ERASMUS+ informácia o učiteľskej mobilite pána doc. Dr. Štefana Danicsa, PhD. a pána Mgr. Štěpána Strnada, PhD. na pôde Akadémie Policajného zboru v Bratislave

16.11.2017

 

 

 

Katedra spoločenských vied Akadémie Policajného zboru v Bratislave, v dňoch 19.09-23.09.2016, pod vedením vedúceho katedry pána doc. Karola Murdzu, PhD., prijala v rámci učiteľskej mobility programu Erasmus + zahraničných kolegov z Policajnej akadémie Českej republiky v Prahe, pána doc.  Dr. Štefana Danicsa, PhD. a pána Mgr. Štěpána Strnada, PhD.

Prednášok pána doc.  Dr. Štefana Danicsa, PhD. a pána Mgr. Štěpána Strnada, PhD. sa zúčastnili študenti 1. ročníka bakalárskeho stupňa štúdia, oboch študijných odborov- 8.3.1 ochrana osôb a majetku a 8.3.2 bezpečnostné verejno- správne služby.

Obsah výučby bol sústredený na oblasť bezpečnostnej politiky, pričom nosnými boli témy ako  sociálny a politický radikalizmus, islam a islamizmus, populizmus, euroskepticizmus, komparácia protiextrémistickej a protiteroristickej politiky Slovenska a Česka.

Súčasťou návštevy bola aj diskusia na úrovni katedry spoločenských vied, o možnosti spoločnej prípravy skrípt z vyššie spomenutej problematiky.

Táto stránka používa cookies. Viac informácií TU.