• Nový študijný program Bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku pre policajtov
  Rigorózne konanie a titul JUDr. opäť na Akadémii PZ v Bratislave.
  Naši študenti majú možnosť získať osvedčenia odbornej spôsobilosti
  Profesionálna fyzická príprava študentov
  Univerzita tretieho veku
 • Cena "Európska značka pre jazyky 2015" pre Katedru jazykov
  Pedagógovia Katedry kriminalistiky a forenzných vied publikujú v žurnáloch indexovaných vo Web of Science a SCOPUS
  Katedra vyšetrovania je v zmysle Akčného plánu vlády SR spracovateľom učebných textov a pomôcok na boj s legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a daňovými podvodmi
  Naši pedagógovia sú členmi Medzirezortného expertného orgánu pre boj so zločinnosťou MEKO
  Katedra jazykov vydala pri príležitosti SK PRES anglicko-slovenský frazeologický slovník pre poriadkovú a dopravnú políciu
 • Sme ústrednou vzdelávacou inštitúciou pre policajtov v oblasti kybernetickej bezpečnosti
  Akadémia PZ v Bratislave získala status univerzity.
  25 rokov od založenia Akadémie PZ v Bratislave- 1.október 2017.
  Záujem uchádzačov o štúdium na Akadémii PZ v Bratislave rastie.

Novinky

Informácia o účasti na medzinárodnej konferencii „EuroCrim2017“

03. 10. 2017

  V dňoch 13.-16. septembra 2017 sa odborná asistentka Katedry kriminológie Akadémie Policajného zboru v Bratislave Michaela Jurisová aktívne zúčastnila medzinárodnej kriminolo ...

Železný hasič 2017

27. 09. 2017

Katedra verejnej správy a krízového manažmentu v spolupráci s Katedrou informatiky a manažmentu organizujú 5. ročník športovej súťaže s názvom Železný hasič. Viac inform& ...

Slávnostné otvorenie jubilejného 25. akademického roka

16. 11. 2017

Dňa 14. septembra 2017 sa konalo slávnostné otvorenie jubilejného 25. akademického roka v histórii Akadémie Policajného zboru v Bratislave, na ktorom nás svojou prítomnosťou poctila &sc ...

Fotografická súťaž - Týždeň vedy a techniky na Slovensku

20. 09. 2017

Fotografická súťaž je určená pre študentov stredných a vysokých škôl, vrátane doktorandov. Viac informácií na http://www.tyzdenvedy.sk/buxus/generate_page.php?page_id=1 ...

ERASMUS+ PONUKA - MOBILITA ŠTUDENTA, UČITEĽOV A OSTATNÝCH ZAMESTNANCOV

18. 09. 2017

      ERASMUS+ PONUKA - MOBILITA ŠTUDENTA na zahraničný študijn& ...

Medzinárodná vedecká konferencia – Polícia ako garant bezpečnosti

06. 09. 2017

  Akadémia Policajného zboru v Bratislave  Univerzita Karlova v Praze Katedra verejnoprávnych vied  Právnická fakulta Sklab ...

AKTUÁLNE INFORMÁCIE O SPÔSOBE PREDĹŽENIA PLATNOSTI PREUKAZU ŠTUDENTA PRE AKADEMICKÝ ROK 2017/2018

30. 08. 2017

  Preukaz denného študenta ISIC je aktuálne platný už len do 30.9.2017. Po zápise do vyššieho ročníka je potrebné predĺžiť platnosť preukazu, vizuálne aj elektronicky. ...

Táto stránka používa cookies. Viac informácii TU.