• Nový študijný program Bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku pre policajtov
  Rigorózne konanie a titul JUDr. opäť na Akadémii PZ v Bratislave.
  Naši študenti majú možnosť získať osvedčenia odbornej spôsobilosti
  Profesionálna fyzická príprava študentov
  Univerzita tretieho veku
 • Cena "Európska značka pre jazyky 2015" pre Katedru jazykov
  Pedagógovia Katedry kriminalistiky a forenzných vied publikujú v žurnáloch indexovaných vo Web of Science a SCOPUS
  Katedra vyšetrovania je v zmysle Akčného plánu vlády SR spracovateľom učebných textov a pomôcok na boj s legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a daňovými podvodmi
  Naši pedagógovia sú členmi Medzirezortného expertného orgánu pre boj so zločinnosťou MEKO
  Katedra jazykov vydala pri príležitosti SK PRES anglicko-slovenský frazeologický slovník pre poriadkovú a dopravnú políciu
 • Sme ústrednou vzdelávacou inštitúciou pre policajtov v oblasti kybernetickej bezpečnosti
  Akadémia PZ v Bratislave získala status univerzity.
  25 rokov od založenia Akadémie PZ v Bratislave- 1.október 2017.
  Záujem uchádzačov o štúdium na Akadémii PZ v Bratislave rastie.

Novinky

Konferencia: Aktuálne výzvy kybernetickej bezpečnosti (špeciálny ročník 2020)

10. 11. 2020

Vážená pani, vážený pán,  bezpečnosť a ochrana pred kybernetickými hrozbami predstavuje s nárastom využívania moderných informačných a komunikačných systé ...

Týždeň vedy a techniky

10. 11. 2020

Týždeň vedy a techniky 2020   Prelistujte si prezentáciu nášho tímu na tému:   Núdzový stav – krízové riadenie v spoločnosti   V prípade ot ...

REKTORSKÉ VOĽNO 16.11. 2020

09. 11. 2020

V súvislosti s blížiacim sa sviatkom študentov udeľuje rektorka Akadémie PZ v Bratislave civilným študentom denného a externého štúdia na deň 16. novembra 2020 (pondelok) rekto ...

ŠTUDUJ AKO KADET NA AKADÉMII PZ V BRATISLAVE 2022/23

16. 12. 2021

ŠTUDOVAŤ NA VŠ? STAŤ SA KADETOM? POMÁHAŤ A CHRÁNIŤ?   Tvojim prvým krokom k tomu je ELEKTRONICKÁ PRIHLÁŠKA https://www.akademiapz.sk/sluzby/mais/uchadzac na denné bakal&a ...

Habilitačná prednáška

27. 10. 2020

Dňa 25.11. 2020 o 14:00 h sa uskutoční na Akadémii Policajného zboru v Bratislave (Sklabinská ul. č 1) habilitačná prednáška JUDr. Miriam Odlerovej, PhD. (Akadémia Policajného zboru v ...

POZVÁNKA - VIRTUÁLNA KONFERENCIA KKP

26. 10. 2020

Katedra kriminálnej polície Akadémie PZ v Bratislave v spolupráci s úradom kriminálnej polície P PZ SR organizuje virtuálnu medzinárodnú konferenciu pod názvom „Odh ...

Opatrenie rektorky APZ BA o organizácii prezenčných týždňov výučby denného bakalárskeho štúdia do konca ZS 2020/2021

17. 12. 2020

Opatrenie rektorky Akadémie Policajného zboru v Bratislave o organizácii prezenčných týždňov výučby denného bakalárskeho štúdia do konca výučbovej časti zimného ...

Táto stránka používa cookies. Viac informácii TU.