• Nový študijný program Bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku pre policajtov
  Rigorózne konanie a titul JUDr. opäť na Akadémii PZ v Bratislave.
  Naši študenti majú možnosť získať osvedčenia odbornej spôsobilosti
  Profesionálna fyzická príprava študentov
  Univerzita tretieho veku
 • Cena "Európska značka pre jazyky 2015" pre Katedru jazykov
  Pedagógovia Katedry kriminalistiky a forenzných vied publikujú v žurnáloch indexovaných vo Web of Science a SCOPUS
  Katedra vyšetrovania je v zmysle Akčného plánu vlády SR spracovateľom učebných textov a pomôcok na boj s legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a daňovými podvodmi
  Naši pedagógovia sú členmi Medzirezortného expertného orgánu pre boj so zločinnosťou MEKO
  Katedra jazykov vydala pri príležitosti SK PRES anglicko-slovenský frazeologický slovník pre poriadkovú a dopravnú políciu
 • Sme ústrednou vzdelávacou inštitúciou pre policajtov v oblasti kybernetickej bezpečnosti
  Akadémia PZ v Bratislave získala status univerzity.
  25 rokov od založenia Akadémie PZ v Bratislave- 1.október 2017.
  Záujem uchádzačov o štúdium na Akadémii PZ v Bratislave rastie.

Novinky

Informácia o pedagogickej mobilite Mgr. Kristýny Mlezivovej a JUDr. Zdeňka Fialu, PhD. z katedry verejnej správy Policajnej akadémie Českej republiky, v rámci programu ERASMUS+, na Akadémii Policajného zboru v Bratislave

22. 06. 2017

        V dňoch 13.02.-17.02.2017 absolvovali na pôde Akadémie Policajného zboru v Bratislave, v rámci výmenného programu Erasmus+, pedagogickú mobilitu Mgr. Kris ...

Získajte Microsoft Office zadarmo!

28. 02. 2017

Cieľom všetkých pedagógov na Akadémii Policajného zboru v Bratislave je spoločný – pomôcť pripraviť študentov pre budúcnosť najlepšie, ako je možné. Preto sme rad ...

SÚBOR OTÁZOK VEDOMOSTNÉHO TESTU

19. 06. 2017

Vážení záujemcovia o štúdium na Akadémii Policajného zboru v Bratislave. Súčasťou prijímacieho konania na bakalárske štúdium v študijných ...

mjr. Mgr. Petra Ferenčíková, PhD. získala prvé miesto v zimnom triatlone v Krušetnici

20. 01. 2017

  Dňa 15.1.2017 sa uskutočnilo 1. kolo Slovenského pohára v zimnom triatlone v Krušetnici. Zúčastnila sa ho aj mjr. Mgr. Petra Ferenčíková, PhD. z Katedry jazykov A PZ. V ženskej kategórii n ...

Zhodnotenie konferencie s medzinárodnou účasťou Spoločenský boj proti diváckemu násiliu

26. 05. 2017

    Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou sa konala na pôde Akadémie Policajného zboru v Bratislave dňa 15. 11. 2016 pod záštitou Ministerstva vnútra Slovenskej r ...

Informácie k prijímaciemu konaniu 2017/2018

15. 02. 2017

  Všeobecné informácie   Štúdium na Akadémii Policajného zboru v Bratislave v akademickom roku 2017/2018      Akadémia Policaj ...

Informácia o pedagogickej mobilite pani docentky Aurelije Pūraitė z Mykolas Romeris univerzity vo Vilniuse v rámci programu ERASMUS +

31. 01. 2017

      Akadémia Policajného zboru hosťovala v dňoch 20.-21.10.2016 pani docentku Aureliju Pūraitė- expertky na ľudské práva, ktorá absolvovala svoju  pedagogickú mobilitu na p& ...

Táto stránka používa cookies. Viac informácii TU.