• Nový študijný program Bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku pre policajtov
  Rigorózne konanie a titul JUDr. opäť na Akadémii PZ v Bratislave.
  Naši študenti majú možnosť získať osvedčenia odbornej spôsobilosti
  Profesionálna fyzická príprava študentov
  Univerzita tretieho veku
 • Cena "Európska značka pre jazyky 2015" pre Katedru jazykov
  Pedagógovia Katedry kriminalistiky a forenzných vied publikujú v žurnáloch indexovaných vo Web of Science a SCOPUS
  Katedra vyšetrovania je v zmysle Akčného plánu vlády SR spracovateľom učebných textov a pomôcok na boj s legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a daňovými podvodmi
  Naši pedagógovia sú členmi Medzirezortného expertného orgánu pre boj so zločinnosťou MEKO
  Katedra jazykov vydala pri príležitosti SK PRES anglicko-slovenský frazeologický slovník pre poriadkovú a dopravnú políciu
 • Sme ústrednou vzdelávacou inštitúciou pre policajtov v oblasti kybernetickej bezpečnosti
  Akadémia PZ v Bratislave získala status univerzity.
  25 rokov od založenia Akadémie PZ v Bratislave- 1.október 2017.
  Záujem uchádzačov o štúdium na Akadémii PZ v Bratislave rastie.

Novinky

ZÁPIS ŠTUDENTOV 2016/2017

11. 07. 2016

ZÁPIS ŠTUDENTOV 2016/2017 ...

Výsledky prijímacieho konania 2016/2017

18. 07. 2016

  Zoznam uchádzačov prijatých na štúdium na Akadémii Policajného zboru v Bratislave v akad. r. 2016/2017   ...

Nová ponuka doktorandského štúdia študijného odboru 8.3.2 Bezpečnostné verejno-správne služby

07. 12. 2016

  Akadémia Policajného zboru v Bratislave otvára v akademickom roku 2016/2017 pre záujemcov štúdium v novoakreditovanom študijnom programe Bezpečnostnoprávne služby vo ver ...

Prehľad denných výsledkov vedomostného testu PK 2016-2017

11. 07. 2016

Prehľad denných výsledkov vedomostného testu prijímacieho konania na akademický rok 2016-2017     Vedomostný test 13.06.2016 Vedomostn ...

1. ročník vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou - Sebaobrana a jej súčasné uplatňovanie v praxi

07. 12. 2016

  Katedra telesnej výchovy a športu zorganizovala dňa 24.5. 2016 prvý ročník vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou s názvom „Sebaobrana a jej súčasne ...

Táto stránka používa cookies. Viac informácii TU.