• Nový študijný program Bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku pre policajtov
  Rigorózne konanie a titul JUDr. opäť na Akadémii PZ v Bratislave.
  Naši študenti majú možnosť získať osvedčenia odbornej spôsobilosti
  Profesionálna fyzická príprava študentov
  Univerzita tretieho veku
 • Cena "Európska značka pre jazyky 2015" pre Katedru jazykov
  Pedagógovia Katedry kriminalistiky a forenzných vied publikujú v žurnáloch indexovaných vo Web of Science a SCOPUS
  Katedra vyšetrovania je v zmysle Akčného plánu vlády SR spracovateľom učebných textov a pomôcok na boj s legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a daňovými podvodmi
  Naši pedagógovia sú členmi Medzirezortného expertného orgánu pre boj so zločinnosťou MEKO
  Katedra jazykov vydala pri príležitosti SK PRES anglicko-slovenský frazeologický slovník pre poriadkovú a dopravnú políciu
 • Sme ústrednou vzdelávacou inštitúciou pre policajtov v oblasti kybernetickej bezpečnosti
  Akadémia PZ v Bratislave získala status univerzity.
  25 rokov od založenia Akadémie PZ v Bratislave- 1.október 2017.
  Záujem uchádzačov o štúdium na Akadémii PZ v Bratislave rastie.

Novinky

NOVÝ VÝBEROVÝ PREDMET V PONUKE

20. 06. 2018

  Aký význam a úlohy má v rámci bezpečnostnej politiky SR? Ako fungujú informačné služby? Pre denných študentov 3. ročníkov OOM a BVSS dávame do pozornosti nov& ...

Aktualizované - výsledky prijímacieho konania 2019/2020

05. 09. 2019

  Zoznam uchádzačov prijatých na štúdium na Akadémii Policajného zboru v Bratislave v akad. r. 2019/2020 V prípade, že prijat&ya ...

Promócie absolventov 2018

11. 06. 2018

Žiadame absolventov štúdia, ktorí budú slávnostné promovaní v dňoch 28.-29.06.2018, aby sa  z organizačných dôvodov dostavili do auly Akadémie PZ v Bratislave 1 hodin ...

VEREJNÁ VÝZVA – na výber partnera projektu „Systematická podpora v boji proti prejavom extrémizmu a šíreniu propagandy v Slovenskej republike“

11. 06. 2018

Vážená odborná verejnosť,        Akadémia Policajného zboru v Bratislave zverejňuje :  Oznámenie o možnosti predkladania žiadostí na zapojenie sa do národn ...

Prehľad denných výsledkov vedomostného testu PK 2019-2020

07. 06. 2019

Prehľad denných výsledkov vedomostného testu prijímacieho konania na akademický rok 2019-2020     Vedomostný test 03.06.2019 Vedomostn ...

Vyhodnotenie streleckej súťaže o pohár vedúceho Katedry policajných vied

30. 04. 2018

Dňa 19. apríla 2018 sa konal na strelnici MV SR Rača už V. ročník streleckej súťaže o pohár vedúceho Katedry policajných vied v mierenej streľbe na 15 metrov. Súťaž otvoril slávnos ...

Táto stránka používa cookies. Viac informácii TU.