• Nový študijný program Bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku pre policajtov
  Rigorózne konanie a titul JUDr. opäť na Akadémii PZ v Bratislave.
  Naši študenti majú možnosť získať osvedčenia odbornej spôsobilosti
  Profesionálna fyzická príprava študentov
  Univerzita tretieho veku
 • Cena "Európska značka pre jazyky 2015" pre Katedru jazykov
  Pedagógovia Katedry kriminalistiky a forenzných vied publikujú v žurnáloch indexovaných vo Web of Science a SCOPUS
  Katedra vyšetrovania je v zmysle Akčného plánu vlády SR spracovateľom učebných textov a pomôcok na boj s legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a daňovými podvodmi
  Naši pedagógovia sú členmi Medzirezortného expertného orgánu pre boj so zločinnosťou MEKO
  Katedra jazykov vydala pri príležitosti SK PRES anglicko-slovenský frazeologický slovník pre poriadkovú a dopravnú políciu
 • Podpredsedáme riadiacemu výboru Európskej policajnej akadémie CEPOL
  Sme ústrednou vzdelávacou inštitúciou pre policajtov v oblasti kybernetickej bezpečnosti
  Akadémia PZ v Bratislave získala status univerzity.
  25 rokov od založenia Akadémie PZ v Bratislave- 1.október 2017.
  Záujem uchádzačov o štúdium na Akadémii PZ v Bratislave rastie.

Novinky

Získajte Microsoft Office zadarmo!

28. 02. 2017

Cieľom všetkých pedagógov na Akadémii Policajného zboru v Bratislave je spoločný – pomôcť pripraviť študentov pre budúcnosť najlepšie, ako je možné. Preto sme rad ...

Voľné tabuľkové miesta na Úrade pre ochranu ústavných činiteľov a diplomatických misií MV SR.

21. 02. 2017

    Výberové konanie na voľné tabuľkové miesta na Úrade pre ochranu ústavných činiteľov a diplomatických misií MV SR.  Riaditeľ Úradu pre ochranu ústav ...

DEŇ PRE BEZPEČNEJŠÍ INTERNET a CENTRUM PREVENCIE INTERNETOVEJ ZÁVISLOSTI - otvorenie

14. 02. 2017

  Každoročne si 8. februára pripomíname Deň pre bezpečnejší internet (ktorého zmyslom je upozornenie na ochranu súkromných údajov na internete, najmä na webových strá ...

SÚBOR OTÁZOK VEDOMOSTNÉHO TESTU

19. 06. 2017

Vážení záujemcovia o štúdium na Akadémii Policajného zboru v Bratislave. Súčasťou prijímacieho konania na bakalárske štúdium v študijných ...

Predbežný zápis PVP1/VP na a. r. 2017/2018

01. 02. 2017

Podľa čl. 19 ods. 4 Študijného poriadku Akadémie PZ v Bratislave vykoná v priebehu akademického roka študent I. a II. ročníka Bc. stupňa štúdia I. ročníka Mgr. stupňa ...

PRIHLÁŠKY NA ŠTÚDIUM 8.3.1 ochrana osôb a majetku

15. 02. 2017

Záujemcom  z radov civilných uchádzačov o štúdium študijného odboru na Akadémii Policajného zboru v Bratislave 8.3.1 ochrana osôb a majetku oznamujeme, že prijí ...

mjr. Mgr. Petra Ferenčíková, PhD. získala prvé miesto v zimnom triatlone v Krušetnici

20. 01. 2017

  Dňa 15.1.2017 sa uskutočnilo 1. kolo Slovenského pohára v zimnom triatlone v Krušetnici. Zúčastnila sa ho aj mjr. Mgr. Petra Ferenčíková, PhD. z Katedry jazykov A PZ. V ženskej kategórii n ...

Táto stránka používa cookies. Viac informácii TU.