• Nový študijný program Bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku pre policajtov
  Rigorózne konanie a titul JUDr. opäť na Akadémii PZ v Bratislave.
  Naši študenti majú možnosť získať osvedčenia odbornej spôsobilosti
  Profesionálna fyzická príprava študentov
  Univerzita tretieho veku
 • Cena "Európska značka pre jazyky 2015" pre Katedru jazykov
  Pedagógovia Katedry kriminalistiky a forenzných vied publikujú v žurnáloch indexovaných vo Web of Science a SCOPUS
  Katedra vyšetrovania je v zmysle Akčného plánu vlády SR spracovateľom učebných textov a pomôcok na boj s legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a daňovými podvodmi
  Naši pedagógovia sú členmi Medzirezortného expertného orgánu pre boj so zločinnosťou MEKO
  Katedra jazykov vydala pri príležitosti SK PRES anglicko-slovenský frazeologický slovník pre poriadkovú a dopravnú políciu
 • Sme ústrednou vzdelávacou inštitúciou pre policajtov v oblasti kybernetickej bezpečnosti
  Akadémia PZ v Bratislave získala status univerzity.
  25 rokov od založenia Akadémie PZ v Bratislave- 1.október 2017.
  Záujem uchádzačov o štúdium na Akadémii PZ v Bratislave rastie.

Novinky

Informácia z odbornej konferencie - Práva a potreby obetí trestných činov

13. 03. 2017

  Obete trestných činov si zaslúžia našu veľkú pozornosť a preto je potrebné klásť dôraz na ich práva a potreby. Európsky deň obetí, kedy si pripomíname ...

Informácia o prednáške A.Ilić z University of Belgrade

10. 03. 2017

Dňa 1. februára 2017 sme na pôde Akadémie Policajného zboru v Bratislave privítali zahraničnú hosťku Aleksandru Ilić z University of Belgrade (Faculty of Security Studies). Jej predná&scar ...

Petra Ferenčíková opäť bodovala v zimnom triatlone

07. 03. 2017

19. februára 2017 sa uskutočnilo 3. kolo Slovenského pohára v zimnom triatlone na Králikoch. Na trati, ktorá pozostávala z 3 km behu, 6 km horskej cyklistiky a 6 km behu na bežkách, pretekala aj mjr. ...

Reprezentovanie Akadémie PZ v brannom lyžovaní

07. 03. 2017

V dňoch 8. až 10. februára 2017 sa uskutočnili preteky „Majstrovstvá útvarov MV SR a PZ v brannom lyžovaní za rok 2017“ v Osrblí. Akadémiu Policajného zboru reprezentoval ...

Informácia o pedagogickej mobilite Mgr. Kristýny Mlezivovej a JUDr. Zdeňka Fialu, PhD. z katedry verejnej správy Policajnej akadémie Českej republiky, v rámci programu ERASMUS+, na Akadémii Policajného zboru v Bratislave

22. 06. 2017

        V dňoch 13.02.-17.02.2017 absolvovali na pôde Akadémie Policajného zboru v Bratislave, v rámci výmenného programu Erasmus+, pedagogickú mobilitu Mgr. Kris ...

Získajte Microsoft Office zadarmo!

28. 02. 2017

Cieľom všetkých pedagógov na Akadémii Policajného zboru v Bratislave je spoločný – pomôcť pripraviť študentov pre budúcnosť najlepšie, ako je možné. Preto sme rad ...

SÚBOR OTÁZOK VEDOMOSTNÉHO TESTU

19. 06. 2017

Vážení záujemcovia o štúdium na Akadémii Policajného zboru v Bratislave. Súčasťou prijímacieho konania na bakalárske štúdium v študijných ...

Táto stránka používa cookies. Viac informácii TU.