• Nový študijný program Bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku pre policajtov
  Rigorózne konanie a titul JUDr. opäť na Akadémii PZ v Bratislave.
  Naši študenti majú možnosť získať osvedčenia odbornej spôsobilosti
  Profesionálna fyzická príprava študentov
  Univerzita tretieho veku
 • Cena "Európska značka pre jazyky 2015" pre Katedru jazykov
  Pedagógovia Katedry kriminalistiky a forenzných vied publikujú v žurnáloch indexovaných vo Web of Science a SCOPUS
  Katedra vyšetrovania je v zmysle Akčného plánu vlády SR spracovateľom učebných textov a pomôcok na boj s legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a daňovými podvodmi
  Naši pedagógovia sú členmi Medzirezortného expertného orgánu pre boj so zločinnosťou MEKO
  Katedra jazykov vydala pri príležitosti SK PRES anglicko-slovenský frazeologický slovník pre poriadkovú a dopravnú políciu
 • Podpredsedáme riadiacemu výboru Európskej policajnej akadémie CEPOL
  Sme ústrednou vzdelávacou inštitúciou pre policajtov v oblasti kybernetickej bezpečnosti
  Akadémia PZ v Bratislave získala status univerzity.
  25 rokov od založenia Akadémie PZ v Bratislave- 1.október 2017.
  Záujem uchádzačov o štúdium na Akadémii PZ v Bratislave rastie.

Novinky

Výberové konanie do zahraničnej jednotky Policajného zboru 2

24. 03. 2016

  22. marca 2016 sa v priestoroch Akadémie Policajného zboru v Bratislave uskutočnilo ďalšie výberové konanie s cieľom doplniť personálnu databázu zahraničnej jednotky Policajn&eac ...

Harmonogram štátnych skúšok 2015/2016

14. 03. 2016

HARMONOGRAM  ŠTÁTNYCH  SKÚŠOK ŠTUDENTOV  3. ROČNÍKA  BAKALÁRSKEHO  ŠTÚDIA  A 2. ROČNÍKA MAGISTERSKÉHO ŠT&Uacu ...

Harmonogram obhajob ZP 2015/2016

14. 03. 2016

HARMONOGRAM  OBHAJOB BAKALÁRSKYCH A DIPLOMOVÝCH PRÁC  V AKADEMICKOM  ROKU  2015/2016   Obhajoby ZP 2015-2016 .slink a:link {color: 330099} a:hover {back ...

Vedecká konferencia - Monitoring výkonu vybraných trestno-právnych sankcií

07. 03. 2016

  Vážené kolegyne, Vážení kolegovia,   Spoločnosť pre trestné právo a kriminológiu, Akadémia Policajného zboru v Bratislave a Fakulta práva Paneuró ...

Usmernenie k odovzdávaniu záverečných prác

22. 03. 2016

Usmernenie k odovzdávaniu záverečných prác ...

Prezentácia možností vášho kariérneho uplatnenia ako príslušníka Policajného zboru SR

22. 02. 2016

  Vážené študentky, vážení študenti,     dovoľujeme si vás pozvať na prezentáciu možností vášho kariérneho uplatnenia ako príslu&scar ...

Témy dizertačných prác pre akademický rok 2016/2017

19. 02. 2016

Témy dizertačných prác pre akademický rok 2016/2017 ...

Táto stránka používa cookies. Viac informácii TU.