• Nový študijný program Bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku pre policajtov
  Rigorózne konanie a titul JUDr. opäť na Akadémii PZ v Bratislave.
  Naši študenti majú možnosť získať osvedčenia odbornej spôsobilosti
  Profesionálna fyzická príprava študentov
  Univerzita tretieho veku
 • Cena "Európska značka pre jazyky 2015" pre Katedru jazykov
  Pedagógovia Katedry kriminalistiky a forenzných vied publikujú v žurnáloch indexovaných vo Web of Science a SCOPUS
  Katedra vyšetrovania je v zmysle Akčného plánu vlády SR spracovateľom učebných textov a pomôcok na boj s legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a daňovými podvodmi
  Naši pedagógovia sú členmi Medzirezortného expertného orgánu pre boj so zločinnosťou MEKO
  Katedra jazykov vydala pri príležitosti SK PRES anglicko-slovenský frazeologický slovník pre poriadkovú a dopravnú políciu
 • Sme ústrednou vzdelávacou inštitúciou pre policajtov v oblasti kybernetickej bezpečnosti
  Akadémia PZ v Bratislave získala status univerzity.
  25 rokov od založenia Akadémie PZ v Bratislave- 1.október 2017.
  Záujem uchádzačov o štúdium na Akadémii PZ v Bratislave rastie.

Novinky

Podmienky prijímacieho konania 2022/2023

17. 12. 2021

  Všeobecné informácie   Štúdium na Akadémii Policajného zboru v Bratislave v akademickom roku 2022/23   Akadémia Policajného zbo ...

OR APZ č. 1-2022 k organizácii výučby v LS 2021-22

11. 01. 2022

OR APZ č. 1-2022 k organizácii výučby v LS 2021-22 ...

ŠANTA habilitačná prednáška 19.1.2022

03. 01. 2022

Dňa 19.1.2022 o 13.00 h sa uskutoční v Akadémii Policajného zboru v Bratislave (Sklabinská ul. č. 1) habilitačná prednáška JUDr. Jána Šantu, PhD., LL.M., MBA (Úr ...

SABAYOVÁ habilitačná prednáška 24.1.2022

03. 01. 2022

Dňa 24.1.2022 o 13.30 h sa uskutoční v Akadémii Policajného zboru v Bratislave (Sklabinská ul. č. 1) habilitačná prednáška Ing. Márie Sabayovej, PhD. (Akadémia Policajn ...

IVANČÍK habilitačná prednáška 18.1.2022

03. 01. 2022

Dňa 18.1.2022 o 10.00 h sa uskutoční v Akadémii Policajného zboru v Bratislave (Sklabinská ul. č. 1) habilitačná prednáška Ing. Radoslava Ivančíka, PhD. et PhD., MBA, MSc. (A ...

OZNAM ŠO - HARMONOGRAM ŠTUDIJNÝCH SÚSTREDENÍ EXTERNÝCH ŠTUDENTOV - LS 2021/2022

20. 12. 2021

Harmonogram študijných sústredení externých študentov - LS 2021-2022 ...

Táto stránka používa cookies. Viac informácii TU.