• Nový študijný program Bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku pre policajtov
  Rigorózne konanie a titul JUDr. opäť na Akadémii PZ v Bratislave.
  Naši študenti majú možnosť získať osvedčenia odbornej spôsobilosti
  Profesionálna fyzická príprava študentov
  Univerzita tretieho veku
 • Cena "Európska značka pre jazyky 2015" pre Katedru jazykov
  Pedagógovia Katedry kriminalistiky a forenzných vied publikujú v žurnáloch indexovaných vo Web of Science a SCOPUS
  Katedra vyšetrovania je v zmysle Akčného plánu vlády SR spracovateľom učebných textov a pomôcok na boj s legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a daňovými podvodmi
  Naši pedagógovia sú členmi Medzirezortného expertného orgánu pre boj so zločinnosťou MEKO
  Katedra jazykov vydala pri príležitosti SK PRES anglicko-slovenský frazeologický slovník pre poriadkovú a dopravnú políciu
 • Sme ústrednou vzdelávacou inštitúciou pre policajtov v oblasti kybernetickej bezpečnosti
  Akadémia PZ v Bratislave získala status univerzity.
  25 rokov od založenia Akadémie PZ v Bratislave- 1.október 2017.
  Záujem uchádzačov o štúdium na Akadémii PZ v Bratislave rastie.

Novinky

Prehľad denných výsledkov vedomostného testu PK 2017-2018

19. 06. 2017

Prehľad denných výsledkov vedomostného testu prijímacieho konania na akademický rok 2017-2018     Vedomostný test 12.06.2017 Vedomostn ...

Základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany

16. 05. 2017

  Akadémia Policajného zboru v Bratislave Sklabinská 1, 835 17  Bratislava   Akadémia Policajného zboru v Bratislave na základe udelenia oprávnenia č. 13/2017 MV SR, Prez&iac ...

Restoratívna justícia a systém alternatívnych trestov

15. 05. 2017

  V odborných a akademických kruhoch je „restoratívna justícia a systém alternatívnych trestov“ často krát pertraktovaný, avšak významu týchto term&i ...

Strelecká súťaž a silový trojboj na APZ - 2017

12. 05. 2017

Dňa 03. mája 2017 sa pod záštitou rektorky Akadémie Policajného zboru v Bratislave doc. JUDr. Lucie Kurilovskej, PhD. konal na strelnici MV SR Rača IV. ročník streleckej súťaže o pohár ved& ...

Medzinárodná vedecká videokonferencia s názvom „Kybernetická bezpečnosť ako nový prvok v realizácií opatrení krízového manažmentu“

22. 06. 2017

      Dňa 27.04.2017 sa uskutočnila Medzinárodná vedecká videokonferencia s názvom „Kybernetická bezpečnosť ako nový prvok v realizácií opatrení krí ...

ÚSPEŠNÍ UCHÁDZAČI NA ZAHRANIČNÝ ŠTUDIJNÝ POBYT V RÁMCI PROGRAMU ERASMUS+ V ZIMNOM SEMESTRI AKAD.ROKA 2017/2018

05. 05. 2017

      ÚSPEŠNÍ UCHÁDZAČI – ESTONIAN ACADEMY OF SECURITY SCIENCES, TALLINN - ESTÓNSKO: Meno a priezvisko Študijný program/ročník ...

Táto stránka používa cookies. Viac informácii TU.