• Nový študijný program Bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku pre policajtov
  Rigorózne konanie a titul JUDr. opäť na Akadémii PZ v Bratislave.
  Naši študenti majú možnosť získať osvedčenia odbornej spôsobilosti
  Profesionálna fyzická príprava študentov
  Univerzita tretieho veku
 • Cena "Európska značka pre jazyky 2015" pre Katedru jazykov
  Pedagógovia Katedry kriminalistiky a forenzných vied publikujú v žurnáloch indexovaných vo Web of Science a SCOPUS
  Katedra vyšetrovania je v zmysle Akčného plánu vlády SR spracovateľom učebných textov a pomôcok na boj s legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a daňovými podvodmi
  Naši pedagógovia sú členmi Medzirezortného expertného orgánu pre boj so zločinnosťou MEKO
  Katedra jazykov vydala pri príležitosti SK PRES anglicko-slovenský frazeologický slovník pre poriadkovú a dopravnú políciu
 • Sme ústrednou vzdelávacou inštitúciou pre policajtov v oblasti kybernetickej bezpečnosti
  Akadémia PZ v Bratislave získala status univerzity.
  25 rokov od založenia Akadémie PZ v Bratislave- 1.október 2017.
  Záujem uchádzačov o štúdium na Akadémii PZ v Bratislave rastie.

Novinky

OZNAM ŠO - Zápis PVP a VP 2019/2020 pre nekončiace ročníky

04. 02. 2019

Zápis povinne voliteľných predmetov a výberových predmetov pre AR 2019/2020   Pre študentov 1. a 2. ročníka v oboch formách bakalárskeho štúdia a 3. ročníka extern ...

Aktuálne otázky trestného práva v teórii a praxi

11. 03. 2020

Vážení účastníci konferencie. Dovoľte mi informovať Vás v mene vedeckého ako aj organizačného výboru konferencie, že rokovanie v rámci konferencie dňa 10. 3. 2020 sa z pokynu pani ...

OZNAM ŠO - Harmonogram organizácie LS 2018/2019

29. 01. 2019

Harmonogram organizácie LS 2018/2019 ...

Deň otvorených dverí 2018 - fotogaléria

18. 12. 2018

Takmer 700 hostí nás poctilo svojou návštevou počas Dňa otvorených dverí 2018 a prezrelo si priestory prednáškových miestností, učební, športového areálu, ...

OZNAM ŠO - Harmonogram študijných sústredení externých študentov v LS 2018/2019

11. 12. 2018

Harmonogram študijných sústredení externých študentov v LS 2018/2019 ...

Kurz pilotovania UAV

28. 11. 2018

Katedra európskeho integrovaného riadenia hraníc Akadémie Policajného zboru v Bratislave už druhýkrát realizuje projekt „Kurz pilotovania UAV“, ktorý sa uskutoční v priestor ...

Prednášali o drogovej kriminalite i prevencii

24. 11. 2018

     Dňa 20. novembra 2018 v rámci Študentských dní nitrianskych univerzít Katedra sociálnej práce a sociálnych vied Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva Un ...

Táto stránka používa cookies. Viac informácii TU.