• Nový študijný program Bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku pre policajtov
  Rigorózne konanie a titul JUDr. opäť na Akadémii PZ v Bratislave.
  Naši študenti majú možnosť získať osvedčenia odbornej spôsobilosti
  Profesionálna fyzická príprava študentov
  Univerzita tretieho veku
 • Cena "Európska značka pre jazyky 2015" pre Katedru jazykov
  Pedagógovia Katedry kriminalistiky a forenzných vied publikujú v žurnáloch indexovaných vo Web of Science a SCOPUS
  Katedra vyšetrovania je v zmysle Akčného plánu vlády SR spracovateľom učebných textov a pomôcok na boj s legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a daňovými podvodmi
  Naši pedagógovia sú členmi Medzirezortného expertného orgánu pre boj so zločinnosťou MEKO
  Katedra jazykov vydala pri príležitosti SK PRES anglicko-slovenský frazeologický slovník pre poriadkovú a dopravnú políciu
 • Sme ústrednou vzdelávacou inštitúciou pre policajtov v oblasti kybernetickej bezpečnosti
  Akadémia PZ v Bratislave získala status univerzity.
  25 rokov od založenia Akadémie PZ v Bratislave- 1.október 2017.
  Záujem uchádzačov o štúdium na Akadémii PZ v Bratislave rastie.

Novinky

Konferencia: 100 rokov ČeskoSlovenskej štátnosti, právnictva a bezpečnosti

31. 10. 2018

  Akadémia Policajného zboru v Bratislave pri príležitosti stého výročia vzniku samostatnej ČSR organizuje medzinárodnú vedeckú konferenciu s názvom „100 rokov ČeskoSlove ...

Zasadnutie vedúcich kurzov MEPA pre kriminálnu políciu

24. 09. 2018

V dňoch 4. - 6. 9. 2018 sa uskutočnilo na pôde Akadémie PZ v Bratislave zasadnutie vedúcich kurzov Stredoeurópskej policajnej akadémie (MEPA) pre kriminálnu políciu za účelom prípr ...

OZNAM - PRIJÍMACIE KONANIE 2019/2020

02. 04. 2019

N O V É !!!   Podmienky pre prijímacie konanie na štúdium na Akadémii PZ v Bratislave na akademický rok 2019/2020 Viac informácií na https://www.akademiapz.sk/informacie-k-prijimacie ...

OZNAM - Rektorské voľno

18. 09. 2018

Rektorka Akadémie Policajného zboru v Bratislave udeľuje študentom denného a externého štúdia na dni: 31. októbra 2018 (streda) a 2. novembra 2018 (piatok) rektorské voľno. Štu ...

OZNAM - ORGANIZÁCIA VÝUČBY 25.09.2018

18. 09. 2018

Dňa 25. 09. 2018 bude výučba v internej forme pre všetky stupne štúdia nahradená účasťou na Športovom dni rektorky Akadémie Policajného zboru v Bratislave https://www.akademiapz.sk/ak ...

Táto stránka používa cookies. Viac informácii TU.