• Nový študijný program Bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku pre policajtov
  Rigorózne konanie a titul JUDr. opäť na Akadémii PZ v Bratislave.
  Naši študenti majú možnosť získať osvedčenia odbornej spôsobilosti
  Profesionálna fyzická príprava študentov
  Univerzita tretieho veku
 • Cena "Európska značka pre jazyky 2015" pre Katedru jazykov
  Pedagógovia Katedry kriminalistiky a forenzných vied publikujú v žurnáloch indexovaných vo Web of Science a SCOPUS
  Katedra vyšetrovania je v zmysle Akčného plánu vlády SR spracovateľom učebných textov a pomôcok na boj s legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a daňovými podvodmi
  Naši pedagógovia sú členmi Medzirezortného expertného orgánu pre boj so zločinnosťou MEKO
  Katedra jazykov vydala pri príležitosti SK PRES anglicko-slovenský frazeologický slovník pre poriadkovú a dopravnú políciu
 • Sme ústrednou vzdelávacou inštitúciou pre policajtov v oblasti kybernetickej bezpečnosti
  Akadémia PZ v Bratislave získala status univerzity.
  25 rokov od založenia Akadémie PZ v Bratislave- 1.október 2017.
  Záujem uchádzačov o štúdium na Akadémii PZ v Bratislave rastie.

Novinky

Konferencia: Bezpečnosť elektronickej komunikácie

08. 04. 2022

Pozvánka na konferenciu Bezpečnosť elektronickej komunikácie organizovanú Akadémiou Policajného zboru v Bratislave dňa 5.5.2022. Tematické zameranie konferencie: Hackli ma! Čo teraz? ...

OZNAM ŠO: OPATRENIE REKTORKY Č.25/2022 K OBHAJOBÁM ZP A ŠTÁTNYM SKÚŠKAM 2021/22

24. 06. 2022

Študijné oddelenie Akadémie PZ v Bratislave zverejnilo v MAIS opatrenie rektorky č. 25/2022 o zriadení skúšobných komisií a zabezpečení, organizácii a realizácii vykona ...

SLOVNÍK POLICAJNÝCH PROFESIONALIZMOV

14. 03. 2022

KRST SLOVNÍKA POLICAJNÝCH PROFESIONALIZMOV   V stredu sme na pôde školy krstili zaujímavé dielo zmiešaného tímu dvoch policajtov a dvoch jazykovedkýň - ...

Popoludnie s rektorkou 22. marca 2022

01. 03. 2022

Popoludnie s rektorkou   22. marca 2022 v čase od 11.30 hod. do 15.00 hod.   využite zaujímavú príležitosť porozprávať sa s rektorkou Akadémie Policajného zboru v Bratislave ...

KARIÉRNY DEŇ 2022

03. 03. 2022

KARIÉRNY DEŇ 2022 ...

SLORD - STÁŽE PRE ŠTUDENTOV

25. 02. 2022

Študentom Akadémie PZ v Bratislave dávame do pozornosti možnosti stáže pre študentov slovenských vysokých škôl v Styčnej kancelárii SR pre výskum a v&y ...

OZNAM ŠO: USMERNENIE K ODOVZDÁVANIU ZP 21-22

23. 02. 2022

Pre študentov Akadémie PZ v Bratislave končiacich bakalárske a magisterské štúdium v akademickom roku 2021/22 zverejnilo Študijné oddeleni ...

Táto stránka používa cookies. Viac informácii TU.