• Nový študijný program Bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku pre policajtov
  Rigorózne konanie a titul JUDr. opäť na Akadémii PZ v Bratislave.
  Naši študenti majú možnosť získať osvedčenia odbornej spôsobilosti
  Profesionálna fyzická príprava študentov
  Univerzita tretieho veku
 • Cena "Európska značka pre jazyky 2015" pre Katedru jazykov
  Pedagógovia Katedry kriminalistiky a forenzných vied publikujú v žurnáloch indexovaných vo Web of Science a SCOPUS
  Katedra vyšetrovania je v zmysle Akčného plánu vlády SR spracovateľom učebných textov a pomôcok na boj s legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a daňovými podvodmi
  Naši pedagógovia sú členmi Medzirezortného expertného orgánu pre boj so zločinnosťou MEKO
  Katedra jazykov vydala pri príležitosti SK PRES anglicko-slovenský frazeologický slovník pre poriadkovú a dopravnú políciu
 • Podpredsedáme riadiacemu výboru Európskej policajnej akadémie CEPOL
  Sme ústrednou vzdelávacou inštitúciou pre policajtov v oblasti kybernetickej bezpečnosti
  Akadémia PZ v Bratislave získala status univerzity.
  25 rokov od založenia Akadémie PZ v Bratislave- 1.október 2017.
  Záujem uchádzačov o štúdium na Akadémii PZ v Bratislave rastie.

Novinky

Ponuka študentských mobilít v rámci programu Erasmus+ 2017/2018

05. 04. 2017

        ERASMUS+ PONUKA - MOBILITA ŠTUDENTA na zahraničný &sca ...

Návšteva z Národnej akadémie štátnej hraničnej služby Ukrajiny Bogdana Chmelnického

09. 06. 2017

  V dňoch 20.03.2017 až 23.03.2017 sme na Katedre policajných vied Akadémie Policajného zboru v Bratislave privítali v rámci projektu „Zdieľanie know-how pre lepšie riadenie schengenskýc ...

Spoločný Európsky Magisterský Program CEPOL na roky 2017-2019

31. 03. 2017

  Invitation Letter Invitation Response ...

Harmonogram štátnych skúšok a obhajob záverečných prác 2016/2017

07. 04. 2017

HARMONOGRAM ŠTÁTNYCH SKÚŠOK A OBHAJOB ZÁVEREČNÝCH PRÁC 2016/2017   Štátne skúšky 2016/2017 Obhajoby záverečn&yacut ...

Pracovná ponuka: "hovorca KR PZ BA"

21. 03. 2017

Vážená kolegyňa  /  Vážený kolega, na základe plánovaných zmien v personálnom obsadení nášho útvaru: Oddelenia komunikácie a preve ...

Informácia z konferencie vedúcich kurzov a organizátorov zo všetkých krajín MEPA

22. 06. 2017

  V dňoch  14. až 16. marca 2017 sa na Slovensku (Tatranská Lomnica) uskutočnila konferencia vedúcich kurzov MEPA pre hraničnú políciu za účelom prípravy programu pre 23. Špeciál ...

Táto stránka používa cookies. Viac informácii TU.