• Nový študijný program Bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku pre policajtov
  Rigorózne konanie a titul JUDr. opäť na Akadémii PZ v Bratislave.
  Naši študenti majú možnosť získať osvedčenia odbornej spôsobilosti
  Profesionálna fyzická príprava študentov
  Univerzita tretieho veku
 • Cena "Európska značka pre jazyky 2015" pre Katedru jazykov
  Pedagógovia Katedry kriminalistiky a forenzných vied publikujú v žurnáloch indexovaných vo Web of Science a SCOPUS
  Katedra vyšetrovania je v zmysle Akčného plánu vlády SR spracovateľom učebných textov a pomôcok na boj s legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a daňovými podvodmi
  Naši pedagógovia sú členmi Medzirezortného expertného orgánu pre boj so zločinnosťou MEKO
  Katedra jazykov vydala pri príležitosti SK PRES anglicko-slovenský frazeologický slovník pre poriadkovú a dopravnú políciu
 • Podpredsedáme riadiacemu výboru Európskej policajnej akadémie CEPOL
  Sme ústrednou vzdelávacou inštitúciou pre policajtov v oblasti kybernetickej bezpečnosti
  Akadémia PZ v Bratislave získala status univerzity.
  25 rokov od založenia Akadémie PZ v Bratislave- 1.október 2017.
  Záujem uchádzačov o štúdium na Akadémii PZ v Bratislave rastie.

Novinky

Strelecká súťaž a silový trojboj na APZ - 2016

18. 05. 2016

"Dňa 28. apríla 2016 sa pod záštitou rektorky Akadémie Policajného zboru v Bratislave, doc. JUDr. Lucie Kurilovskej, PhD., konal na strelnici MV SR Rača III. ročník streleckej súťaže o poh&aa ...

Udalosti MEPA v prvom polroku 2016

17. 05. 2016

  Stredoeurópska policajná akadémia vznikla v r. 1992 z Rakúsko-maďarskej policajnej akadémie ako reakcia na organizovanú kriminalitu, ktorá prekročila štátne hranice, a ...

Výsledky I. kola PK 2016/2017

20. 04. 2016

Úspešní uchádzači z I. kola prijímacieho konania budú písomne pozvaní na II. kolo prijímacieho konania (vedomostný test).   Úspešní uchádzači v ...

OCENENIE EURÓPSKA ZNAČKA PRE JAZYKY 2015 PRE AKADÉMIU PZ V BRATISLAVE

11. 04. 2016

  Katedra jazykov získala pre Akadémiu Policajného zboru v Bratislave ocenenie „EURÓPSKA ZNAČKA PRE JAZYKY 2015“, ktoré si prevzala 6. apríla 2016 na slávnostnej ceremóni ...

ERASMUS+ PONUKA - MOBILITA ŠTUDENTA na zahraničný študijný pobyt

06. 04. 2016

    ERASMUS+ PONUKA- MOBILITA ŠTUDENTA na zahraničný študijný pobyt na Policejní akademii České republiky v Prahe, Česká republika, pre študentov 1. ročníka Bc. ...

Táto stránka používa cookies. Viac informácii TU.