• Nový študijný program Bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku pre policajtov
  Rigorózne konanie a titul JUDr. opäť na Akadémii PZ v Bratislave.
  Naši študenti majú možnosť získať osvedčenia odbornej spôsobilosti
  Profesionálna fyzická príprava študentov
  Univerzita tretieho veku
 • Cena "Európska značka pre jazyky 2015" pre Katedru jazykov
  Pedagógovia Katedry kriminalistiky a forenzných vied publikujú v žurnáloch indexovaných vo Web of Science a SCOPUS
  Katedra vyšetrovania je v zmysle Akčného plánu vlády SR spracovateľom učebných textov a pomôcok na boj s legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a daňovými podvodmi
  Naši pedagógovia sú členmi Medzirezortného expertného orgánu pre boj so zločinnosťou MEKO
  Katedra jazykov vydala pri príležitosti SK PRES anglicko-slovenský frazeologický slovník pre poriadkovú a dopravnú políciu
 • Podpredsedáme riadiacemu výboru Európskej policajnej akadémie CEPOL
  Sme ústrednou vzdelávacou inštitúciou pre policajtov v oblasti kybernetickej bezpečnosti
  Akadémia PZ v Bratislave získala status univerzity.
  25 rokov od založenia Akadémie PZ v Bratislave- 1.október 2017.
  Záujem uchádzačov o štúdium na Akadémii PZ v Bratislave rastie.

Novinky

Ďalšie veľké športové úspechy študentov Akadémie PZ v Bratislave

06. 10. 2016

  KAZAŇ - kliknite tu Veľkým úspechom sa môžu pochváliť reprezentantky Akadémie PZ, ktoré postúpili na Majstrovstvá Európy v ženskom volejbale. Reprezentačný t&ia ...

Športový deň APZ - 2016

23. 09. 2016

Vážené kolegyne, Vážení kolegovia, Milí študenti,     pod záštitou rektorky Akadémie Policajného zboru v Bratislave doc. JUDr. Lucie Kurilovskej, PhD. sa dňa ...

Informácia o výučbovej mobilite pána prodekana pre štúdium a rozvoj pplk. JUDr. Josefa Hrudku, PhD. z Policajnej akadémie Českej republiky v Prahe na Akadémii Policajného zboru v Bratislave v rámci programu Erasmus +

07. 12. 2016

        V rámci programu Erasmus + prijala Akadémia Policajného zboru v Bratislave v dňoch 12.09.-16.09.2016 ako učiteľskú mobilitu pána prodekana pre štúdium ...

Informácia o zamestnaneckej mobilite na Akadémii Policajného zboru v Bratislave v rámci programu Erasmus +

09. 06. 2017

    V dňoch 05.09.-09.09.2016 na pôde Akadémie Policajného zboru v Bratislave absolvovali svoju zamestnaneckú mobilitu v rámci programu Erasmus + pracovníci oddelenia medziná ...

Medzinárodná vedecká konferencia – Postavenie menšín pred a po vstupe štátu do Európskej únie

09. 09. 2016

    Akadémia Policajného zboru v Bratislave  Univerzita Karlova v Praze Katedra verejnoprávnych vied  Právnická fakulta ...

Druhé miesto pre mjr. Mgr. Petru Ferenčíkovú, PhD. z Majstrovstiev MV SR v triatlone

07. 12. 2016

    Dňa 16.7.2016 sa uskutočnili majstrovstvá MV SR v triatlone, ktoré boli súčasťou triatlonových pretekov Oravaman. Akadémiu PZ reprezentovala mjr. Mgr. Petra Ferenčíková, PhD. z Kat ...

Výsledky prijímacieho konania na magisterské štúdium 2016/2017

05. 09. 2016

Výsledky prijímacieho konania na magisterské štúdium 2016/2017    

Táto stránka používa cookies. Viac informácii TU.