• Nový študijný program Bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku pre policajtov
  Rigorózne konanie a titul JUDr. opäť na Akadémii PZ v Bratislave.
  Naši študenti majú možnosť získať osvedčenia odbornej spôsobilosti
  Profesionálna fyzická príprava študentov
  Univerzita tretieho veku
 • Cena "Európska značka pre jazyky 2015" pre Katedru jazykov
  Pedagógovia Katedry kriminalistiky a forenzných vied publikujú v žurnáloch indexovaných vo Web of Science a SCOPUS
  Katedra vyšetrovania je v zmysle Akčného plánu vlády SR spracovateľom učebných textov a pomôcok na boj s legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a daňovými podvodmi
  Naši pedagógovia sú členmi Medzirezortného expertného orgánu pre boj so zločinnosťou MEKO
  Katedra jazykov vydala pri príležitosti SK PRES anglicko-slovenský frazeologický slovník pre poriadkovú a dopravnú políciu
 • Podpredsedáme riadiacemu výboru Európskej policajnej akadémie CEPOL
  Sme ústrednou vzdelávacou inštitúciou pre policajtov v oblasti kybernetickej bezpečnosti
  Akadémia PZ v Bratislave získala status univerzity.
  25 rokov od založenia Akadémie PZ v Bratislave- 1.október 2017.
  Záujem uchádzačov o štúdium na Akadémii PZ v Bratislave rastie.

Novinky

Medzinárodná vedecká konferencia KVSKM - 2015

19. 10. 2015

  AKADÉMIA POLICAJNÉHO ZBORU V BRATISLAVE Katedra verejnej správy a krízového manažmentu   si Vás dovoľuje pozvať na medzinárodnú vedeckú konferenciu s n& ...

Železný hasič 2015

06. 10. 2015

Katedra verejnej správy a krízového manažmentu v spolupráci s Katedrou informatiky a manažmentu organizujú 3. ročník športovej súťaže s názvom Železný hasič.   Na s ...

Slávnostné otvorenie akademického roka 2015/2016 a imatrikulácia študentov 1. ročníka

02. 10. 2015

      Fotogaléria - Slávnostné otvorenie akad. r. 2015/2016 a imatrikulácia študentov 1. ročníka ...

Informácia o zamestnaneckých mobilitách v rámci programu Erasmus+ na A PZ

01. 10. 2015

    V dňoch 21.09.-25.09.2015  sa uskutočnili pod vedením vedúceho katedry spoločenských vied pána doc. Dr. Karola Murdzu, PhD. 3 učiteľské mobility z partnerskej inštitúcie Polic ...

Informácia KTVŠ - splav Malý Dunaj

24. 09. 2015

Dňa 22.09.2015 Katedra telesnej výchovy a športu Akadémie PZ v Bratislave zrealizovala splav Malý Dunaj. Splavu sa zúčastnilo 36 študentov Akadémie PZ, ktorí úspešne sp ...

Zápis doktorandského štúdia na akademický rok 2015/2016 - Zmena !!!

21. 09. 2015

  Zápis externého/denného doktorandského štúdia na akademický rok 2015/2016 - zmena !!! [21.09.2015]     ...

Prijímacie konanie 2016/2017

18. 09. 2015

Informácie k prijímaciemu konaniu 2016/2017

Táto stránka používa cookies. Viac informácii TU.