• Nový študijný program Bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku pre policajtov
  Rigorózne konanie a titul JUDr. opäť na Akadémii PZ v Bratislave.
  Naši študenti majú možnosť získať osvedčenia odbornej spôsobilosti
  Profesionálna fyzická príprava študentov
  Univerzita tretieho veku
 • Cena "Európska značka pre jazyky 2015" pre Katedru jazykov
  Pedagógovia Katedry kriminalistiky a forenzných vied publikujú v žurnáloch indexovaných vo Web of Science a SCOPUS
  Katedra vyšetrovania je v zmysle Akčného plánu vlády SR spracovateľom učebných textov a pomôcok na boj s legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a daňovými podvodmi
  Naši pedagógovia sú členmi Medzirezortného expertného orgánu pre boj so zločinnosťou MEKO
  Katedra jazykov vydala pri príležitosti SK PRES anglicko-slovenský frazeologický slovník pre poriadkovú a dopravnú políciu
 • Sme ústrednou vzdelávacou inštitúciou pre policajtov v oblasti kybernetickej bezpečnosti
  Akadémia PZ v Bratislave získala status univerzity.
  25 rokov od založenia Akadémie PZ v Bratislave- 1.október 2017.
  Záujem uchádzačov o štúdium na Akadémii PZ v Bratislave rastie.

Novinky

VEDECKÁ KONFERENCIA VYŠETROVANIE A DOKAZOVANIE PROSTREDNÍCTVOM ŠPECIFICKÝCH DÔKAZNÝCH PROSTRIEDKOV

19. 04. 2021

      Katedra vyšetrovania Akadémie Policajného zboru v Bratislave si Vás a Vašich kolegov dovoľuje pozvať na vedeckú online konferenciu s názvom: „Vyšetrovanie a doka ...

Opatrenie rektorky APZ BA o organizácii a zabezpečení realizácie semestrálnych skúšok a hodnotení v letnom semestri 2020/21

25. 06. 2021

Opatrenie rektorky Akadémie Policajného zboru v Bratislave o organizácii a zabezpečení realizácie semestrálnych skúšok a hodnotení v letnom semestri 2020/21 na Akadémii PZ v B ...

OPATRENIE REKTORKY 38/2021 K OBHAJOBÁM ZP A ŠTÁTNYM SKÚŠKAM 2020/21

25. 06. 2021

Opatrenie rektorky 38/2021 k obhajobám ZP a Štátnym skúškam 2020/21 ...

REKTORSKÉ VOĽNO V DŇOCH 01.04. 2021 - 06.04.2021

25. 06. 2021

V súvislosti s blížiacimi sa sviatkami Veľkej noci udeľuje rektorka Akadémie Policajného zboru v Bratislave študentom denného a externého štúdia na dni 01. apríla 2021 (&scaron ...

OZNAM ŠO - ZÁPIS PVP A VP NA AKAD. ROK 2021/22

25. 06. 2021

Zápis PVP a VP 2021/22 ...

Táto stránka používa cookies. Viac informácii TU.