• Nový študijný program Bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku pre policajtov
  Rigorózne konanie a titul JUDr. opäť na Akadémii PZ v Bratislave.
  Naši študenti majú možnosť získať osvedčenia odbornej spôsobilosti
  Profesionálna fyzická príprava študentov
  Univerzita tretieho veku
 • Cena "Európska značka pre jazyky 2015" pre Katedru jazykov
  Pedagógovia Katedry kriminalistiky a forenzných vied publikujú v žurnáloch indexovaných vo Web of Science a SCOPUS
  Katedra vyšetrovania je v zmysle Akčného plánu vlády SR spracovateľom učebných textov a pomôcok na boj s legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a daňovými podvodmi
  Naši pedagógovia sú členmi Medzirezortného expertného orgánu pre boj so zločinnosťou MEKO
  Katedra jazykov vydala pri príležitosti SK PRES anglicko-slovenský frazeologický slovník pre poriadkovú a dopravnú políciu
 • Sme ústrednou vzdelávacou inštitúciou pre policajtov v oblasti kybernetickej bezpečnosti
  Akadémia PZ v Bratislave získala status univerzity.
  25 rokov od založenia Akadémie PZ v Bratislave- 1.október 2017.
  Záujem uchádzačov o štúdium na Akadémii PZ v Bratislave rastie.

Novinky

Legendárny volejbalista Štefan Pipa

19. 06. 2017

Mgr. Štefan Pipa pôsobil na Akadémii PZ v Bratislave od jej zriadenia v roku 1992 až do roku 2014. Patrí medzi najväčšie legendy v histórii slovenského volejbalu.  V českosloven ...

Výsledky prijímacieho konania 2017/2018

15. 06. 2018

  Zoznam uchádzačov prijatých na štúdium na Akadémii Policajného zboru v Bratislave v akad. r. 2017/2018   ...

Informácia o panelovej diskusii na tému: Terorizmus, vojny, a iné konflikty a kritické situácie – existenčná hrozba žurnalizmu

14. 06. 2017

                Panelová diskusia na tému: Terorizmus, vojny, a iné konflikty a kritické situácie – existenčná hrozba žurnalizmu sa konala v  ...

25. výročie hlavného kurzu Stredoeurópskej policajnej akadémie (MEPA)

16. 11. 2017

    V dňoch 17. – 19. 5. 2017 sa v hlavnom meste Maďarska uskutočnilo viacero podujatí, ktorými si účastníci pripomenuli uskutočnenie prvého hlavného kurzu MEPA. Ide o jedine ...

Prehľad denných výsledkov vedomostného testu PK 2017-2018

19. 06. 2017

Prehľad denných výsledkov vedomostného testu prijímacieho konania na akademický rok 2017-2018     Vedomostný test 12.06.2017 Vedomostn ...

Základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany

16. 05. 2017

  Akadémia Policajného zboru v Bratislave Sklabinská 1, 835 17  Bratislava   Akadémia Policajného zboru v Bratislave na základe udelenia oprávnenia č. 13/2017 MV SR, Prez&iac ...

Táto stránka používa cookies. Viac informácii TU.