• Nový študijný program Bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku pre policajtov
  Rigorózne konanie a titul JUDr. opäť na Akadémii PZ v Bratislave.
  Naši študenti majú možnosť získať osvedčenia odbornej spôsobilosti
  Profesionálna fyzická príprava študentov
  Univerzita tretieho veku
 • Cena "Európska značka pre jazyky 2015" pre Katedru jazykov
  Pedagógovia Katedry kriminalistiky a forenzných vied publikujú v žurnáloch indexovaných vo Web of Science a SCOPUS
  Katedra vyšetrovania je v zmysle Akčného plánu vlády SR spracovateľom učebných textov a pomôcok na boj s legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a daňovými podvodmi
  Naši pedagógovia sú členmi Medzirezortného expertného orgánu pre boj so zločinnosťou MEKO
  Katedra jazykov vydala pri príležitosti SK PRES anglicko-slovenský frazeologický slovník pre poriadkovú a dopravnú políciu
 • Sme ústrednou vzdelávacou inštitúciou pre policajtov v oblasti kybernetickej bezpečnosti
  Akadémia PZ v Bratislave získala status univerzity.
  25 rokov od založenia Akadémie PZ v Bratislave- 1.október 2017.
  Záujem uchádzačov o štúdium na Akadémii PZ v Bratislave rastie.

Novinky

OZNAM O ZRUŠENÍ ŠPORTOVÝCH UDALOSTÍ

16. 03. 2020

Z súvislosti so šírením koronavírusu - COVID-19 sa všetky plánované športové udalosti v mesiaci marec rušia. ...

Opatrenie rektorky Akadémie Policajného zboru v Bratislave o prerušení výučby

16. 03. 2020

Opatrenie rektorky Akadémie Policajného zboru v Bratislave o prerušení výučby z dôvodu predchádzania vzniku a šírenia COVID-19 ...

OZNAM - PRIJÍMACIE KONANIE KADET PZ

16. 03. 2020

V súvislosti s aktuálnou situáciou, týkajúcou sa šírenia vírusu korona, pristúpila Akadémia PZ v Bratislave po vyhláseniach vlády SR a MV SR k následným ...

OZNAM O UDELENÍ PRACOVNÉHO VOĽNA

09. 03. 2020

V súvislosti s technickou poruchou a s tým súvisiacim zabezpečením bežnej prevádzky je dňa 10. 3. 2020 udelené zamestnancom Akadémie PZ v Bratislave pracovné voľno. Uvede ...

Univerzita tretieho veku - OZNAM

09. 03. 2020

Vážené dámy, vážení páni – študenti Univerzity tretieho veku pri Akadémii Policajného zboru v Bratislave,  dovoľujeme si Vám  touto cestou oznámiť, ...

OZNAM ŠO - ZMENY V ORGANIZÁCII VÝUČBY (2. - 13. 3. 2020)

09. 03. 2020

ZMENA UČEBNÍ V súvislosti s prijímacím konaním na štúdium na Akadémii PZ v Bratislave sú na jeho zabezpečenie vyhradené učebne, z ktorých výučba bude v 10. ...

Táto stránka používa cookies. Viac informácii TU.