• Nový študijný program Bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku pre policajtov
  Rigorózne konanie a titul JUDr. opäť na Akadémii PZ v Bratislave.
  Naši študenti majú možnosť získať osvedčenia odbornej spôsobilosti
  Profesionálna fyzická príprava študentov
  Univerzita tretieho veku
 • Cena "Európska značka pre jazyky 2015" pre Katedru jazykov
  Pedagógovia Katedry kriminalistiky a forenzných vied publikujú v žurnáloch indexovaných vo Web of Science a SCOPUS
  Katedra vyšetrovania je v zmysle Akčného plánu vlády SR spracovateľom učebných textov a pomôcok na boj s legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a daňovými podvodmi
  Naši pedagógovia sú členmi Medzirezortného expertného orgánu pre boj so zločinnosťou MEKO
  Katedra jazykov vydala pri príležitosti SK PRES anglicko-slovenský frazeologický slovník pre poriadkovú a dopravnú políciu
 • Sme ústrednou vzdelávacou inštitúciou pre policajtov v oblasti kybernetickej bezpečnosti
  Akadémia PZ v Bratislave získala status univerzity.
  25 rokov od založenia Akadémie PZ v Bratislave- 1.október 2017.
  Záujem uchádzačov o štúdium na Akadémii PZ v Bratislave rastie.

Novinky

Workshop pre prekladateľov a implementáciu Frontexu – Spoločné učebné osnovy strednej úrovne CCC ML pre pobrežnú a pohraničnú stráž

22. 10. 2019

Pracovník Katedry európskeho integrovaného riadenia hraníc JUDr. Tomáš Škrinár  a pracovníčka Katedry jazykov Mgr. Andrea Dobiášová sa dňa 23.09.2019 až ...

NOVÉ - Štúdium vo forme kadet PZ

16. 01. 2020

Akadémia Policajného zboru v Bratislave oznamuje záujemcom o štúdium, že v akademickom roku 2020/2021 otvára pre civilných uchádzačov možnosť štúdia v štá ...

Omšenie - fotogaléria

14. 10. 2019

Pod záštitou rektorky Akadémie Policajného zboru v Bratislave Dr. h. c. prof. JUDr. Lucie Kurilovskej, PhD., viceprezidenta Policajného zboru gen. Mgr. Róberta Bozalku a s podporou Agentú ...

OZNAM - Rektorské voľno

11. 10. 2019

Oznamujeme študentom denného a externého štúdia Akadémie Policajného zboru v Bratislave, že na dni 31. októbra a 2. novembra 2019 (štvrtok, sobota) udeľuje rektorka Akadémie Poli ...

Inšpiratívny generál Štefánik

10. 10. 2019

Ministerstvo obrany SR vyhlásilo už 15. ročník literárnej súťaže pre študentov stredných a vysokých škôl. Jej témou je „Inšpiratívny generál ...

SKÚŠOBNÁ NOVINKA V PORTFÓLIU KNIŽNIČNÝCH SLUŽIEB

08. 10. 2019

Dobrý deň, Rady by sme Vás oboznámili so skúšobnou novinkou v portfóliu našich knižničných služieb. Jedná sa o skúšobný prístup k 4 da ...

Táto stránka používa cookies. Viac informácii TU.