• Nový študijný program Bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku pre policajtov
  Rigorózne konanie a titul JUDr. opäť na Akadémii PZ v Bratislave.
  Naši študenti majú možnosť získať osvedčenia odbornej spôsobilosti
  Profesionálna fyzická príprava študentov
  Univerzita tretieho veku
 • Cena "Európska značka pre jazyky 2015" pre Katedru jazykov
  Pedagógovia Katedry kriminalistiky a forenzných vied publikujú v žurnáloch indexovaných vo Web of Science a SCOPUS
  Katedra vyšetrovania je v zmysle Akčného plánu vlády SR spracovateľom učebných textov a pomôcok na boj s legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a daňovými podvodmi
  Naši pedagógovia sú členmi Medzirezortného expertného orgánu pre boj so zločinnosťou MEKO
  Katedra jazykov vydala pri príležitosti SK PRES anglicko-slovenský frazeologický slovník pre poriadkovú a dopravnú políciu
 • Sme ústrednou vzdelávacou inštitúciou pre policajtov v oblasti kybernetickej bezpečnosti
  Akadémia PZ v Bratislave získala status univerzity.
  25 rokov od založenia Akadémie PZ v Bratislave- 1.október 2017.
  Záujem uchádzačov o štúdium na Akadémii PZ v Bratislave rastie.

Novinky

Pozvánka - "Trendy rozvoja súkromnej bezpečnosti v krajinách V4"

15. 02. 2019

Stručná charakteristika podujatia: Vzhľadom na súčasný vývoj vo svete v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia,  majetku a plnohodnotného života spoločnosti je potrebné kvalitatívne ...

OZNAM ŠO - Odovzdávanie záverečných prác 2018/2019

13. 02. 2019

Záverečné práce budú študenti bakalárskeho a magisterského štúdia na Akadémii PZ v Bratislave v akademickom roku 2018/2019 odovzdávať na katedrách, kam podľa ...

OZNAM ŠO - Zápis PVP a VP 2019/2020 pre nekončiace ročníky

04. 02. 2019

Zápis povinne voliteľných predmetov a výberových predmetov pre AR 2019/2020   Pre študentov 1. a 2. ročníka v oboch formách bakalárskeho štúdia a 3. ročníka extern ...

Aktuálne otázky trestného práva v teórii a praxi

21. 03. 2019

Katedra trestného práva Vás pozýva na 7. ročník interdisciplinárnej celoštátnej vedeckej konfrencie s medzinárodnou účasťou na tému: Aktuálne otáz ...

OZNAM ŠO - Harmonogram organizácie LS 2018/2019

29. 01. 2019

Harmonogram organizácie LS 2018/2019 ...

Deň otvorených dverí 2018 - fotogaléria

18. 12. 2018

Takmer 700 hostí nás poctilo svojou návštevou počas Dňa otvorených dverí 2018 a prezrelo si priestory prednáškových miestností, učební, športového areálu, ...

OZNAM ŠO - Harmonogram študijných sústredení externých študentov v LS 2018/2019

11. 12. 2018

Harmonogram študijných sústredení externých študentov v LS 2018/2019 ...

Táto stránka používa cookies. Viac informácii TU.