• Nový študijný program Bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku pre policajtov
  Rigorózne konanie a titul JUDr. opäť na Akadémii PZ v Bratislave.
  Naši študenti majú možnosť získať osvedčenia odbornej spôsobilosti
  Profesionálna fyzická príprava študentov
  Univerzita tretieho veku
 • Cena "Európska značka pre jazyky 2015" pre Katedru jazykov
  Pedagógovia Katedry kriminalistiky a forenzných vied publikujú v žurnáloch indexovaných vo Web of Science a SCOPUS
  Katedra vyšetrovania je v zmysle Akčného plánu vlády SR spracovateľom učebných textov a pomôcok na boj s legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a daňovými podvodmi
  Naši pedagógovia sú členmi Medzirezortného expertného orgánu pre boj so zločinnosťou MEKO
  Katedra jazykov vydala pri príležitosti SK PRES anglicko-slovenský frazeologický slovník pre poriadkovú a dopravnú políciu
 • Sme ústrednou vzdelávacou inštitúciou pre policajtov v oblasti kybernetickej bezpečnosti
  Akadémia PZ v Bratislave získala status univerzity.
  25 rokov od založenia Akadémie PZ v Bratislave- 1.október 2017.
  Záujem uchádzačov o štúdium na Akadémii PZ v Bratislave rastie.

Novinky

OZNAM ŠO - Harmonogram organizácie LS 2018/2019

29. 01. 2019

Harmonogram organizácie LS 2018/2019 ...

Deň otvorených dverí 2018 - fotogaléria

18. 12. 2018

Takmer 700 hostí nás poctilo svojou návštevou počas Dňa otvorených dverí 2018 a prezrelo si priestory prednáškových miestností, učební, športového areálu, ...

OZNAM ŠO - Harmonogram študijných sústredení externých študentov v LS 2018/2019

11. 12. 2018

Harmonogram študijných sústredení externých študentov v LS 2018/2019 ...

Kurz pilotovania UAV

28. 11. 2018

Katedra európskeho integrovaného riadenia hraníc Akadémie Policajného zboru v Bratislave už druhýkrát realizuje projekt „Kurz pilotovania UAV“, ktorý sa uskutoční v priestor ...

Prednášali o drogovej kriminalite i prevencii

24. 11. 2018

     Dňa 20. novembra 2018 v rámci Študentských dní nitrianskych univerzít Katedra sociálnej práce a sociálnych vied Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva Un ...

V dňoch 13. - 15. novembra 2018 sa uskutočnilo zasadnutie predsedníctva MEPA.

24. 11. 2018

         Zasadnutie otvorila pani riaditeľka zahraničného odboru mjr. Mgr. Ingrid Weissová, ktorá následne uviedla pani rektorku Dr. h. c. prof. JUDr. Luciu Kurilovskú, PhD. a ...

Konferencia TechNet 2018 v Taliansku "Situačné povedomie - od senzorov až po analýzu dát - nové technológie zhromažďovania, šírenia, zdieľania a analýzy údajov“

24. 11. 2018

    Miesto konania: „Hilton Sorrento Palace, Sorrento, Italy“      TechNet Europe je druhou najväčšou každoročnou akciou AFCEA v Európe. Táto konferencia podporuje prí ...

Táto stránka používa cookies. Viac informácii TU.