• Nový študijný program Bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku pre policajtov
  Rigorózne konanie a titul JUDr. opäť na Akadémii PZ v Bratislave.
  Naši študenti majú možnosť získať osvedčenia odbornej spôsobilosti
  Profesionálna fyzická príprava študentov
  Univerzita tretieho veku
 • Cena "Európska značka pre jazyky 2015" pre Katedru jazykov
  Pedagógovia Katedry kriminalistiky a forenzných vied publikujú v žurnáloch indexovaných vo Web of Science a SCOPUS
  Katedra vyšetrovania je v zmysle Akčného plánu vlády SR spracovateľom učebných textov a pomôcok na boj s legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a daňovými podvodmi
  Naši pedagógovia sú členmi Medzirezortného expertného orgánu pre boj so zločinnosťou MEKO
  Katedra jazykov vydala pri príležitosti SK PRES anglicko-slovenský frazeologický slovník pre poriadkovú a dopravnú políciu
 • Podpredsedáme riadiacemu výboru Európskej policajnej akadémie CEPOL
  Sme ústrednou vzdelávacou inštitúciou pre policajtov v oblasti kybernetickej bezpečnosti
  Akadémia PZ v Bratislave získala status univerzity.
  25 rokov od založenia Akadémie PZ v Bratislave- 1.október 2017.
  Záujem uchádzačov o štúdium na Akadémii PZ v Bratislave rastie.

Novinky

Informácie k prijímaciemu konaniu 2017/2018

15. 02. 2017

  Všeobecné informácie   Štúdium na Akadémii Policajného zboru v Bratislave v akademickom roku 2017/2018      Akadémia Policaj ...

Akademická kvapka krvi 2016

15. 11. 2016

Poučenie darca krvi ...

Informácia o pedagogickej mobilite pani docentky Aurelije Pūraitė z Mykolas Romeris univerzity vo Vilniuse v rámci programu ERASMUS +

31. 01. 2017

      Akadémia Policajného zboru hosťovala v dňoch 20.-21.10.2016 pani docentku Aureliju Pūraitė- expertky na ľudské práva, ktorá absolvovala svoju  pedagogickú mobilitu na p& ...

6. virtuálna konferencia s medzinárodnou účasťou SECURITY – SECURITY THREATS AND CHALLENGES OF THE GLOBAL WORLD

08. 11. 2016

    AKADÉMIA POLICAJNÉHO ZBORU V BRATISLAVE Katedra informatiky a manažmentu   pod záštitou rektorky akadémie doc. JUDr. Lucie KURILOVSKEJ, PhD. a   POLICEJNÍ AKADEMIE ČESK&Eacu ...

Informácia z vedeckej konferencie „Aktuálne otázky riešenia problémov bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky v Žilinskom kraji“

31. 01. 2017

      Katedra policajných vied sa dňa 27. 10. 2016 zúčastnila na vedeckej konferencii s medzinárodnou účasťou s názvom AKTUÁLNE OTÁZKY RIEŠENIA PROBLÉMOV B ...

Literárna súťaž MO SR 2016

26. 10. 2016

Minister obrany SR Peter Gajdoš vyhlasuje 12. ročník literárnej súťaže pre študentov stredných a vysokých škôl na tému: Národná hrdosť a vlastenectvo v dobe &quo ...

ÚSPEŠNÍ UCHÁDZAČI V RÁMCI PROGRAMU ERASMUS+ V LETNOM SEMESTRI AKAD.ROKA 2016/2017

25. 10. 2016

    ÚSPEŠNÍ UCHÁDZAČI   V RÁMCI  PROGRAMU ERASMUS+  V LETNOM SEMESTRI AKAD.ROKA 2016/2017- študentské mobility, pedagogické a nepedagogické mobi ...

Táto stránka používa cookies. Viac informácii TU.