• Nový študijný program Bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku pre policajtov
  Rigorózne konanie a titul JUDr. opäť na Akadémii PZ v Bratislave.
  Naši študenti majú možnosť získať osvedčenia odbornej spôsobilosti
  Profesionálna fyzická príprava študentov
  Univerzita tretieho veku
 • Cena "Európska značka pre jazyky 2015" pre Katedru jazykov
  Pedagógovia Katedry kriminalistiky a forenzných vied publikujú v žurnáloch indexovaných vo Web of Science a SCOPUS
  Katedra vyšetrovania je v zmysle Akčného plánu vlády SR spracovateľom učebných textov a pomôcok na boj s legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a daňovými podvodmi
  Naši pedagógovia sú členmi Medzirezortného expertného orgánu pre boj so zločinnosťou MEKO
  Katedra jazykov vydala pri príležitosti SK PRES anglicko-slovenský frazeologický slovník pre poriadkovú a dopravnú políciu
 • Sme ústrednou vzdelávacou inštitúciou pre policajtov v oblasti kybernetickej bezpečnosti
  Akadémia PZ v Bratislave získala status univerzity.
  25 rokov od založenia Akadémie PZ v Bratislave- 1.október 2017.
  Záujem uchádzačov o štúdium na Akadémii PZ v Bratislave rastie.

Novinky

AKTUÁLNE INFORMÁCIE O SPÔSOBE PREDĹŽENIA PLATNOSTI PREUKAZU ŠTUDENTA PRE AKADEMICKÝ ROK 2017/2018

30. 08. 2017

  Preukaz denného študenta ISIC je aktuálne platný už len do 30.9.2017. Po zápise do vyššieho ročníka je potrebné predĺžiť platnosť preukazu, vizuálne aj elektronicky. ...

Národný štipendijný program

30. 08. 2017

Národný štipendijný program Slovenskej republiky na podporu mobilít zverejnil novú výzvu na predkladanie žiadostí o štipendium na študijné, výskumné/umeleck&e ...

Študentské pôžičky z Fondu na podporu vzdelávania

10. 08. 2017

Od 7. 8. 2017 si študenti môžu podať žiadosť o pôžičku z Fondu na podporu vzdelávania. Viac informácií a tlačivo žiadosti o pôžičku na http://www.fnpv.sk .   ...

INFORMÁCIE K ZÁPISOM DO 1. ROČNÍKOV 2017/2018

08. 09. 2017

Denné štúdium 2017/2018 Externé štúdium 2017/2018 ...

HARMONOGRAM ZÁPISOV V AKAD. ROKU 2017/2018

08. 09. 2017

HARMONOGRAM ZÁPISOV V AKADEMICKOM ROKU 2017/2018 ...

HARMONOGRAM ŠT. SÚSTREDENÍ V ZS 2017/2018

10. 10. 2017

HARMONOGRAM ŠTUDIJNÝCH SÚSTREDENÍ EXTERNÝCH ŠTUDENTOV V ZS 2017/2018 ...

Seminár „Napĺňanie potrieb nútených migrantov v 21. storočí“

07. 07. 2017

V dňoch 03.07.2017 až 05.07.2017 Medzinárodná organizácia pre migráciu ako koordinátor Európskej migračnej siete organizovala 5. ročník vzdelávacieho seminára o migrácia &bdquo ...

Táto stránka používa cookies. Viac informácii TU.