• Nový študijný program Bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku pre policajtov
  Rigorózne konanie a titul JUDr. opäť na Akadémii PZ v Bratislave.
  Naši študenti majú možnosť získať osvedčenia odbornej spôsobilosti
  Profesionálna fyzická príprava študentov
  Univerzita tretieho veku
 • Cena "Európska značka pre jazyky 2015" pre Katedru jazykov
  Pedagógovia Katedry kriminalistiky a forenzných vied publikujú v žurnáloch indexovaných vo Web of Science a SCOPUS
  Katedra vyšetrovania je v zmysle Akčného plánu vlády SR spracovateľom učebných textov a pomôcok na boj s legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a daňovými podvodmi
  Naši pedagógovia sú členmi Medzirezortného expertného orgánu pre boj so zločinnosťou MEKO
  Katedra jazykov vydala pri príležitosti SK PRES anglicko-slovenský frazeologický slovník pre poriadkovú a dopravnú políciu
 • Sme ústrednou vzdelávacou inštitúciou pre policajtov v oblasti kybernetickej bezpečnosti
  Akadémia PZ v Bratislave získala status univerzity.
  25 rokov od založenia Akadémie PZ v Bratislave- 1.október 2017.
  Záujem uchádzačov o štúdium na Akadémii PZ v Bratislave rastie.

Novinky

Správa o zahraničnej služobnej ceste - NKVTS Nórsko

11. 09. 2018

  Akadémia Policajného zboru v Bratislave prijala pozvanie Inštitútu pre výskum práce a rodiny SR zúčastniť sa na študijnej ceste do Nórskeho kráľovstva (Oslo) v ...

Na Akadémii PZ v Bratislave sa opäť konajú rigorózne skúšky

30. 10. 2017

  Dňa 25. 10. 2017 sa na Akadémii PZ v Bratislave konala na základe priznaných oprávnení opäť rigorózna skúška. Mgr. Igor Mokrý zo Sekcie KR MVSR sa úspešn ...

Úspešní uchádzači na zahraničnú mobilitu v rámci programu Erasmus+ v letnom semestri akad. roka 2017/2018

25. 10. 2017

  ÚSPEŠNÍ UCHÁDZAČI  NA ZAHRANIČNÝ  ŠTUDIJNÝ POBYT  V RÁMCI  PROGRAMU ERASMUS+  V LETNOM SEMESTRI AKAD.ROKA 2017/2018 ...

23. špeciálny kurz pre integrovanú bezpečnosť hraníc MEPA 2017

23. 10. 2017

  Zahraničný odbor APZ v spolupráci s ÚHCP PPZ a RHCP Sobrance zorganizoval v dňoch 1. - 6. 10. 2017 v Michalovciach pracovno-vzdelávací týždeň 23. špeciálneho kurz ...

Vedecká konferencia KPV s medzinárodnou účasťou "Quo Vadis Schengen"

06. 10. 2017

    Dovoľujeme si Vás pozvať na vedeckú konferenciu s medzinárodnou účasťou pod záštitou podpredsedu vlády a ministra vnútra JUDr. Roberta Kaliňáka, ktor&uacu ...

Informácia o účasti na medzinárodnej konferencii „EuroCrim2017“

03. 10. 2017

  V dňoch 13.-16. septembra 2017 sa odborná asistentka Katedry kriminológie Akadémie Policajného zboru v Bratislave Michaela Jurisová aktívne zúčastnila medzinárodnej kriminolo ...

Táto stránka používa cookies. Viac informácii TU.