• Nový študijný program Bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku pre policajtov
  Rigorózne konanie a titul JUDr. opäť na Akadémii PZ v Bratislave.
  Naši študenti majú možnosť získať osvedčenia odbornej spôsobilosti
  Profesionálna fyzická príprava študentov
  Univerzita tretieho veku
 • Cena "Európska značka pre jazyky 2015" pre Katedru jazykov
  Pedagógovia Katedry kriminalistiky a forenzných vied publikujú v žurnáloch indexovaných vo Web of Science a SCOPUS
  Katedra vyšetrovania je v zmysle Akčného plánu vlády SR spracovateľom učebných textov a pomôcok na boj s legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a daňovými podvodmi
  Naši pedagógovia sú členmi Medzirezortného expertného orgánu pre boj so zločinnosťou MEKO
  Katedra jazykov vydala pri príležitosti SK PRES anglicko-slovenský frazeologický slovník pre poriadkovú a dopravnú políciu
 • Sme ústrednou vzdelávacou inštitúciou pre policajtov v oblasti kybernetickej bezpečnosti
  Akadémia PZ v Bratislave získala status univerzity.
  25 rokov od založenia Akadémie PZ v Bratislave- 1.október 2017.
  Záujem uchádzačov o štúdium na Akadémii PZ v Bratislave rastie.

Novinky

Medzinárodná spolupráca formou debatnej súťaže medzi študentmi Akadémie Policajného zboru v Bratislave a študentmi Charkovskej národnej univerzity vnútorných záležitostí (Slovensko - Ukrajina)

17. 12. 2021

  Dňa 26.10.2021 sa dištančnou formou konala debatná súťaž medzi študentmi Akadémie Policajného zboru v Bratislave a študentmi Charkovskej národnej univerzity vnútor ...

Opatrenie rektorky APZ o organizácii a zabezpečení realizácie semestrálnych skúšok a hodnotení v ZS 2021/22 na APZ BA v súvislosti s predchádzaním vzniku a šírenia COVID-19

17. 12. 2021

Opatrenie R APZ  o organizácii a zabezpečení realizácie semestrálnych skúšok a hodnotení v ZS  2021/22 na APZ BA v súvislosti s predchádzaním vzniku a šíre ...

Pozvánka na konferenciu „Kriminológia v rovine vedecko výskumnej a výučby na vysokých školách v Slovenskej republike, Českej republike a v Poľskej republike“.

22. 10. 2021

Vážené kolegyne a kolegovia,    dovoľujeme si Vás informovať, že Katedra kriminológie Akadémie Policajného zboru v Bratislave organizuje v mesiaci december, konkrétne, d ...

REKTORSKÉ VOĽNO v dňoch 29.10.2021 a 02.11.2021

17. 12. 2021

V súvislosti s blížiacim sa „Sviatkom všetkých svätých“ udeľuje rektorka Akadémie Policajného zboru v Bratislave študentom denného a externého štúd ...

Opatrenie rektorky Akadémie Policajného zboru v Bratislave o organizácii výučby v zimnom semestri akademického roka 2021/22

17. 12. 2021

100. Opatrenie rektorky Akadémie Policajného zboru v Bratislave o organizácii výučby v zimnom semestri akademického roka 2021/22 na Akadémii Policajného zboru v Bratislave za účelom udržania ...

Medzinárodná vedecká konferencia „Efektívnosť prípravného konania - skúmanie, hodnotenie, kritériá a vplyv legislatívnych zmien“

10. 09. 2021

Vážené dámy, vážení páni,     ctená akademická a odborná verejnosť!     Akadémia Policajného zboru v Bratislave si Vás ...

POZVÁNKA NA KONFERENCIU ,,DEŇ BOJA PROTI NÁSILIU PÁCHANÉHO NA ŽENÁCH"

08. 09. 2021

POZVÁNKA NA KONFERENCIU ,,DEŇ BOJA PROTI NÁSILIU PÁCHANÉHO NA ŽENÁCH" ...

Táto stránka používa cookies. Viac informácii TU.