• Nový študijný program Bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku pre policajtov
  Rigorózne konanie a titul JUDr. opäť na Akadémii PZ v Bratislave.
  Naši študenti majú možnosť získať osvedčenia odbornej spôsobilosti
  Profesionálna fyzická príprava študentov
  Univerzita tretieho veku
 • Cena "Európska značka pre jazyky 2015" pre Katedru jazykov
  Pedagógovia Katedry kriminalistiky a forenzných vied publikujú v žurnáloch indexovaných vo Web of Science a SCOPUS
  Katedra vyšetrovania je v zmysle Akčného plánu vlády SR spracovateľom učebných textov a pomôcok na boj s legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a daňovými podvodmi
  Naši pedagógovia sú členmi Medzirezortného expertného orgánu pre boj so zločinnosťou MEKO
  Katedra jazykov vydala pri príležitosti SK PRES anglicko-slovenský frazeologický slovník pre poriadkovú a dopravnú políciu
 • Sme ústrednou vzdelávacou inštitúciou pre policajtov v oblasti kybernetickej bezpečnosti
  Akadémia PZ v Bratislave získala status univerzity.
  25 rokov od založenia Akadémie PZ v Bratislave- 1.október 2017.
  Záujem uchádzačov o štúdium na Akadémii PZ v Bratislave rastie.

Novinky

Opatrenie rektorky APZ o organizácii a zabezpečení realizácie semestrálnych skúšok a hodnotení v zimnom semestri 2020/2021

18. 11. 2020

Opatrenie rektorky APZ o organizácii a zabezpečení realizácie semestrálnych skúšok a hodnotení ...

Opatrenie rektorky APZ BA o organizácii prezenčných týždňov výučby denného bakalárskeho štúdia do konca ZS 2020/2021

23. 10. 2020

Opatrenie rektorky Akadémie Policajného zboru v Bratislave o organizácii prezenčných týždňov výučby denného bakalárskeho štúdia do konca výučbovej časti zimného ...

Opatrenie rektorky o organizácii výučby v prezenčnom týždni výučby od 26. 10. 2020 do 30. 10. 2020

16. 10. 2020

    Opatrenie rektorky Akadémie Policajného zboru v Bratislave o organizácii výučby v prezenčnom týždni výučby od 26. 10. 2020 do 30. 10. 2020 v zimnom semestri akademického roka 2020/2 ...

Opatrenie rektorky o organizácii výučby v prezenčnom týždni výučby od 12. 10. 2020 do 16. 10. 2020

09. 10. 2020

    Opatrenie rektorky Akadémie Policajného zboru v Bratislave o organizácii výučby v prezenčnom týždni výučby od 12. 10. 2020 do 16. 10. 2020 v zimnom semestri akademického roka 2020/2 ...

Opatrenie rektorky o organizácii a realizácii odbornej praxe

08. 10. 2020

OR APZ 106-2020 k odbornej praxi 20-21 ...

Podmienky prijímacieho konania 2021/2022

04. 11. 2020

  Všeobecné informácie   Štúdium na Akadémii Policajného zboru v Bratislave v akademickom roku 2021/2022      Akadémia Policaj ...

Konferencia: Aktuálne výzvy kybernetickej bezpečnosti (špeciálny ročník 2020)

10. 11. 2020

Vážená pani, vážený pán,  bezpečnosť a ochrana pred kybernetickými hrozbami predstavuje s nárastom využívania moderných informačných a komunikačných systé ...

Táto stránka používa cookies. Viac informácii TU.