• Nový študijný program Bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku pre policajtov
  Rigorózne konanie a titul JUDr. opäť na Akadémii PZ v Bratislave.
  Naši študenti majú možnosť získať osvedčenia odbornej spôsobilosti
  Profesionálna fyzická príprava študentov
  Univerzita tretieho veku
 • Cena "Európska značka pre jazyky 2015" pre Katedru jazykov
  Pedagógovia Katedry kriminalistiky a forenzných vied publikujú v žurnáloch indexovaných vo Web of Science a SCOPUS
  Katedra vyšetrovania je v zmysle Akčného plánu vlády SR spracovateľom učebných textov a pomôcok na boj s legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a daňovými podvodmi
  Naši pedagógovia sú členmi Medzirezortného expertného orgánu pre boj so zločinnosťou MEKO
  Katedra jazykov vydala pri príležitosti SK PRES anglicko-slovenský frazeologický slovník pre poriadkovú a dopravnú políciu
 • Podpredsedáme riadiacemu výboru Európskej policajnej akadémie CEPOL
  Sme ústrednou vzdelávacou inštitúciou pre policajtov v oblasti kybernetickej bezpečnosti
  Akadémia PZ v Bratislave získala status univerzity.
  25 rokov od založenia Akadémie PZ v Bratislave- 1.október 2017.
  Záujem uchádzačov o štúdium na Akadémii PZ v Bratislave rastie.

Novinky

Udelenie titulu ,,doctor honoris causa"

16. 04. 2018

Vážená akademická obec, Vážené kolegyne, kolegovia,   pozývame Vás na slávnostné zasadnutie Vedeckej rady Akadémie Policajného zboru v Bratislave, na ktorom ...

Výsledky I. kola PK 2018/2019

18. 04. 2018

Prehľad denných výsledkov jednotlivých uchádzačov v I. kole prijímacieho konania ak.rok 2018-2019     09.04.2018 10.04.2018 11.04.2018 12. ...

OZNAM - Odborná prax študentov denného štúdia

17. 04. 2018

Odborná_prax študentov denného štúdia.pdf

Strelecký deň

16. 04. 2018

Dňa 19. apríla 2018 je pripravovaný pre všetkých študentov a zamestnancov Akadémie Policajného zboru v Bratislave na strelnici MV SR Rača V. ročník streleckej súťaže o pohár v ...

Výmenný pobyt - ERASMUS+

17. 04. 2018

na zahraničný študijný pobyt na Policejnej  akadémii Českej republiky v Prahe, Česká republika, pre študentov 1. ročníka Bc. a 3. ročníka Bc.  v študijnom programe 8.3.1 ...

OZNAM - Skúškové obdobie v LS 2017/2018

04. 04. 2018

Oznamujeme študentom Akadémie PZ v Bratislave, že skúškové obdobie v letnom semestri 2017/2018 je pre obidve formy štúdia jednotne stanovené pre nekončiace ročníky v term&iac ...

Predĺženie termínu podávania prihlášok na 8.3.2 BVSS

29. 03. 2018

Na základe rozhodnutia rektorky Akadémie PZ v Bratislave oznamujeme záujemcom o štúdium, že termín podávania prihlášok na bakalárske štúdium v študijnom od ...

Táto stránka používa cookies. Viac informácii TU.