• Nový študijný program Bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku pre policajtov
  Rigorózne konanie a titul JUDr. opäť na Akadémii PZ v Bratislave.
  Naši študenti majú možnosť získať osvedčenia odbornej spôsobilosti
  Profesionálna fyzická príprava študentov
  Univerzita tretieho veku
 • Cena "Európska značka pre jazyky 2015" pre Katedru jazykov
  Pedagógovia Katedry kriminalistiky a forenzných vied publikujú v žurnáloch indexovaných vo Web of Science a SCOPUS
  Katedra vyšetrovania je v zmysle Akčného plánu vlády SR spracovateľom učebných textov a pomôcok na boj s legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a daňovými podvodmi
  Naši pedagógovia sú členmi Medzirezortného expertného orgánu pre boj so zločinnosťou MEKO
  Katedra jazykov vydala pri príležitosti SK PRES anglicko-slovenský frazeologický slovník pre poriadkovú a dopravnú políciu
 • Sme ústrednou vzdelávacou inštitúciou pre policajtov v oblasti kybernetickej bezpečnosti
  Akadémia PZ v Bratislave získala status univerzity.
  25 rokov od založenia Akadémie PZ v Bratislave- 1.október 2017.
  Záujem uchádzačov o štúdium na Akadémii PZ v Bratislave rastie.

Novinky

OZNAM ŠO - Obhajoby ZP a ŠS 2018/2019

19. 03. 2019

Opatrenia rektorky Akadémie PZ v Bratislave o vymenovaní skúšobných komisií a určení termínov na vykonanie obhajob záverečných prác (č. 27/2019) a o zabezpečení v ...

Exkurzia zo špecializácie hraničnej a cudzineckej polície

05. 03. 2019

  V dňoch 24. – 27. 2. sa zúčastnili študenti špecializácie HCP praktického zamestnania na Riaditeľstve hraničnej a cudzineckej polície Sobrance, obsahom, ktorej bolo vidieť a s ...

KAS 2019

05. 03. 2019

KAS 2019 je pred nami    Aj tento rok Študentská rada vysokých škôl organizuje za účasti ministerky školstva M. Lubyovej a ďalších hostí Konvent akademických se ...

UPOZORNENIE PRE STRAVNÍKOV

02. 04. 2019

UPOZORNENIE   Opätovne si dovoľujeme upozorniť študentov – stravníkov, že dňom  01. 01. 2018 (!!!) bola vykonaná zmena v spôsobe úhrad a evidencie  za stravné v stravovacom ...

Konferencia: Aktuálne problémy rezonujúce Európou

29. 04. 2019

Katedra verejnoprávnych vied Akadémie Policajného zboru v Bratislave si Vás dovoľuje pozvať na medzinárodnú vedeckú konferenciu s názvom:   „Aktuálne problé ...

ERASMUS+ PONUKA - MOBILITA ŠTUDENTA

25. 02. 2019

      ERASMUS+ PONUKA - MOBILITA ŠTUDENTA na zahraničný študijn& ...

Prezentácia možností kariérneho uplatnenia ako príslušníka PZ

21. 02. 2019

Vážené študentky, vážení študenti, dovoľujeme si vás pozvať na prezentáciu Možností kariérneho uplatnenia ako príslušníka PZ po ukončení bakal& ...

Táto stránka používa cookies. Viac informácii TU.