• Nový študijný program Bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku pre policajtov
  Rigorózne konanie a titul JUDr. opäť na Akadémii PZ v Bratislave.
  Naši študenti majú možnosť získať osvedčenia odbornej spôsobilosti
  Profesionálna fyzická príprava študentov
  Univerzita tretieho veku
 • Cena "Európska značka pre jazyky 2015" pre Katedru jazykov
  Pedagógovia Katedry kriminalistiky a forenzných vied publikujú v žurnáloch indexovaných vo Web of Science a SCOPUS
  Katedra vyšetrovania je v zmysle Akčného plánu vlády SR spracovateľom učebných textov a pomôcok na boj s legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a daňovými podvodmi
  Naši pedagógovia sú členmi Medzirezortného expertného orgánu pre boj so zločinnosťou MEKO
  Katedra jazykov vydala pri príležitosti SK PRES anglicko-slovenský frazeologický slovník pre poriadkovú a dopravnú políciu
 • Sme ústrednou vzdelávacou inštitúciou pre policajtov v oblasti kybernetickej bezpečnosti
  Akadémia PZ v Bratislave získala status univerzity.
  25 rokov od založenia Akadémie PZ v Bratislave- 1.október 2017.
  Záujem uchádzačov o štúdium na Akadémii PZ v Bratislave rastie.

Novinky

Predĺženie termínu podávania prihlášok na 8.3.2 BVSS

29. 03. 2018

Na základe rozhodnutia rektorky Akadémie PZ v Bratislave oznamujeme záujemcom o štúdium, že termín podávania prihlášok na bakalárske štúdium v študijnom od ...

OZNAM - ODOVZDÁVANIE ZÁVEREČNÝCH PRÁC 2017/2018

29. 03. 2018

OZNAM - ODOVZDÁVANIE ZÁVEREČNÝCH PRÁC 2017/2018   Oznamujeme študentom končiacich ročníkov, že termín odovzdania záverečných prác (na podateľni Akad&eacut ...

Oznam - rektorské voľno

19. 03. 2018

Oznamujeme študentom denného štúdia Akadémie Policajného zboru v Bratislave, že na deň 3. apríla 2018 (utorok) udeľuje rektorka Akadémie Policajného zboru v Bratislave rektorské ...

Štátne skúšky a obhajoby ZP 2018/2019

13. 03. 2018

Opatrenia rektorky Akadémie Policajného zboru v Bratislave o vymenovaní skúšobných komisií a určení termínov na  vykonanie obhajob záverečných prá ...

Aktuálne výzvy prevencie počítačovej kriminality

23. 03. 2018

  AKADÉMIA POLICAJNÉHO ZBORU V BRATISLAVE Katedra informatiky a manažmentu   medzinárodná vedecká konferencia s názvom   AKTUÁLNE VÝZVY PREVENCIE POČÍTAČOVE ...

Farmaceutická kriminalita - hrozba pre Európu

22. 02. 2018

    AKADÉMIA POLICAJNÉHO ZBORU  V BRATISLAVE KATEDRA VYŠETROVANIA v spolupráci s partnermi       Vás pozýva   na I. ročník vedeck ...

Táto stránka používa cookies. Viac informácii TU.