• Nový študijný program Bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku pre policajtov
  Rigorózne konanie a titul JUDr. opäť na Akadémii PZ v Bratislave.
  Naši študenti majú možnosť získať osvedčenia odbornej spôsobilosti
  Profesionálna fyzická príprava študentov
  Univerzita tretieho veku
 • Cena "Európska značka pre jazyky 2015" pre Katedru jazykov
  Pedagógovia Katedry kriminalistiky a forenzných vied publikujú v žurnáloch indexovaných vo Web of Science a SCOPUS
  Katedra vyšetrovania je v zmysle Akčného plánu vlády SR spracovateľom učebných textov a pomôcok na boj s legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a daňovými podvodmi
  Naši pedagógovia sú členmi Medzirezortného expertného orgánu pre boj so zločinnosťou MEKO
  Katedra jazykov vydala pri príležitosti SK PRES anglicko-slovenský frazeologický slovník pre poriadkovú a dopravnú políciu
 • Sme ústrednou vzdelávacou inštitúciou pre policajtov v oblasti kybernetickej bezpečnosti
  Akadémia PZ v Bratislave získala status univerzity.
  25 rokov od založenia Akadémie PZ v Bratislave- 1.október 2017.
  Záujem uchádzačov o štúdium na Akadémii PZ v Bratislave rastie.

Novinky

Štatút súťaže o najlepšiu seminárnu prácu k 25. výročiu založenia SKSB

22. 02. 2022

Štatút súťaže o najlepšiu seminárnu prácu k 25. výročiu založenia SKSB ...

OR APZ Č. 11-2022 O ORGANIZÁCII VÝUČBY A ZABEZPEČENÍ REALIZÁCIE SEMESTRÁLNYCH SKÚŠOK A HODNOTENÍ V LS 2021/22

16. 03. 2022

 OR APZ Č. 11-2022 O ORGANIZÁCII VÝUČBY A ZABEZPEČENÍ REALIZÁCIE SEMESTRÁLNYCH SKÚŠOK A HODNOTENÍ V LS 2021/22 ...

OZNAM ŠO: ZÁPIS PVP A VP NA AKADEMICKÝ ROK 2022/23

04. 02. 2022

OZNAM ŠO: ZÁPIS PVP A VP NA AKADEMICKÝ ROK 2022/23 ...

Konferencia - Aktuálne otázky trestného práva v teórii a praxi

02. 02. 2022

  Katedra trestného práva Vás pozýva na 10. ročník interdisciplinárnej celoštátnej vedeckej konfrencie s medzinárodnou účasťou na tému: Aktuálne ot ...

OR APZ č. 1-2022 k organizácii výučby v LS 2021-22

11. 01. 2022

OR APZ č. 1-2022 k organizácii výučby v LS 2021-22 ...

ŠANTA habilitačná prednáška 19.1.2022

03. 01. 2022

Dňa 19.1.2022 o 13.00 h sa uskutoční v Akadémii Policajného zboru v Bratislave (Sklabinská ul. č. 1) habilitačná prednáška JUDr. Jána Šantu, PhD., LL.M., MBA (Úr ...

SABAYOVÁ habilitačná prednáška 24.1.2022

03. 01. 2022

Dňa 24.1.2022 o 13.30 h sa uskutoční v Akadémii Policajného zboru v Bratislave (Sklabinská ul. č. 1) habilitačná prednáška Ing. Márie Sabayovej, PhD. (Akadémia Policajn ...

Táto stránka používa cookies. Viac informácii TU.