• Nový študijný program Bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku pre policajtov
  Rigorózne konanie a titul JUDr. opäť na Akadémii PZ v Bratislave.
  Naši študenti majú možnosť získať osvedčenia odbornej spôsobilosti
  Profesionálna fyzická príprava študentov
  Univerzita tretieho veku
 • Cena "Európska značka pre jazyky 2015" pre Katedru jazykov
  Pedagógovia Katedry kriminalistiky a forenzných vied publikujú v žurnáloch indexovaných vo Web of Science a SCOPUS
  Katedra vyšetrovania je v zmysle Akčného plánu vlády SR spracovateľom učebných textov a pomôcok na boj s legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a daňovými podvodmi
  Naši pedagógovia sú členmi Medzirezortného expertného orgánu pre boj so zločinnosťou MEKO
  Katedra jazykov vydala pri príležitosti SK PRES anglicko-slovenský frazeologický slovník pre poriadkovú a dopravnú políciu
 • Sme ústrednou vzdelávacou inštitúciou pre policajtov v oblasti kybernetickej bezpečnosti
  Akadémia PZ v Bratislave získala status univerzity.
  25 rokov od založenia Akadémie PZ v Bratislave- 1.október 2017.
  Záujem uchádzačov o štúdium na Akadémii PZ v Bratislave rastie.

Novinky

OZNAM - ORGANIZÁCIA VÝUČBY 25.09.2018

18. 09. 2018

Dňa 25. 09. 2018 bude výučba v internej forme pre všetky stupne štúdia nahradená účasťou na Športovom dni rektorky Akadémie Policajného zboru v Bratislave https://www.akademiapz.sk/ak ...

Športový deň rektorky Akadémie Policajného zboru v Bratislave

26. 09. 2018

Vážení zamestnanci a študenti Akadémie Policajného zboru v Bratislave, srdečne Vás pozývame na športový deň rektorky Akadémie Policajného zboru v Bratislave, ktor&y ...

Korupcia: Skutok sa deje...

19. 09. 2018

Akadémia Policajného zboru v Bratislave bude v dňoch 17. a 18. septembra 2018 hostiť policajného pridelenca FBI Dereka McGrawa a riaditeľa odboru prevencie Úradu vlády SR plk. Petra Kovaříka. Pozý ...

OZNAM - ORGANIZÁCIA VÝUČBY 12.09.2018

13. 09. 2018

Z dôvodu otvorenia akademického roka 2018/2019 a imatrikulácie študentov bude dňa 12.09.2018 od 13:30 výučba v študijných odboroch 8.3.1 OOM a 8.3.2 BVSS v bakalárskom a magisterskom stupni den ...

ERASMUS+ PONUKA - MOBILITA ŠTUDENTOV, UČITEĽOV A OSTATNÝCH ZAMESTNANCOV

10. 09. 2018

      ERASMUS+ PONUKA - MOBILITA ŠTUDENTA na zahraničný študijn& ...

Vyhlásenie SRK k udalostiam v Československu z augusta 1968

27. 02. 2019

Rektorky a rektori slovenských vysokých škôl si v týchto dňoch pripomínajú 50 rokov od vpádu vojsk Varšavskej zmluvy do Československa. Udalosť, ktorá zastavila demokratizá ...

ZÁPISY A HARMONOGRAMY SÚSTREDENÍ EXT. ŠTUDENTOV 2018/2019

25. 06. 2018

ZÁPISY A HARMONOGRAMY SÚSTREDENÍ EXT. ŠTUDENTOV 2018/2019     HARMONOGRAM ZÁPISOV NA ŠTÚDIUM 2018/2019   HARMONOGRAM  ŠTUDIJNÝCH SÚSTREDENÍ EXTERN ...

Táto stránka používa cookies. Viac informácii TU.