• Nový študijný program Bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku pre policajtov
  Rigorózne konanie a titul JUDr. opäť na Akadémii PZ v Bratislave.
  Naši študenti majú možnosť získať osvedčenia odbornej spôsobilosti
  Profesionálna fyzická príprava študentov
  Univerzita tretieho veku
 • Cena "Európska značka pre jazyky 2015" pre Katedru jazykov
  Pedagógovia Katedry kriminalistiky a forenzných vied publikujú v žurnáloch indexovaných vo Web of Science a SCOPUS
  Katedra vyšetrovania je v zmysle Akčného plánu vlády SR spracovateľom učebných textov a pomôcok na boj s legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a daňovými podvodmi
  Naši pedagógovia sú členmi Medzirezortného expertného orgánu pre boj so zločinnosťou MEKO
  Katedra jazykov vydala pri príležitosti SK PRES anglicko-slovenský frazeologický slovník pre poriadkovú a dopravnú políciu
 • Sme ústrednou vzdelávacou inštitúciou pre policajtov v oblasti kybernetickej bezpečnosti
  Akadémia PZ v Bratislave získala status univerzity.
  25 rokov od založenia Akadémie PZ v Bratislave- 1.október 2017.
  Záujem uchádzačov o štúdium na Akadémii PZ v Bratislave rastie.

Novinky

Preteky v brannom lyžovaní

02. 02. 2018

V dňoch 24. až 26. januára 2018 sa uskutočnili preteky II. postupové kolo útvarov Ministerstva vnútra SR a Policajného zboru v brannom lyžovaní v Osrblí. Akadémiu Policajného zbor ...

Zápis povinne voliteľných predmetov (PVP) a výberových predmetov (VP) na akademický rok 2018/2019

01. 02. 2018

    Podľa čl. 19 ods. 4 Študijného poriadku Akadémie PZ v Bratislave vykoná študent elektronický zápis PVP a VP na nasledujúci akademický rok. Pre študentov &sca ...

Predĺženie termínu podávania prihlášok na 8.3.1 OOM

06. 02. 2018

Na základe rozhodnutia rektorky Akadémie PZ v Bratislave oznamujeme záujemcom o štúdium, že termín podávania prihlášok na denné bakalárske štúdium&n ...

Informácia z kurzu operátora bezpilotných prostriedkov

29. 01. 2018

  Katedra policajných vied Akadémie Policajného zboru v Bratislave v spolupráci s Katedrou leteckej dopravy Žilinskej univerzity v Žiline zrealizoval prvú časť kurzu pre osoby, ktoré ovlá ...

25. výročie založenia Slovenskej rektorskej konferencie

24. 01. 2018

25. novembra 2017 uplynulo 25 rokov od založenia Slovenskej rektorskej konferencie, ktorá je dnes jednou z troch reprezentácií vysokých škôl a ktorá združuje rektorky a rektorov vysokých &scaro ...

Frontex "Profile Training Course for Screening Experts 1/2018"

24. 01. 2018

V dňoch od 21.1.-26.1.2018 prebieha na Akadémii Policajného zboru v Bratislave kurz FRONTEX “Profile Training Course for Screening Experts 1/2018 “. Účastníci sú policajti zo všetkých kra ...

Otvorenie jazykového kurzu Stredoeurópskej policajnej akadémie (MEPA)

11. 09. 2018

    V dňoch 15. – 26. 1. 2018 organizuje zahraničný odbor APZ v spolupráci s katedrou jazykov APZ pre účastníkov aktivít MEPA jazykovú prípravu nemeckej odbornej policajnej termino ...

Táto stránka používa cookies. Viac informácii TU.