• Nový študijný program Bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku pre policajtov
  Rigorózne konanie a titul JUDr. opäť na Akadémii PZ v Bratislave.
  Naši študenti majú možnosť získať osvedčenia odbornej spôsobilosti
  Profesionálna fyzická príprava študentov
  Univerzita tretieho veku
 • Cena "Európska značka pre jazyky 2015" pre Katedru jazykov
  Pedagógovia Katedry kriminalistiky a forenzných vied publikujú v žurnáloch indexovaných vo Web of Science a SCOPUS
  Katedra vyšetrovania je v zmysle Akčného plánu vlády SR spracovateľom učebných textov a pomôcok na boj s legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a daňovými podvodmi
  Naši pedagógovia sú členmi Medzirezortného expertného orgánu pre boj so zločinnosťou MEKO
  Katedra jazykov vydala pri príležitosti SK PRES anglicko-slovenský frazeologický slovník pre poriadkovú a dopravnú políciu
 • Sme ústrednou vzdelávacou inštitúciou pre policajtov v oblasti kybernetickej bezpečnosti
  Akadémia PZ v Bratislave získala status univerzity.
  25 rokov od založenia Akadémie PZ v Bratislave- 1.október 2017.
  Záujem uchádzačov o štúdium na Akadémii PZ v Bratislave rastie.

Novinky

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ 2019

13. 12. 2019

Je za nami už 4. ročník DOD na Akadémii PZ v Bratislave, plný informácií, zaujímavostí, veľmi pekných stretnutí a rozhovorov s návštevníkmi. Ďakujeme všetk ...

Mikulášska burza - fotogaléria

06. 12. 2019

Dňa 5. decembra 2019 sa uskutočnil v priestoroch Akadémie Policajného zboru v Bratislave II. ročník Mikulášskej burzy, ktorú usporiadala akadémia pre jej všetkých zamestnanco ...

KINODEŇ - fotogaléria

20. 11. 2019

  SPOMIENKY NA ALEXANDRA DUBČEKA Pavol Dubček si dnes po boku Lucie Kurilovskej zaspomínal na svojho otca Alexandra Dubčeka. Sme veľmi radi, že prijal naše pozvanie a ďakujeme za všetky spomienky a ...

Správa z workshopu BEZPEČNÉ MESTO

29. 10. 2019

Pracovníci Katedry policajných vied Akadémie Policajného zboru v Bratislave JUDr. Michaela Pavlovčáková, PhD., Mgr. Štefan Dubeň a z radov študentov Katarína Balážova ...

Medzinárodná vedecká konferencia "Optimalizácia edukácie študentov študijného odboru bezpečnostné verejno-správne služby" 03. - 04. 12. 2019

24. 10. 2019

https://www.akademiapz.sk/akademia/katedry/katedra-verejnej-spravy-krizoveho-manazmentu/oznamenia-informacie ...

Workshop pre prekladateľov a implementáciu Frontexu – Spoločné učebné osnovy strednej úrovne CCC ML pre pobrežnú a pohraničnú stráž

22. 10. 2019

Pracovník Katedry európskeho integrovaného riadenia hraníc JUDr. Tomáš Škrinár  a pracovníčka Katedry jazykov Mgr. Andrea Dobiášová sa dňa 23.09.2019 až ...

Táto stránka používa cookies. Viac informácii TU.