• Nový študijný program Bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku pre policajtov
  Rigorózne konanie a titul JUDr. opäť na Akadémii PZ v Bratislave.
  Naši študenti majú možnosť získať osvedčenia odbornej spôsobilosti
  Profesionálna fyzická príprava študentov
  Univerzita tretieho veku
 • Cena "Európska značka pre jazyky 2015" pre Katedru jazykov
  Pedagógovia Katedry kriminalistiky a forenzných vied publikujú v žurnáloch indexovaných vo Web of Science a SCOPUS
  Katedra vyšetrovania je v zmysle Akčného plánu vlády SR spracovateľom učebných textov a pomôcok na boj s legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a daňovými podvodmi
  Naši pedagógovia sú členmi Medzirezortného expertného orgánu pre boj so zločinnosťou MEKO
  Katedra jazykov vydala pri príležitosti SK PRES anglicko-slovenský frazeologický slovník pre poriadkovú a dopravnú políciu
 • Sme ústrednou vzdelávacou inštitúciou pre policajtov v oblasti kybernetickej bezpečnosti
  Akadémia PZ v Bratislave získala status univerzity.
  25 rokov od založenia Akadémie PZ v Bratislave- 1.október 2017.
  Záujem uchádzačov o štúdium na Akadémii PZ v Bratislave rastie.

Novinky

Restoratívna justícia a systém alternatívnych trestov

15. 05. 2017

  V odborných a akademických kruhoch je „restoratívna justícia a systém alternatívnych trestov“ často krát pertraktovaný, avšak významu týchto term&i ...

Strelecká súťaž a silový trojboj na APZ - 2017

12. 05. 2017

Dňa 03. mája 2017 sa pod záštitou rektorky Akadémie Policajného zboru v Bratislave doc. JUDr. Lucie Kurilovskej, PhD. konal na strelnici MV SR Rača IV. ročník streleckej súťaže o pohár ved& ...

Medzinárodná vedecká videokonferencia s názvom „Kybernetická bezpečnosť ako nový prvok v realizácií opatrení krízového manažmentu“

22. 06. 2017

      Dňa 27.04.2017 sa uskutočnila Medzinárodná vedecká videokonferencia s názvom „Kybernetická bezpečnosť ako nový prvok v realizácií opatrení krí ...

ÚSPEŠNÍ UCHÁDZAČI NA ZAHRANIČNÝ ŠTUDIJNÝ POBYT V RÁMCI PROGRAMU ERASMUS+ V ZIMNOM SEMESTRI AKAD.ROKA 2017/2018

05. 05. 2017

      ÚSPEŠNÍ UCHÁDZAČI – ESTONIAN ACADEMY OF SECURITY SCIENCES, TALLINN - ESTÓNSKO: Meno a priezvisko Študijný program/ročník ...

Informácia z kampane Dobrák od kosti 2017

03. 05. 2017

Fotogaléria Dobrák od kosti 2017 Akadémia Policajného zboru sa aj tento rok dňa 20.4.2017 zapojila do kampane „Dobrák od kosti“, ktorá je pokračovaním kampane „Máte slinu& ...

Táto stránka používa cookies. Viac informácii TU.