• Nový študijný program Bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku pre policajtov
  Rigorózne konanie a titul JUDr. opäť na Akadémii PZ v Bratislave.
  Naši študenti majú možnosť získať osvedčenia odbornej spôsobilosti
  Profesionálna fyzická príprava študentov
  Univerzita tretieho veku
 • Cena "Európska značka pre jazyky 2015" pre Katedru jazykov
  Pedagógovia Katedry kriminalistiky a forenzných vied publikujú v žurnáloch indexovaných vo Web of Science a SCOPUS
  Katedra vyšetrovania je v zmysle Akčného plánu vlády SR spracovateľom učebných textov a pomôcok na boj s legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a daňovými podvodmi
  Naši pedagógovia sú členmi Medzirezortného expertného orgánu pre boj so zločinnosťou MEKO
  Katedra jazykov vydala pri príležitosti SK PRES anglicko-slovenský frazeologický slovník pre poriadkovú a dopravnú políciu
 • Sme ústrednou vzdelávacou inštitúciou pre policajtov v oblasti kybernetickej bezpečnosti
  Akadémia PZ v Bratislave získala status univerzity.
  25 rokov od založenia Akadémie PZ v Bratislave- 1.október 2017.
  Záujem uchádzačov o štúdium na Akadémii PZ v Bratislave rastie.

Novinky

Kampaň k problematike obchodovania s ľuďmi

17. 09. 2019

Ministerstvo vnútra SR v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR pripravilo kampaň k problematike obchodovania s ľuďmi, ktorej súčasťou sú aj plagá ...

ŠTUDENTSKÁ PÔŽIČKA

09. 09. 2019

Už tradične môžu študenti vysokoškolského štúdia podať žiadosť o študentskú pôžičku v jednom z dvoch termínov: 15. september 2019 a 31. október 2019. Na ...

OZNAM - Vstup do priestorov športového areálu

09. 09. 2019

Vstup do priestorov športového areálu/posilňovne Akadémie PZ v akademickom roku 2019/2020 (t.j. od 1. 9. 2019 – 31. 8. 2020) bude možný len po zakúpení členského preukazu Š ...

OZNAM - ORGANIZÁCIA VÝUČBY 11. 9. 2019

09. 09. 2019

Z dôvodu slávnostného otvorenia akademického roka 2019/20 a imatrikulácie študentov bude dňa 11. 9. 2019 od 13:30 výučba v študijných odboroch 8.3.1 OOM a 8.3.2 BVSS v bakalárskom ...

ZMENA V ORGANIZÁCII DENNÉHO ŠTÚDIA - OZNAM

06. 09. 2019

Akademický senát na svojom zasadnutí dňa 5. 9. 2019 schválil návrh rektorky APZ, ktorým sa ruší povinná účasť na prednáškach pre civilných študentov ...

ROZVRH - OZNAM

05. 09. 2019

Upozorňujeme pedagógov, študentov a účastníkov ďalšieho vzdelávania na Akadémii PZ v Bratislave, že v aktuálnom rozvrhu na ZS 2019/20 došlo k zmene označenia miestnost&iacu ...

Aplikačné aspekty vykonávania služobných zákrokov

12. 08. 2019

Vážená kolegyňa/Vážený kolega touto cestou Vás srdečne pozývame na medzinárodnú vedeckú konferenciu pod názvom: „Aplikačné aspekty vykonávania služobn& ...

Táto stránka používa cookies. Viac informácii TU.