• Nový študijný program Bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku pre policajtov
  Rigorózne konanie a titul JUDr. opäť na Akadémii PZ v Bratislave.
  Naši študenti majú možnosť získať osvedčenia odbornej spôsobilosti
  Profesionálna fyzická príprava študentov
  Univerzita tretieho veku
 • Cena "Európska značka pre jazyky 2015" pre Katedru jazykov
  Pedagógovia Katedry kriminalistiky a forenzných vied publikujú v žurnáloch indexovaných vo Web of Science a SCOPUS
  Katedra vyšetrovania je v zmysle Akčného plánu vlády SR spracovateľom učebných textov a pomôcok na boj s legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a daňovými podvodmi
  Naši pedagógovia sú členmi Medzirezortného expertného orgánu pre boj so zločinnosťou MEKO
  Katedra jazykov vydala pri príležitosti SK PRES anglicko-slovenský frazeologický slovník pre poriadkovú a dopravnú políciu
 • Sme ústrednou vzdelávacou inštitúciou pre policajtov v oblasti kybernetickej bezpečnosti
  Akadémia PZ v Bratislave získala status univerzity.
  25 rokov od založenia Akadémie PZ v Bratislave- 1.október 2017.
  Záujem uchádzačov o štúdium na Akadémii PZ v Bratislave rastie.

Novinky

Študentská kvapka krvi 2018

11. 10. 2018

Kampaň organizuje Slovenský Červený kríž v spolupráci s Národnou transfúznou službou SR a hematologicko-transfúznymi oddeleniami nemocníc a potrvá  od 15. 10 – 16. 11. 2018 ...

Oznam - Knižnica APZ zmena otváracích hodín

11. 10. 2018

ZMENA OTVÁRACÍCH HODÍN !!! Dňa 31. 10. 2018 (streda) bude knižnica otvorená: 8,00 - 15,00 hod.

Ceuta

11. 10. 2018

Dňa 09.10.2018  sa na pôde Akadémie Policajného zboru v Bratislave uskutočnila prednáška, kde hlavnou témou bola situácia v autonómnom meste Ceuta v súvislosti s  ...

Železný hasič 2018

11. 10. 2018

AKADÉMIA POLICAJNÉHO ZBORU V BRATISLAVE   Katedra verejnej správy a krízového manažmentu   Organizačné zabezpečenie súťaže 6. ročník Športovej študentske ...

Seminár „Príčiny a dôsledky nútenej migrácie“

08. 10. 2018

  V dňoch 22.08.2018 až 24.08.2018 organizovala Medzinárodná organizácia pre migráciu ako koordinátor Európskej migračnej siete vzdelávací seminár o migrácii &bdq ...

Konferencia: 100 rokov ČeskoSlovenskej štátnosti, právnictva a bezpečnosti

31. 10. 2018

  Akadémia Policajného zboru v Bratislave pri príležitosti stého výročia vzniku samostatnej ČSR organizuje medzinárodnú vedeckú konferenciu s názvom „100 rokov ČeskoSlove ...

Táto stránka používa cookies. Viac informácii TU.