• Nový študijný program Bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku pre policajtov
  Rigorózne konanie a titul JUDr. opäť na Akadémii PZ v Bratislave.
  Naši študenti majú možnosť získať osvedčenia odbornej spôsobilosti
  Profesionálna fyzická príprava študentov
  Univerzita tretieho veku
 • Cena "Európska značka pre jazyky 2015" pre Katedru jazykov
  Pedagógovia Katedry kriminalistiky a forenzných vied publikujú v žurnáloch indexovaných vo Web of Science a SCOPUS
  Katedra vyšetrovania je v zmysle Akčného plánu vlády SR spracovateľom učebných textov a pomôcok na boj s legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a daňovými podvodmi
  Naši pedagógovia sú členmi Medzirezortného expertného orgánu pre boj so zločinnosťou MEKO
  Katedra jazykov vydala pri príležitosti SK PRES anglicko-slovenský frazeologický slovník pre poriadkovú a dopravnú políciu
 • Sme ústrednou vzdelávacou inštitúciou pre policajtov v oblasti kybernetickej bezpečnosti
  Akadémia PZ v Bratislave získala status univerzity.
  25 rokov od založenia Akadémie PZ v Bratislave- 1.október 2017.
  Záujem uchádzačov o štúdium na Akadémii PZ v Bratislave rastie.

Novinky

23. špeciálny kurz pre integrovanú bezpečnosť hraníc MEPA 2017

23. 10. 2017

  Zahraničný odbor APZ v spolupráci s ÚHCP PPZ a RHCP Sobrance zorganizoval v dňoch 1. - 6. 10. 2017 v Michalovciach pracovno-vzdelávací týždeň 23. špeciálneho kurz ...

Vedecká konferencia KPV s medzinárodnou účasťou "Quo Vadis Schengen"

06. 10. 2017

    Dovoľujeme si Vás pozvať na vedeckú konferenciu s medzinárodnou účasťou pod záštitou podpredsedu vlády a ministra vnútra JUDr. Roberta Kaliňáka, ktor&uacu ...

Informácia o účasti na medzinárodnej konferencii „EuroCrim2017“

03. 10. 2017

  V dňoch 13.-16. septembra 2017 sa odborná asistentka Katedry kriminológie Akadémie Policajného zboru v Bratislave Michaela Jurisová aktívne zúčastnila medzinárodnej kriminolo ...

Železný hasič 2017

27. 09. 2017

Katedra verejnej správy a krízového manažmentu v spolupráci s Katedrou informatiky a manažmentu organizujú 5. ročník športovej súťaže s názvom Železný hasič. Viac inform& ...

Slávnostné otvorenie jubilejného 25. akademického roka

16. 11. 2017

Dňa 14. septembra 2017 sa konalo slávnostné otvorenie jubilejného 25. akademického roka v histórii Akadémie Policajného zboru v Bratislave, na ktorom nás svojou prítomnosťou poctila &sc ...

Fotografická súťaž - Týždeň vedy a techniky na Slovensku

20. 09. 2017

Fotografická súťaž je určená pre študentov stredných a vysokých škôl, vrátane doktorandov. Viac informácií na http://www.tyzdenvedy.sk/buxus/generate_page.php?page_id=1 ...

Podmienky prijímacieho konania 2020/2021

22. 04. 2020

  Všeobecné informácie   Štúdium na Akadémii Policajného zboru v Bratislave v akademickom roku 2020/2021      Akadémia Policaj ...

Táto stránka používa cookies. Viac informácii TU.