• Nový študijný program Bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku pre policajtov
  Rigorózne konanie a titul JUDr. opäť na Akadémii PZ v Bratislave.
  Naši študenti majú možnosť získať osvedčenia odbornej spôsobilosti
  Profesionálna fyzická príprava študentov
  Univerzita tretieho veku
 • Cena "Európska značka pre jazyky 2015" pre Katedru jazykov
  Pedagógovia Katedry kriminalistiky a forenzných vied publikujú v žurnáloch indexovaných vo Web of Science a SCOPUS
  Katedra vyšetrovania je v zmysle Akčného plánu vlády SR spracovateľom učebných textov a pomôcok na boj s legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a daňovými podvodmi
  Naši pedagógovia sú členmi Medzirezortného expertného orgánu pre boj so zločinnosťou MEKO
  Katedra jazykov vydala pri príležitosti SK PRES anglicko-slovenský frazeologický slovník pre poriadkovú a dopravnú políciu
 • Sme ústrednou vzdelávacou inštitúciou pre policajtov v oblasti kybernetickej bezpečnosti
  Akadémia PZ v Bratislave získala status univerzity.
  25 rokov od založenia Akadémie PZ v Bratislave- 1.október 2017.
  Záujem uchádzačov o štúdium na Akadémii PZ v Bratislave rastie.

Novinky

Národný štipendijný program

30. 08. 2017

Národný štipendijný program Slovenskej republiky na podporu mobilít zverejnil novú výzvu na predkladanie žiadostí o štipendium na študijné, výskumné/umeleck&e ...

Študentské pôžičky z Fondu na podporu vzdelávania

10. 08. 2017

Od 7. 8. 2017 si študenti môžu podať žiadosť o pôžičku z Fondu na podporu vzdelávania. Viac informácií a tlačivo žiadosti o pôžičku na http://www.fnpv.sk .   ...

INFORMÁCIE K ZÁPISOM DO 1. ROČNÍKOV 2017/2018

08. 09. 2017

Denné štúdium 2017/2018 Externé štúdium 2017/2018 ...

HARMONOGRAM ZÁPISOV V AKAD. ROKU 2017/2018

08. 09. 2017

HARMONOGRAM ZÁPISOV V AKADEMICKOM ROKU 2017/2018 ...

HARMONOGRAM ŠT. SÚSTREDENÍ V ZS 2017/2018

10. 10. 2017

HARMONOGRAM ŠTUDIJNÝCH SÚSTREDENÍ EXTERNÝCH ŠTUDENTOV V ZS 2017/2018 ...

Seminár „Napĺňanie potrieb nútených migrantov v 21. storočí“

07. 07. 2017

V dňoch 03.07.2017 až 05.07.2017 Medzinárodná organizácia pre migráciu ako koordinátor Európskej migračnej siete organizovala 5. ročník vzdelávacieho seminára o migrácia &bdquo ...

Legendárny volejbalista Štefan Pipa

19. 06. 2017

Mgr. Štefan Pipa pôsobil na Akadémii PZ v Bratislave od jej zriadenia v roku 1992 až do roku 2014. Patrí medzi najväčšie legendy v histórii slovenského volejbalu.  V českosloven ...

Táto stránka používa cookies. Viac informácii TU.