• Nový študijný program Bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku pre policajtov
  Rigorózne konanie a titul JUDr. opäť na Akadémii PZ v Bratislave.
  Naši študenti majú možnosť získať osvedčenia odbornej spôsobilosti
  Profesionálna fyzická príprava študentov
  Univerzita tretieho veku
 • Cena "Európska značka pre jazyky 2015" pre Katedru jazykov
  Pedagógovia Katedry kriminalistiky a forenzných vied publikujú v žurnáloch indexovaných vo Web of Science a SCOPUS
  Katedra vyšetrovania je v zmysle Akčného plánu vlády SR spracovateľom učebných textov a pomôcok na boj s legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a daňovými podvodmi
  Naši pedagógovia sú členmi Medzirezortného expertného orgánu pre boj so zločinnosťou MEKO
  Katedra jazykov vydala pri príležitosti SK PRES anglicko-slovenský frazeologický slovník pre poriadkovú a dopravnú políciu
 • Sme ústrednou vzdelávacou inštitúciou pre policajtov v oblasti kybernetickej bezpečnosti
  Akadémia PZ v Bratislave získala status univerzity.
  25 rokov od založenia Akadémie PZ v Bratislave- 1.október 2017.
  Záujem uchádzačov o štúdium na Akadémii PZ v Bratislave rastie.

Novinky

OZNAM - ORGANIZÁCIA VÝUČBY 12.09.2018

13. 09. 2018

Z dôvodu otvorenia akademického roka 2018/2019 a imatrikulácie študentov bude dňa 12.09.2018 od 13:30 výučba v študijných odboroch 8.3.1 OOM a 8.3.2 BVSS v bakalárskom a magisterskom stupni den ...

ERASMUS+ PONUKA - MOBILITA ŠTUDENTOV, UČITEĽOV A OSTATNÝCH ZAMESTNANCOV

10. 09. 2018

      ERASMUS+ PONUKA - MOBILITA ŠTUDENTA na zahraničný študijn& ...

Vyhlásenie SRK k udalostiam v Československu z augusta 1968

27. 02. 2019

Rektorky a rektori slovenských vysokých škôl si v týchto dňoch pripomínajú 50 rokov od vpádu vojsk Varšavskej zmluvy do Československa. Udalosť, ktorá zastavila demokratizá ...

ZÁPISY A HARMONOGRAMY SÚSTREDENÍ EXT. ŠTUDENTOV 2018/2019

25. 06. 2018

ZÁPISY A HARMONOGRAMY SÚSTREDENÍ EXT. ŠTUDENTOV 2018/2019     HARMONOGRAM ZÁPISOV NA ŠTÚDIUM 2018/2019   HARMONOGRAM  ŠTUDIJNÝCH SÚSTREDENÍ EXTERN ...

NOVÝ VÝBEROVÝ PREDMET V PONUKE

20. 06. 2018

  Aký význam a úlohy má v rámci bezpečnostnej politiky SR? Ako fungujú informačné služby? Pre denných študentov 3. ročníkov OOM a BVSS dávame do pozornosti nov& ...

Aktualizované - výsledky prijímacieho konania 2019/2020

05. 09. 2019

  Zoznam uchádzačov prijatých na štúdium na Akadémii Policajného zboru v Bratislave v akad. r. 2019/2020 V prípade, že prijat&ya ...

Promócie absolventov 2018

11. 06. 2018

Žiadame absolventov štúdia, ktorí budú slávnostné promovaní v dňoch 28.-29.06.2018, aby sa  z organizačných dôvodov dostavili do auly Akadémie PZ v Bratislave 1 hodin ...

Táto stránka používa cookies. Viac informácii TU.