• Nový študijný program Bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku pre policajtov
  Rigorózne konanie a titul JUDr. opäť na Akadémii PZ v Bratislave.
  Naši študenti majú možnosť získať osvedčenia odbornej spôsobilosti
  Profesionálna fyzická príprava študentov
  Univerzita tretieho veku
 • Cena "Európska značka pre jazyky 2015" pre Katedru jazykov
  Pedagógovia Katedry kriminalistiky a forenzných vied publikujú v žurnáloch indexovaných vo Web of Science a SCOPUS
  Katedra vyšetrovania je v zmysle Akčného plánu vlády SR spracovateľom učebných textov a pomôcok na boj s legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a daňovými podvodmi
  Naši pedagógovia sú členmi Medzirezortného expertného orgánu pre boj so zločinnosťou MEKO
  Katedra jazykov vydala pri príležitosti SK PRES anglicko-slovenský frazeologický slovník pre poriadkovú a dopravnú políciu
 • Sme ústrednou vzdelávacou inštitúciou pre policajtov v oblasti kybernetickej bezpečnosti
  Akadémia PZ v Bratislave získala status univerzity.
  25 rokov od založenia Akadémie PZ v Bratislave- 1.október 2017.
  Záujem uchádzačov o štúdium na Akadémii PZ v Bratislave rastie.

Novinky

Otvorenie jazykového kurzu Stredoeurópskej policajnej akadémie (MEPA)

11. 09. 2018

    V dňoch 15. – 26. 1. 2018 organizuje zahraničný odbor APZ v spolupráci s katedrou jazykov APZ pre účastníkov aktivít MEPA jazykovú prípravu nemeckej odbornej policajnej termino ...

Tretí ročník podujatia Deň otvorených dverí je úspešne za nami!

20. 12. 2017

Dňa 12.12.2017 sme na pôde našej školy privítali študentov stredných škôl a gymnázií, rodičov a všetkých tých, ktorí mali záujem spoznať chod ...

HARMONOGRAM ŠTUDIJNÝCH SÚSTREDENÍ EX V LS 2017/2018

19. 12. 2017

HARMONOGRAM ŠTUDIJNÝCH SÚSTREDENÍ EX V LS 2017/2018 ...

Stretnutie „Podpora kapacít a spolupráce v integrovanom riadení hraníc (IBM) medzi inštitúciami vzdelávania“ v Bielorusku

13. 09. 2018

  Dňa 22.11.2017 až 23.11.2017 sa pracovníci Katedry policajných vied Mgr. Tomáš Škrinár a por. Mgr. Dominika Porubská zúčastnili 1. regionálneho tematického stretnutia &b ...

Školenie školiteľov programu TAHCLE

13. 09. 2018

(„Training against hate crimes for law enforcement“ - „Trestné činy z nenávisti pre orgány presadzujúce právo“) V dňoch 28. až 30. novembra 2017 sa v priestoroch Akadémie Policajn& ...

Exkurzia vo Viedni

07. 12. 2017

  21. novembra 2017 sa uskutočnila odborná exkurzia vo Viedni organizovaná v rámci spolupráce medzi Katedrou jazykov Akadémie Policajného zboru v Bratislave a Úradom medziná ...

Zasadnutie kuratória a redakčnej rady Stredoeurópskej policajnej akadémie (MEPA)

13. 09. 2018

  Kuratórium MEPA je výkonné grémium tejto organizácie a realizuje strategické rozhodnutia predsedníctva MEPA.  Hlavným bodom rokovania v Prahe (7. – 9. 11. 2017) bola pr&ia ...

Táto stránka používa cookies. Viac informácii TU.