Erasmus+ - začiatok zimného semestra pre zahraničné študentky z Litvy

14.09.2015

 

 

Dňa 07.09.2015 zahájili  na pôde Akadémie Policajného zboru v Bratislave v rámci programu Erasmus + svoj jednosemestrálny študijný pobyt dve študentky z partnerskej inštitúcie Mykolas Romeris University vo Vilniuse - Simona Rimkutė a Neringa Šikšnianaitė.

 

Študentky srdečne prijal prorektor pre vedu a zahraničné vzťahy a zároveň Erasmus + inštitucionálny koordinátor doc. JUDr. Mojmír Mamojka, PhD. Poprial im veľa úspechov v štúdiu a upriamil ich pozornosť na plné a bohaté využitie všetkých kultúrnych benefitov, ktoré mobilita v rámci programu Erasmus+ na Slovensku ponúka.

 

 

Veríme, že semester strávený na našej akademickej pôde prinesie študentkám nielen nové vedomosti a poznatky, ale aj priateľstvá a zážitky.

 

Na tomto mieste by sme chceli poďakovať našim študentkám Michaele Števákovej, Diane Gážikovej, Patrícii Drienovskej, Simone Porubskej, Lucii Kissovej  a Natálii Pastorekovej, za čas a ochotu venovať sa našim zahraničným študentkám.

npor. Mgr. Bc. Lucia Noskovičová - koordinátorka programu Erasmus+

Táto stránka používa cookies. Viac informácií TU.