• Nový študijný program Bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku pre policajtov
  Rigorózne konanie a titul JUDr. opäť na Akadémii PZ v Bratislave.
  Naši študenti majú možnosť získať osvedčenia odbornej spôsobilosti
  Profesionálna fyzická príprava študentov
  Univerzita tretieho veku
 • Cena "Európska značka pre jazyky 2015" pre Katedru jazykov
  Pedagógovia Katedry kriminalistiky a forenzných vied publikujú v žurnáloch indexovaných vo Web of Science a SCOPUS
  Katedra vyšetrovania je v zmysle Akčného plánu vlády SR spracovateľom učebných textov a pomôcok na boj s legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a daňovými podvodmi
  Naši pedagógovia sú členmi Medzirezortného expertného orgánu pre boj so zločinnosťou MEKO
  Katedra jazykov vydala pri príležitosti SK PRES anglicko-slovenský frazeologický slovník pre poriadkovú a dopravnú políciu
 • Sme ústrednou vzdelávacou inštitúciou pre policajtov v oblasti kybernetickej bezpečnosti
  Akadémia PZ v Bratislave získala status univerzity.
  25 rokov od založenia Akadémie PZ v Bratislave- 1.október 2017.
  Záujem uchádzačov o štúdium na Akadémii PZ v Bratislave rastie.

Novinky

HARMONOGRAM ŠTUDIJNÝCH SÚSTREDENÍ EX V LS 2017/2018

19. 12. 2017

HARMONOGRAM ŠTUDIJNÝCH SÚSTREDENÍ EX V LS 2017/2018 ...

Stretnutie „Podpora kapacít a spolupráce v integrovanom riadení hraníc (IBM) medzi inštitúciami vzdelávania“ v Bielorusku

13. 09. 2018

  Dňa 22.11.2017 až 23.11.2017 sa pracovníci Katedry policajných vied Mgr. Tomáš Škrinár a por. Mgr. Dominika Porubská zúčastnili 1. regionálneho tematického stretnutia &b ...

Školenie školiteľov programu TAHCLE

13. 09. 2018

(„Training against hate crimes for law enforcement“ - „Trestné činy z nenávisti pre orgány presadzujúce právo“) V dňoch 28. až 30. novembra 2017 sa v priestoroch Akadémie Policajn& ...

Exkurzia vo Viedni

07. 12. 2017

  21. novembra 2017 sa uskutočnila odborná exkurzia vo Viedni organizovaná v rámci spolupráce medzi Katedrou jazykov Akadémie Policajného zboru v Bratislave a Úradom medziná ...

Zasadnutie kuratória a redakčnej rady Stredoeurópskej policajnej akadémie (MEPA)

13. 09. 2018

  Kuratórium MEPA je výkonné grémium tejto organizácie a realizuje strategické rozhodnutia predsedníctva MEPA.  Hlavným bodom rokovania v Prahe (7. – 9. 11. 2017) bola pr&ia ...

Nové formy kriminality vo vzťahu k prisťahovalectvu a vnímanie bezpečnosti u občanov

29. 11. 2017

  V dňoch 13. - 16. 11. 2017 sa vo Viedni uskutočnil odborný seminár Stredoeurópskej policajnej akadémie (MEPA), ktorého sa z Akadémie Policajného zboru v Bratislave zúčastnili Mgr. ...

Kurz pilotovania UAV

27. 11. 2017

Katedra policajných vied Akadémie Policajného zboru v Bratislave v spolupráci s Katedrou leteckej dopravy Žilinskej univerzity v Žiline realizuje projekt „Kurz pilotovania UAV“, ktorý sa uskutočn&ia ...

Táto stránka používa cookies. Viac informácii TU.