• Nový študijný program Bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku pre policajtov
  Rigorózne konanie a titul JUDr. opäť na Akadémii PZ v Bratislave.
  Naši študenti majú možnosť získať osvedčenia odbornej spôsobilosti
  Profesionálna fyzická príprava študentov
  Univerzita tretieho veku
 • Cena "Európska značka pre jazyky 2015" pre Katedru jazykov
  Pedagógovia Katedry kriminalistiky a forenzných vied publikujú v žurnáloch indexovaných vo Web of Science a SCOPUS
  Katedra vyšetrovania je v zmysle Akčného plánu vlády SR spracovateľom učebných textov a pomôcok na boj s legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a daňovými podvodmi
  Naši pedagógovia sú členmi Medzirezortného expertného orgánu pre boj so zločinnosťou MEKO
  Katedra jazykov vydala pri príležitosti SK PRES anglicko-slovenský frazeologický slovník pre poriadkovú a dopravnú políciu
 • Sme ústrednou vzdelávacou inštitúciou pre policajtov v oblasti kybernetickej bezpečnosti
  Akadémia PZ v Bratislave získala status univerzity.
  25 rokov od založenia Akadémie PZ v Bratislave- 1.október 2017.
  Záujem uchádzačov o štúdium na Akadémii PZ v Bratislave rastie.

Novinky

Informácia z Beánie Akadémie Policajného zboru v Bratislave

23. 11. 2017

Dňa 14.11.2017 sa uskutočnila Beánia Akadémie Policajného zboru v Bratislave, ktorá sa tento rok konala v DK Zrkadlový háj. Ďakujeme všetkým, ktorí sa zúčastnili. Fotogal&ea ...

Prednášky pracovníkov veľvyslanectva Spojených štátov amerických

23. 11. 2017

  Na Katedre jazykov Akadémie Policajného zboru v Bratislave sa 6. a 13. novembra 2017 uskutočnili dve zaujímavé a obsahovo mimoriadne prínosné prednášky pána Anthonyho Dylana Raga ...

Informácia z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou „QUO VADIS SCHENGEN?“

22. 01. 2018

  Konferenciu usporiadala Katedra policajných vied v spolupráci s Úradom hraničnej a cudzineckej polície P PZ a s organizáciou AFCEA. Cieľom konferencie  bolo zhodnotiť uplynulých 10 rokov od vs ...

Správa o zahraničnej služobnej ceste - NKVTS Nórsko

11. 09. 2018

  Akadémia Policajného zboru v Bratislave prijala pozvanie Inštitútu pre výskum práce a rodiny SR zúčastniť sa na študijnej ceste do Nórskeho kráľovstva (Oslo) v ...

Na Akadémii PZ v Bratislave sa opäť konajú rigorózne skúšky

30. 10. 2017

  Dňa 25. 10. 2017 sa na Akadémii PZ v Bratislave konala na základe priznaných oprávnení opäť rigorózna skúška. Mgr. Igor Mokrý zo Sekcie KR MVSR sa úspešn ...

Úspešní uchádzači na zahraničnú mobilitu v rámci programu Erasmus+ v letnom semestri akad. roka 2017/2018

25. 10. 2017

  ÚSPEŠNÍ UCHÁDZAČI  NA ZAHRANIČNÝ  ŠTUDIJNÝ POBYT  V RÁMCI  PROGRAMU ERASMUS+  V LETNOM SEMESTRI AKAD.ROKA 2017/2018 ...

Táto stránka používa cookies. Viac informácii TU.