• Nový študijný program Bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku pre policajtov
  Rigorózne konanie a titul JUDr. opäť na Akadémii PZ v Bratislave.
  Naši študenti majú možnosť získať osvedčenia odbornej spôsobilosti
  Profesionálna fyzická príprava študentov
  Univerzita tretieho veku
 • Cena "Európska značka pre jazyky 2015" pre Katedru jazykov
  Pedagógovia Katedry kriminalistiky a forenzných vied publikujú v žurnáloch indexovaných vo Web of Science a SCOPUS
  Katedra vyšetrovania je v zmysle Akčného plánu vlády SR spracovateľom učebných textov a pomôcok na boj s legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a daňovými podvodmi
  Naši pedagógovia sú členmi Medzirezortného expertného orgánu pre boj so zločinnosťou MEKO
  Katedra jazykov vydala pri príležitosti SK PRES anglicko-slovenský frazeologický slovník pre poriadkovú a dopravnú políciu
 • Sme ústrednou vzdelávacou inštitúciou pre policajtov v oblasti kybernetickej bezpečnosti
  Akadémia PZ v Bratislave získala status univerzity.
  25 rokov od založenia Akadémie PZ v Bratislave- 1.október 2017.
  Záujem uchádzačov o štúdium na Akadémii PZ v Bratislave rastie.

Novinky

ERASMUS+ PONUKA - MOBILITA ŠTUDENTOV, UČITEĽOV A OSTATNÝCH ZAMESTNANCOV

18. 09. 2019

      ERASMUS+ PONUKA - MOBILITA ŠTUDENTA na zahraničný študijn& ...

Vzdelávanie príslušníkov Policajného zboru v oblasti prevencie a identifikácie obchodovania s ľuďmi

18. 09. 2019

  Stredná odborná škola Policajného zboru Bratislava dňa 01.04.2017 spustila projekt  s názvom „Vzdelávanie príslušníkov Policajného zboru v oblasti prevencie a i ...

Katedra európskeho integrovaného riadenia hraníc oslávila prvý rok

18. 09. 2019

  Dňa 1. septembra oslávila Katedra európskeho integrovaného riadenia hraníc svoj prvý rok existencie. Pri tejto príležitosti katedra oficiálne sprístupnila diorámu št&aacu ...

Kampaň k problematike obchodovania s ľuďmi

17. 09. 2019

Ministerstvo vnútra SR v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR pripravilo kampaň k problematike obchodovania s ľuďmi, ktorej súčasťou sú aj plagá ...

ŠTUDENTSKÁ PÔŽIČKA

09. 09. 2019

Už tradične môžu študenti vysokoškolského štúdia podať žiadosť o študentskú pôžičku v jednom z dvoch termínov: 15. september 2019 a 31. október 2019. Na ...

OZNAM - Vstup do priestorov športového areálu

09. 09. 2019

Vstup do priestorov športového areálu/posilňovne Akadémie PZ v akademickom roku 2019/2020 (t.j. od 1. 9. 2019 – 31. 8. 2020) bude možný len po zakúpení členského preukazu Š ...

OZNAM - ORGANIZÁCIA VÝUČBY 11. 9. 2019

09. 09. 2019

Z dôvodu slávnostného otvorenia akademického roka 2019/20 a imatrikulácie študentov bude dňa 11. 9. 2019 od 13:30 výučba v študijných odboroch 8.3.1 OOM a 8.3.2 BVSS v bakalárskom ...

Táto stránka používa cookies. Viac informácii TU.