• Nový študijný program Bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku pre policajtov
  Rigorózne konanie a titul JUDr. opäť na Akadémii PZ v Bratislave.
  Naši študenti majú možnosť získať osvedčenia odbornej spôsobilosti
  Profesionálna fyzická príprava študentov
  Univerzita tretieho veku
 • Cena "Európska značka pre jazyky 2015" pre Katedru jazykov
  Pedagógovia Katedry kriminalistiky a forenzných vied publikujú v žurnáloch indexovaných vo Web of Science a SCOPUS
  Katedra vyšetrovania je v zmysle Akčného plánu vlády SR spracovateľom učebných textov a pomôcok na boj s legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a daňovými podvodmi
  Naši pedagógovia sú členmi Medzirezortného expertného orgánu pre boj so zločinnosťou MEKO
  Katedra jazykov vydala pri príležitosti SK PRES anglicko-slovenský frazeologický slovník pre poriadkovú a dopravnú políciu
 • Sme ústrednou vzdelávacou inštitúciou pre policajtov v oblasti kybernetickej bezpečnosti
  Akadémia PZ v Bratislave získala status univerzity.
  25 rokov od založenia Akadémie PZ v Bratislave- 1.október 2017.
  Záujem uchádzačov o štúdium na Akadémii PZ v Bratislave rastie.

Novinky

OZNAM ŠO - ZVEREJNENIE TÉM ZÁVEREČNÝCH PRÁC

01. 02. 2021

Oznamujeme študentom Akadémie PZ v Bratislave, že v IS MAIS sú zverejnené a sprístupnené témy bakalárskych a diplomových záverečných prác pre študentov konč ...

Opatrenie rektorky o organizácii výučby v LS akademického roka 2020/2021

15. 01. 2021

Opatrenie rektorky Akadémie Policajného zboru v Bratislave o organizácii výučby v letnom semestri akademického roka 2020/2021 na Akadémii Policajného zboru v Bratislave v súvislosti so &sca ...

OZNAM ŠO - HARMONOGRAM ORGANIZÁCIE ŠTÚDIA V LETNOM SEMESTRI 2020-21 (aktualizované)

30. 03. 2021

Váž. pedagógovia, váž. študenti. Zverejňujeme pre vás harmonogram organizácie štúdia v letnom semestri 2020/21. Rozvrh na letný semester je k dispozícii v IS MAIS.   &Sc ...

Opatrenie rektorky APZ v súvislosti s koronavírusom – COVID 19 – úprava pracovnej doby

04. 01. 2021

Opatrenie rektorky Akadémie Policajného zboru v Bratislave zo 04. januára 2021 v súvislosti s koronavírusom – COVID 19 – úprava pracovnej doby ...

OZNAM ŠO - Harmonogram študijných sústredení externých študentov v LS 2020/21

16. 12. 2020

Harmonogram študijných sústredení externých študentov v LS 2020/2021 ...

Opatrenie rektorky o organizácii a realizácii odbornej praxe

08. 10. 2020

OR APZ 106-2020 k odbornej praxi 20-21 ...

Táto stránka používa cookies. Viac informácii TU.