je prínosom pre psychiatrov, psychoterapeutov, psychológov, školských psychológov, špeciálnych pedagógov, sociálnych terapeutov, sociálnych pracovníkov a ďalších.
  • Širokej verejnosti, ktorej internetový portál neZavislost.sk prináša užitočné informácie, odporúčania a odbornú pomoc. Projekt pomáha rodičom, rodinám, školám, štátnym inštitúciám, súkromnému, tretiemu sektoru či médiám porozumieť novodobému fenoménu online závislostí.

Uvedenej aktivity otvorenia centra sa zúčastnila aj kpt. JUDr. Michala Jurisová, PhD., odborná asistentka Katedry kriminológie Akadémie Policajného zboru v Bratislave, ktorá s OZ eSlovensko spolupracuje.

Projekt predstavil a pozvaných hostí programom sprevádzal zakladateľ OZ eSlovensko Miro Drobný spolu so svojimi kolegami. Odborne k téme s príspevkami vystúpili aj pozvaní hostia – zástupca klinickej praxe, Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity, Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku či zástupcovia peer (rovesníckych) programov Unicefu. V závere aktivity prítomní pozvaní hostia diskutovali a vzájomne si vymieňali poznatky využiteľné v aplikačnej praxi.

Viac informácií týkajúcich sa projektu môžete získať na http://nezavislost.sk/sk/.

Chvályhodnou je snaha a odhodlanie OZ eSlovensko pri realizácií všetkých preventívnych projektov a zároveň pozitívnou vzájomná spolupráca združenia s odborníkmi z aplikačnej praxe, vrátane spolupráce s príslušníkmi Policajného zboru.

 

kpt. JUDr. Michaela Jurisová, PhD.

odborný asistent
Katedra kriminológie
Akadémia Policajného zboru v Bratislave
 a
členka Poradného výboru Zodpovedne.sk

Táto stránka používa cookies. Viac informácií TU.