• Nový študijný program Bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku pre policajtov
  Rigorózne konanie a titul JUDr. opäť na Akadémii PZ v Bratislave.
  Naši študenti majú možnosť získať osvedčenia odbornej spôsobilosti
  Profesionálna fyzická príprava študentov
  Univerzita tretieho veku
 • Cena "Európska značka pre jazyky 2015" pre Katedru jazykov
  Pedagógovia Katedry kriminalistiky a forenzných vied publikujú v žurnáloch indexovaných vo Web of Science a SCOPUS
  Katedra vyšetrovania je v zmysle Akčného plánu vlády SR spracovateľom učebných textov a pomôcok na boj s legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a daňovými podvodmi
  Naši pedagógovia sú členmi Medzirezortného expertného orgánu pre boj so zločinnosťou MEKO
  Katedra jazykov vydala pri príležitosti SK PRES anglicko-slovenský frazeologický slovník pre poriadkovú a dopravnú políciu
 • Podpredsedáme riadiacemu výboru Európskej policajnej akadémie CEPOL
  Sme ústrednou vzdelávacou inštitúciou pre policajtov v oblasti kybernetickej bezpečnosti
  Akadémia PZ v Bratislave získala status univerzity.
  25 rokov od založenia Akadémie PZ v Bratislave- 1.október 2017.
  Záujem uchádzačov o štúdium na Akadémii PZ v Bratislave rastie.

Novinky

SÚBOR OTÁZOK VEDOMOSTNÉHO TESTU

19. 06. 2017

Vážení záujemcovia o štúdium na Akadémii Policajného zboru v Bratislave. Súčasťou prijímacieho konania na bakalárske štúdium v študijných ...

Predbežný zápis PVP1/VP na a. r. 2017/2018

01. 02. 2017

Podľa čl. 19 ods. 4 Študijného poriadku Akadémie PZ v Bratislave vykoná v priebehu akademického roka študent I. a II. ročníka Bc. stupňa štúdia I. ročníka Mgr. stupňa ...

PRIHLÁŠKY NA ŠTÚDIUM 8.3.1 ochrana osôb a majetku

15. 02. 2017

Záujemcom  z radov civilných uchádzačov o štúdium študijného odboru na Akadémii Policajného zboru v Bratislave 8.3.1 ochrana osôb a majetku oznamujeme, že prijí ...

mjr. Mgr. Petra Ferenčíková, PhD. získala prvé miesto v zimnom triatlone v Krušetnici

20. 01. 2017

  Dňa 15.1.2017 sa uskutočnilo 1. kolo Slovenského pohára v zimnom triatlone v Krušetnici. Zúčastnila sa ho aj mjr. Mgr. Petra Ferenčíková, PhD. z Katedry jazykov A PZ. V ženskej kategórii n ...

ŠTUDIJNÉ SÚSTREDENIA EXTERNÝCH ŠTUDENTOV V LS 2016/17

20. 12. 2016

Študijné sústredenia externých študentov v LS 2016/17 ...

Informácia z „Workshopu zameranom na oblasť riešenia problémov rómskej národnostnej menšiny v SR“

15. 12. 2016

  Katedra kriminológie Akadémie Policajného zboru v Bratislave v spolupráci s Úradom splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity zorganizovala dňa 8.12.2016 už d ...

Vedenie Akadémie Policajného zboru na návšteve Lešti

26. 05. 2017

  25. novembra 2016 navštívilo Centrum výcviku Lešť vedenie Akadémie Policajného zboru v Bratislave, ktoré viedla rektorka akadémie doc. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD. Ná ...

Táto stránka používa cookies. Viac informácii TU.