• Nový študijný program Bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku pre policajtov
  Rigorózne konanie a titul JUDr. opäť na Akadémii PZ v Bratislave.
  Naši študenti majú možnosť získať osvedčenia odbornej spôsobilosti
  Profesionálna fyzická príprava študentov
  Univerzita tretieho veku
 • Cena "Európska značka pre jazyky 2015" pre Katedru jazykov
  Pedagógovia Katedry kriminalistiky a forenzných vied publikujú v žurnáloch indexovaných vo Web of Science a SCOPUS
  Katedra vyšetrovania je v zmysle Akčného plánu vlády SR spracovateľom učebných textov a pomôcok na boj s legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a daňovými podvodmi
  Naši pedagógovia sú členmi Medzirezortného expertného orgánu pre boj so zločinnosťou MEKO
  Katedra jazykov vydala pri príležitosti SK PRES anglicko-slovenský frazeologický slovník pre poriadkovú a dopravnú políciu
 • Podpredsedáme riadiacemu výboru Európskej policajnej akadémie CEPOL
  Sme ústrednou vzdelávacou inštitúciou pre policajtov v oblasti kybernetickej bezpečnosti
  Akadémia PZ v Bratislave získala status univerzity.
  25 rokov od založenia Akadémie PZ v Bratislave- 1.október 2017.
  Záujem uchádzačov o štúdium na Akadémii PZ v Bratislave rastie.

Novinky

Harmonogram štátnych skúšok a obhajob záverečných prác 2016/2017

07. 04. 2017

HARMONOGRAM ŠTÁTNYCH SKÚŠOK A OBHAJOB ZÁVEREČNÝCH PRÁC 2016/2017   Štátne skúšky 2016/2017 Obhajoby záverečn&yacut ...

Pracovná ponuka: "hovorca KR PZ BA"

21. 03. 2017

Vážená kolegyňa  /  Vážený kolega, na základe plánovaných zmien v personálnom obsadení nášho útvaru: Oddelenia komunikácie a preve ...

Informácia z konferencie vedúcich kurzov a organizátorov zo všetkých krajín MEPA

22. 06. 2017

  V dňoch  14. až 16. marca 2017 sa na Slovensku (Tatranská Lomnica) uskutočnila konferencia vedúcich kurzov MEPA pre hraničnú políciu za účelom prípravy programu pre 23. Špeciál ...

PRIJÍMACIE KONANIE 2017/2018 - EXTERNÉ ŠTÚDIUM 8.3.2 BVSS

15. 03. 2017

  Záujemcom o externé štúdium študijného odboru 8.3.2 bezpečnostné verejno-správne služby oznamujeme, že uchádzači o uvedené štúdium v akademickom roku ...

OZNAM - ZRUŠENIE VÝUČBY

15. 03. 2017

V dňoch 27. 03. 2017 - 04. 04. 2017 bude z dôvodu realizácie prijímacieho konania zrušená výučba v priestoroch telocvične a športového areálu Akadémie PZ v Br ...

Informácia z odbornej konferencie - Práva a potreby obetí trestných činov

13. 03. 2017

  Obete trestných činov si zaslúžia našu veľkú pozornosť a preto je potrebné klásť dôraz na ich práva a potreby. Európsky deň obetí, kedy si pripomíname ...

Táto stránka používa cookies. Viac informácii TU.