Back

ŠKP 2022/2023

Vstup do priestorov športového areálu/posilňovne Akadémie PZ v akademickom roku 2022/2023 (t.j. 2. 9. 2022 – 31. 8. 2023) bude možný len po zakúpení členského preukazu ŠKP. Preukaz Vám bude vystavený na základe Vami vyplneného online prihlasovacieho formuláru (viď nižšie uvedený link, prípadne QR kód v prílohe). Po vyplnení Vám bude na Váš email odoslaný postup na uhradenie členského poplatku v sume 20,-eur na účet klubu ŠKP pri A PZ. Po uhradení si preukaz môžete prevziať na vrátnici Akadémie PZ (pri prevzatí je potrebné uviesť variabilný symbol, ktorý vám bol pridelený pri registrácii).

QR code

Link na registráciu:

https://forms.office.com/r/E0m6jqC2hx

Topovať