• Nový študijný program Bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku pre policajtov
  Rigorózne konanie a titul JUDr. opäť na Akadémii PZ v Bratislave.
  Naši študenti majú možnosť získať osvedčenia odbornej spôsobilosti
  Profesionálna fyzická príprava študentov
  Univerzita tretieho veku
 • Cena "Európska značka pre jazyky 2015" pre Katedru jazykov
  Pedagógovia Katedry kriminalistiky a forenzných vied publikujú v žurnáloch indexovaných vo Web of Science a SCOPUS
  Katedra vyšetrovania je v zmysle Akčného plánu vlády SR spracovateľom učebných textov a pomôcok na boj s legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a daňovými podvodmi
  Naši pedagógovia sú členmi Medzirezortného expertného orgánu pre boj so zločinnosťou MEKO
  Katedra jazykov vydala pri príležitosti SK PRES anglicko-slovenský frazeologický slovník pre poriadkovú a dopravnú políciu
 • Sme ústrednou vzdelávacou inštitúciou pre policajtov v oblasti kybernetickej bezpečnosti
  Akadémia PZ v Bratislave získala status univerzity.
  25 rokov od založenia Akadémie PZ v Bratislave- 1.október 2017.
  Záujem uchádzačov o štúdium na Akadémii PZ v Bratislave rastie.

Novinky

Informácia z vedeckej konferencie „Aktuálne otázky riešenia problémov bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky v Žilinskom kraji“

31. 01. 2017

      Katedra policajných vied sa dňa 27. 10. 2016 zúčastnila na vedeckej konferencii s medzinárodnou účasťou s názvom AKTUÁLNE OTÁZKY RIEŠENIA PROBLÉMOV B ...

Druhé miesto pre mjr. Mgr. Petru Ferenčíkovú, PhD. z Majstrovstiev MV SR v triatlone

07. 12. 2016

    Dňa 16.7.2016 sa uskutočnili majstrovstvá MV SR v triatlone, ktoré boli súčasťou triatlonových pretekov Oravaman. Akadémiu PZ reprezentovala mjr. Mgr. Petra Ferenčíková, PhD. z Kat ...

ZÁPIS ŠTUDENTOV 2016/2017

11. 07. 2016

ZÁPIS ŠTUDENTOV 2016/2017 ...

Výsledky prijímacieho konania 2016/2017

18. 07. 2016

  Zoznam uchádzačov prijatých na štúdium na Akadémii Policajného zboru v Bratislave v akad. r. 2016/2017   ...

Nová ponuka doktorandského štúdia študijného odboru 8.3.2 Bezpečnostné verejno-správne služby

07. 12. 2016

  Akadémia Policajného zboru v Bratislave otvára v akademickom roku 2016/2017 pre záujemcov štúdium v novoakreditovanom študijnom programe Bezpečnostnoprávne služby vo ver ...

Prehľad denných výsledkov vedomostného testu PK 2016-2017

11. 07. 2016

Prehľad denných výsledkov vedomostného testu prijímacieho konania na akademický rok 2016-2017     Vedomostný test 13.06.2016 Vedomostn ...

Táto stránka používa cookies. Viac informácii TU.