• Nový študijný program Bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku pre policajtov
  Rigorózne konanie a titul JUDr. opäť na Akadémii PZ v Bratislave.
  Naši študenti majú možnosť získať osvedčenia odbornej spôsobilosti
  Profesionálna fyzická príprava študentov
  Univerzita tretieho veku
 • Cena "Európska značka pre jazyky 2015" pre Katedru jazykov
  Pedagógovia Katedry kriminalistiky a forenzných vied publikujú v žurnáloch indexovaných vo Web of Science a SCOPUS
  Katedra vyšetrovania je v zmysle Akčného plánu vlády SR spracovateľom učebných textov a pomôcok na boj s legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a daňovými podvodmi
  Naši pedagógovia sú členmi Medzirezortného expertného orgánu pre boj so zločinnosťou MEKO
  Katedra jazykov vydala pri príležitosti SK PRES anglicko-slovenský frazeologický slovník pre poriadkovú a dopravnú políciu
 • Sme ústrednou vzdelávacou inštitúciou pre policajtov v oblasti kybernetickej bezpečnosti
  Akadémia PZ v Bratislave získala status univerzity.
  25 rokov od založenia Akadémie PZ v Bratislave- 1.október 2017.
  Záujem uchádzačov o štúdium na Akadémii PZ v Bratislave rastie.

Novinky

Podmienky prijímacieho konania 2021/2022

26. 04. 2021

  Všeobecné informácie   Štúdium na Akadémii Policajného zboru v Bratislave v akademickom roku 2021/2022      Akadémia Policaj ...

PROMÓCIE ABSOLVENTOV 2021

22. 06. 2021

/sites/default/files/SO/2021/PROMOCIE%20ABSOLVENTOV%20APZ%2020-21.pdf ...

VEDECKÁ KONFERENCIA VYŠETROVANIE A DOKAZOVANIE PROSTREDNÍCTVOM ŠPECIFICKÝCH DÔKAZNÝCH PROSTRIEDKOV

19. 04. 2021

      Katedra vyšetrovania Akadémie Policajného zboru v Bratislave si Vás a Vašich kolegov dovoľuje pozvať na vedeckú online konferenciu s názvom: „Vyšetrovanie a doka ...

Aktuálne otázky trestného práva v teórii a praxi

17. 01. 2021

  Katedra trestného práva Vás pozýva na 9. ročník interdisciplinárnej celoštátnej vedeckej konfrencie s medzinárodnou účasťou na tému: Aktuálne ot& ...

Opatrenie rektorky APZ o organizácii a zabezpečení realizácie semestrálnych skúšok a hodnotení v zimnom semestri 2020/2021

12. 01. 2021

Opatrenie rektorky APZ o organizácii a zabezpečení realizácie semestrálnych skúšok a hodnotení ...

Konferencia: Aktuálne výzvy kybernetickej bezpečnosti (špeciálny ročník 2020)

10. 11. 2020

Vážená pani, vážený pán,  bezpečnosť a ochrana pred kybernetickými hrozbami predstavuje s nárastom využívania moderných informačných a komunikačných systé ...

Táto stránka používa cookies. Viac informácii TU.