• Nový študijný program Bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku pre policajtov
  Rigorózne konanie a titul JUDr. opäť na Akadémii PZ v Bratislave.
  Naši študenti majú možnosť získať osvedčenia odbornej spôsobilosti
  Profesionálna fyzická príprava študentov
  Univerzita tretieho veku
 • Cena "Európska značka pre jazyky 2015" pre Katedru jazykov
  Pedagógovia Katedry kriminalistiky a forenzných vied publikujú v žurnáloch indexovaných vo Web of Science a SCOPUS
  Katedra vyšetrovania je v zmysle Akčného plánu vlády SR spracovateľom učebných textov a pomôcok na boj s legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a daňovými podvodmi
  Naši pedagógovia sú členmi Medzirezortného expertného orgánu pre boj so zločinnosťou MEKO
  Katedra jazykov vydala pri príležitosti SK PRES anglicko-slovenský frazeologický slovník pre poriadkovú a dopravnú políciu
 • Sme ústrednou vzdelávacou inštitúciou pre policajtov v oblasti kybernetickej bezpečnosti
  Akadémia PZ v Bratislave získala status univerzity.
  25 rokov od založenia Akadémie PZ v Bratislave- 1.október 2017.
  Záujem uchádzačov o štúdium na Akadémii PZ v Bratislave rastie.

Novinky

Habilitačná prednáška JUDr. et Mgr. Márie Mamojkovej, PhD.

04. 08. 2020

  Dňa 17.8.2020 o 12.00 h sa uskutoční v Akadémii Policajného zboru v Bratislave (Sklabinská ul. č. 1) habilitačná prednáška JUDr. et Mgr. Márie Mamojkovej, PhD. (Akad&e ...

NOVÉ !!! - PRIRADENIE UCHÁDZAČOV NA VEDOMOSTNÝ TEST BOOM A PREHĽAD DENNÝCH VÝSLEDKOV - KADET PZ 2020/2021

12. 08. 2020

Váž. uchádzači, prijímacia komisia určila termín realizácie vedomostných testov pre uchádzačov o denné bakal ...

OZNAM ŠO - HARMONOGRAM ZÁPISOV 2020/21

12. 08. 2020

OZNAM ŠO - HARMONOGRAM ZÁPISOV 2020/21 ...

OZNAM ŠO - Harmonogram študijných sústredení externých študentov v ZS 2020/21

02. 07. 2020

Harmonogram študijných sústredení externých študentov v ZS 2020/21 ...

APVV-19-0102 Efektívnosť prípravného konania - skúmanie, hodnotenie, kritériá a vplyv legislatívnych zmien

25. 06. 2020

    Akadémia Policajného zboru v Bratislave ako spoluriešiteľská organizácia v projekte APVV spolu so žiadateľom Právnickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislav ...

Výsledky prijímacieho konania 2020/2021

18. 09. 2020

  Výsledky prijímacieho konania na štúdium na Akadémii Policajného zboru v Bratislave v akad. r. 2020/2021 V prípade, že prijat&y ...

OZNAM ŠO - PREVZATIE DOKLADOV O VZDELANÍ NA APZ

29. 06. 2020

Váž. absolventi denného štúdia. Doklady o vzdelaní na Akadémii PZ v Bratislave si môžete po vysporiadaní záväzkov voči APZ (knižnica a i.) prevziať na študijnom oddelen&i ...

Táto stránka používa cookies. Viac informácii TU.