• Nový študijný program Bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku pre policajtov
  Rigorózne konanie a titul JUDr. opäť na Akadémii PZ v Bratislave.
  Naši študenti majú možnosť získať osvedčenia odbornej spôsobilosti
  Profesionálna fyzická príprava študentov
  Univerzita tretieho veku
 • Cena "Európska značka pre jazyky 2015" pre Katedru jazykov
  Pedagógovia Katedry kriminalistiky a forenzných vied publikujú v žurnáloch indexovaných vo Web of Science a SCOPUS
  Katedra vyšetrovania je v zmysle Akčného plánu vlády SR spracovateľom učebných textov a pomôcok na boj s legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a daňovými podvodmi
  Naši pedagógovia sú členmi Medzirezortného expertného orgánu pre boj so zločinnosťou MEKO
  Katedra jazykov vydala pri príležitosti SK PRES anglicko-slovenský frazeologický slovník pre poriadkovú a dopravnú políciu
 • Sme ústrednou vzdelávacou inštitúciou pre policajtov v oblasti kybernetickej bezpečnosti
  Akadémia PZ v Bratislave získala status univerzity.
  25 rokov od založenia Akadémie PZ v Bratislave- 1.október 2017.
  Záujem uchádzačov o štúdium na Akadémii PZ v Bratislave rastie.

Novinky

V dňoch 13. - 15. novembra 2018 sa uskutočnilo zasadnutie predsedníctva MEPA.

24. 11. 2018

         Zasadnutie otvorila pani riaditeľka zahraničného odboru mjr. Mgr. Ingrid Weissová, ktorá následne uviedla pani rektorku Dr. h. c. prof. JUDr. Luciu Kurilovskú, PhD. a ...

Konferencia TechNet 2018 v Taliansku "Situačné povedomie - od senzorov až po analýzu dát - nové technológie zhromažďovania, šírenia, zdieľania a analýzy údajov“

24. 11. 2018

    Miesto konania: „Hilton Sorrento Palace, Sorrento, Italy“      TechNet Europe je druhou najväčšou každoročnou akciou AFCEA v Európe. Táto konferencia podporuje prí ...

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ 2018

17. 12. 2018

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ 2018 12. december 2018 od 9:30     PROGRAM Otvorenie DOD - 9:30 (aula Akadémie Policajného zboru v Bratislave) Prijímacie konanie 2019/2020 Erasmus + ...

Teoretické a praktické aspekty služobných zákrokov

14. 11. 2018

POZVÁNKA   NA VEDECKÚ KONFERENCIU S MEDZINÁRODNOU ÚČASŤOU   pod záštitou rektorky Akadémie Policajného zboru v Bratislave Dr. h. c. prof. JUDr. Lucie KURILOVSKEJ, P ...

OZNAM - Uvoľnenie z výučby 22.11.2018

14. 11. 2018

Z dôvodu konania Beánie Akadémie PZ 21.11.2018 budú dňa 22.11.2018 študenti uvoľnení z prvých dvoch vyučovacích hodín.

X. ročník Turnaja právnických povolaní o putovný pohár Milana Hanzela

08. 11. 2018

Pozvánka na športovo-spoločenské podujatie - X. ročník Turnaja právnických povolaní o putovný pohár Milana Hanzela, ktoré je venované spomienke na kolegu a slovenskú ...

OZNAM - Vymenovanie do funkcie

17. 12. 2018

S účinnosťou od 15.novembra 2018 bol Ministerkou vnútra Slovenskej republiky vymenovaný do funkcie prorektora pre pedagogickú činnosť Akadémie Policajného zboru v Bratislave pán plk. JUDr. Mar ...

Táto stránka používa cookies. Viac informácii TU.