• Nový študijný program Bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku pre policajtov
  Rigorózne konanie a titul JUDr. opäť na Akadémii PZ v Bratislave.
  Naši študenti majú možnosť získať osvedčenia odbornej spôsobilosti
  Profesionálna fyzická príprava študentov
  Univerzita tretieho veku
 • Cena "Európska značka pre jazyky 2015" pre Katedru jazykov
  Pedagógovia Katedry kriminalistiky a forenzných vied publikujú v žurnáloch indexovaných vo Web of Science a SCOPUS
  Katedra vyšetrovania je v zmysle Akčného plánu vlády SR spracovateľom učebných textov a pomôcok na boj s legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a daňovými podvodmi
  Naši pedagógovia sú členmi Medzirezortného expertného orgánu pre boj so zločinnosťou MEKO
  Katedra jazykov vydala pri príležitosti SK PRES anglicko-slovenský frazeologický slovník pre poriadkovú a dopravnú políciu
 • Sme ústrednou vzdelávacou inštitúciou pre policajtov v oblasti kybernetickej bezpečnosti
  Akadémia PZ v Bratislave získala status univerzity.
  25 rokov od založenia Akadémie PZ v Bratislave- 1.október 2017.
  Záujem uchádzačov o štúdium na Akadémii PZ v Bratislave rastie.

Novinky

INFO - PK NA BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM 2020/21

29. 06. 2020

VÁŽENÍ UCHÁDZAČI o bakalárske štúdium 2020/21 na Akadémii PZ v Bratislave V súvislosti s uvoľňovaním opatrení pred šírením COVID-19 po preru&s ...

Opatrenie rektorky APZ o zriadení skúšobných komisií

04. 08. 2020

Opatrenie rektorky APZ o zriadení skúšobných komisií a zabezpečení, organizácii a realizácii vykonania obhajob záverečných prác a štátnych skúš ...

INFORMÁCIE K PRIJÍMACIEMU KONANIU NA DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM

12. 05. 2020

Vážení uchádzači o doktorandské štúdium, aktualizované informácie k prijímaciemu konaniu sú dostupné v sekcii doktorandského štúdia: https://www ...

OZNAM - dotazník

07. 05. 2020

Vážená študentka, vážený študent,   Váš názor nás zaujíma!   Podobne ako aj počas predošlých akademických rokov si Vás dovoľu ...

Opatrenie rektorky APZ o priradení študentov na jednotlivé termíny a časy konania obhajob záverečných prác a štátnych skúšok 2019/20

29. 06. 2020

V IS MAIS bolo zverejnené opatrenie rektorky Akadémie Policajného zboru v Bratislave č. 43/2020 o priradení študentov 3. ročníka denného a 4. ročníka externého bakalárskeho &sca ...

PRVÁ PSYCHOLOGICKÁ POMOC ŠTUDENTOM APZ

22. 04. 2020

V momentálne vážnej celospoločenskej situácii môžu niektorí mladí ľudia pociťovať neistotu, úzkosť, či obavy z budúcnosti alebo sa potrebujú len jednoducho upokojiť, por ...

Opatrenie rektorky Akadémie Policajného zboru v Bratislave o organizácii a zabezpečení realizácie semestrálnych skúšok a hodnotení v LS 2019/20

02. 06. 2020

    Opatrenie rektorky Akadémie Policajného zboru v Bratislave o organizácii a zabezpečení realizácie semestrálnych skúšok a hodnotení v LS 2019/20 ...

Táto stránka používa cookies. Viac informácii TU.