• Nový študijný program Bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku pre policajtov
  Rigorózne konanie a titul JUDr. opäť na Akadémii PZ v Bratislave.
  Naši študenti majú možnosť získať osvedčenia odbornej spôsobilosti
  Profesionálna fyzická príprava študentov
  Univerzita tretieho veku
 • Cena "Európska značka pre jazyky 2015" pre Katedru jazykov
  Pedagógovia Katedry kriminalistiky a forenzných vied publikujú v žurnáloch indexovaných vo Web of Science a SCOPUS
  Katedra vyšetrovania je v zmysle Akčného plánu vlády SR spracovateľom učebných textov a pomôcok na boj s legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a daňovými podvodmi
  Naši pedagógovia sú členmi Medzirezortného expertného orgánu pre boj so zločinnosťou MEKO
  Katedra jazykov vydala pri príležitosti SK PRES anglicko-slovenský frazeologický slovník pre poriadkovú a dopravnú políciu
 • Sme ústrednou vzdelávacou inštitúciou pre policajtov v oblasti kybernetickej bezpečnosti
  Akadémia PZ v Bratislave získala status univerzity.
  25 rokov od založenia Akadémie PZ v Bratislave- 1.október 2017.
  Záujem uchádzačov o štúdium na Akadémii PZ v Bratislave rastie.

Novinky

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ 2018

17. 12. 2018

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ 2018 12. december 2018 od 9:30     PROGRAM Otvorenie DOD - 9:30 (aula Akadémie Policajného zboru v Bratislave) Prijímacie konanie 2019/2020 Erasmus + ...

Teoretické a praktické aspekty služobných zákrokov

14. 11. 2018

POZVÁNKA   NA VEDECKÚ KONFERENCIU S MEDZINÁRODNOU ÚČASŤOU   pod záštitou rektorky Akadémie Policajného zboru v Bratislave Dr. h. c. prof. JUDr. Lucie KURILOVSKEJ, P ...

OZNAM - Uvoľnenie z výučby 22.11.2018

14. 11. 2018

Z dôvodu konania Beánie Akadémie PZ 21.11.2018 budú dňa 22.11.2018 študenti uvoľnení z prvých dvoch vyučovacích hodín.

X. ročník Turnaja právnických povolaní o putovný pohár Milana Hanzela

08. 11. 2018

Pozvánka na športovo-spoločenské podujatie - X. ročník Turnaja právnických povolaní o putovný pohár Milana Hanzela, ktoré je venované spomienke na kolegu a slovenskú ...

OZNAM - Vymenovanie do funkcie

17. 12. 2018

S účinnosťou od 15.novembra 2018 bol Ministerkou vnútra Slovenskej republiky vymenovaný do funkcie prorektora pre pedagogickú činnosť Akadémie Policajného zboru v Bratislave pán plk. JUDr. Mar ...

Oznam - Knižnica APZ

24. 10. 2018

Pri príležitosti Týždňa otvoreného prístupu 2018 vydavateľstvo The Royal Society sprístupnilo celý archív časopisov od roku 1665 po súčasnosť vrátane najstaršieho vedeckého ...

Fotogaléria: Železný hasič 2018

12. 10. 2018

Dňa 10. 10. 2018 sa na pôde Akadémie Policajného zboru v Bratislave uskutočnil VI. ročník súťaže „Železný hasič“. Okrem priaznivého počasia panovala počas celého podujat ...

Táto stránka používa cookies. Viac informácii TU.