• Nový študijný program Bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku pre policajtov
  Rigorózne konanie a titul JUDr. opäť na Akadémii PZ v Bratislave.
  Naši študenti majú možnosť získať osvedčenia odbornej spôsobilosti
  Profesionálna fyzická príprava študentov
  Univerzita tretieho veku
 • Cena "Európska značka pre jazyky 2015" pre Katedru jazykov
  Pedagógovia Katedry kriminalistiky a forenzných vied publikujú v žurnáloch indexovaných vo Web of Science a SCOPUS
  Katedra vyšetrovania je v zmysle Akčného plánu vlády SR spracovateľom učebných textov a pomôcok na boj s legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a daňovými podvodmi
  Naši pedagógovia sú členmi Medzirezortného expertného orgánu pre boj so zločinnosťou MEKO
  Katedra jazykov vydala pri príležitosti SK PRES anglicko-slovenský frazeologický slovník pre poriadkovú a dopravnú políciu
 • Sme ústrednou vzdelávacou inštitúciou pre policajtov v oblasti kybernetickej bezpečnosti
  Akadémia PZ v Bratislave získala status univerzity.
  25 rokov od založenia Akadémie PZ v Bratislave- 1.október 2017.
  Záujem uchádzačov o štúdium na Akadémii PZ v Bratislave rastie.

Novinky

VEREJNÁ VÝZVA – na výber partnera projektu „Systematická podpora v boji proti prejavom extrémizmu a šíreniu propagandy v Slovenskej republike“

11. 06. 2018

Vážená odborná verejnosť,        Akadémia Policajného zboru v Bratislave zverejňuje :  Oznámenie o možnosti predkladania žiadostí na zapojenie sa do národn ...

Prehľad denných výsledkov vedomostného testu PK 2019-2020

07. 06. 2019

Prehľad denných výsledkov vedomostného testu prijímacieho konania na akademický rok 2019-2020     Vedomostný test 03.06.2019 Vedomostn ...

Vyhodnotenie streleckej súťaže o pohár vedúceho Katedry policajných vied

30. 04. 2018

Dňa 19. apríla 2018 sa konal na strelnici MV SR Rača už V. ročník streleckej súťaže o pohár vedúceho Katedry policajných vied v mierenej streľbe na 15 metrov. Súťaž otvoril slávnos ...

Výsledky I. kola PK 2019/2020

03. 06. 2019

Úspešní uchádzači z I. kola prijímacieho konania budú písomne pozvaní na II. kolo prijímacieho konania (vedomostný test).   Úspešní uchádzači v ...

Výmenný pobyt - ERASMUS+ - doplnené!

20. 04. 2018

ERASMUS+ PONUKA - MOBILITA ŠTUDENTA - doplnené! na zahraničný študijný pobyt na Policejnej  akadémii Českej republiky v Prahe, Česká republika, pre študentov 1. ročníka Bc. ...

OZNAM - Skúškové obdobie v LS 2017/2018

04. 04. 2018

Oznamujeme študentom Akadémie PZ v Bratislave, že skúškové obdobie v letnom semestri 2017/2018 je pre obidve formy štúdia jednotne stanovené pre nekončiace ročníky v term&iac ...

Táto stránka používa cookies. Viac informácii TU.